Bilaga 3 - Exempel på behovsinriktade krav

advertisement
Exempel på behovsinriktade krav:
Sårbehandling special 2016: del 1
Sara Holst
SLL Upphandling
Innovationsvänliga funktionskrav
 Ett sätt att få in nya innovativa produkter
 SLL beskriver inte produkten utan vad den ska
åstadkomma
 T.ex. Beskriva sårets storlek och form, istället för
definiera förbandets storlek och form.
Exempel på krav
Tidigare krav
Funktionskrav
Förbandet skall vara ett
silverförband.
Produkten ska förhindra
infektion.
Exempel på krav
Tidigare krav
Funktionskrav
Förbandet skall vara
duschbart.
Patienten ska kunna duscha
utan förbandsbyte med
bibehållen funktion
eller
Förbandet skall vara vattentät
och tåla dusch.
Tidigare krav
Förbandet skall vara ett
Exempel
på krav
silverförband.
Funktionskrav
Produkten ska förhindra
infektion.
Tidigare krav
Funktionskrav
Skall ha fästkant som är minst
1,5 cm bred
Tidigare krav
Produktens fästkant ska inte
släppa när produkten är
mättad.
Funktionskrav
Skall ha en måttlig
absorptionskapacitet.
Produkten ska hantera
måttlig sårsekretion.
Tidigare krav
Funktionskrav
Förbandet skall vara vattentät. Patienten ska kunna duscha
utan förbandsbyte med
bibehållen funktion
Tidigare krav
Förbandet skall vara ett
Exempel på krav
silverförband.
Funktionskrav
Produkten ska förhindra
infektion.
Tidigare krav
Funktionskrav
Skall ha fästkant som är minst
1,5 cm bred
Tidigare krav
Produktens fästkant ska inte
släppa när produkten är
mättad.
Funktionskrav
Skall ha en måttlig
absorptionskapacitet.
Produkten ska hantera
måttlig sårsekretion.
Tidigare krav
Funktionskrav
Förbandet skall vara
vattentätt.
Patienten ska kunna duscha
utan förbandsbyte med
bibehållen funktion
Exempel krav på förband för sacrum
Tidigare krav
Funktionskrav
Förband för sacrala sår skall
vara utformad och anpassad
efter sacrum.
Produkten form ska vara
anpassad för sacrum och sår
nära rektum.
Skall ha fästkant som är minst
1,5 cm bred.
Produktens fästkant ska inte
släppa när produkten är
mättad.
Skall ha god fixeringsförmåga
och vara följsam.
Produkten ska ge god komfort
för patienten och vara så pass
eftergivlig att den följer
kroppens rörelser.
Förbandens storlekar skall
inrymmas i spannet 12 - 22
cm. Anbudsgivare skall offerera
1 storlek.
Trycksår kategori 4 Sacrum
3x2,5 cm underminering på 2
cm mot höger sida.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards