Människans biologi – Genteknik

advertisement
Människans biologi – Genteknik
Det här programmet tittar närmare på ämnet genetik och
frågar sig – exakt vad är egentligen genteknik, DNA och
kloning? Vi får se hur kloner skapas, både naturligt och i
laboratorium, samt hur dagens forskning kan resultera i
medicinska framsteg imorgon. Men vi reflekterar också över
de etiska frågor som kommer upp när man talar om sådan
forskning. Kan det missbrukas och vart ska gränsen dras
när det kommer till hur forskningen ska användas?
Serien Människans biologi förklarar, med hjälp av avancerad virtuell teknik, hur den mänskliga kroppen fungerar. Vi
får se de fantastiska och komplexa kroppsliga funktionerna
på nära håll samtidigt som organ och processer i kroppen
beskrivs.
Fakta
Produktionsland: Storbritannien
Längd: 19 min
Från: 13 år
Ämne: Biologi, Människan
Filmnr: 70938
INLEDNING
99,9 procent av vår genuppsättning är identisk med alla andra
människors. Trots det är vi individer och inte klonade av varandra.
De senaste decennierna har det talats mycket om klonig och
genteknik. Vissa sätter hög tilltro till forskningen medan andra
fruktar ett elitsamhälle. 1997 klonades det berömda fåret Dolly
och sedan dess har forskningen gått fort fram. Genteknik
väcker många frågor och känslor. Idag handlar debatten ofta
om medicinsk kloning. Klonade celler, vävnader och organ ska
förhoppningsvis kunna användas för att bota sjukdomar. Detta
väcker många etiska och moraliska frågor kring genforskning och
kloning. För att kunna ta ställning behöver vi lära oss mer om
själva processen.
TEMAN
Gen
Genom
Kromosom
DNA
Genteknik
Befruktning
Transgena organismer
Genetisk forskning
AKTIVITETER FÖRE FILMEN
1. Genteknik och kloning väcker ofta känslor och debatt. Vad vet
du om ämnet? Diskutera i grupp.
FRÅGOR FÖRE FILMEN
1. Beskriv sambandet mellan gener och DNA och kromosomer.
2. Är det skillnad på genteknik och kloning?
3. Fåret Dolly var det första däggdjur som klonades på
konstgjord väg från ett annat vuxet får. Hur gick det till och
vilken ny upptäckt gjorde man?
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
Människans biologi – Genteknik
4. Kloning förekommer naturligt bland
5.
organismer, i filmen nämns två exempel. Vilka?
Genteknik och kloning väcker många etiska
och moraliska frågor. Diskutera för- och
nackdelar.
AKTIVITETER EFTER FILMEN
1. I filmen beskrivs hur kloning går till. Forska
vidare om processen. Ta reda på hur det går till
och hur kloning kan användas.
2. Hur tror du att genteknik och kloning kommer
att påverka vårt samhälle i framtiden?
Diskutera i grupp.
FILMO
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-445 25 59 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.filmo.se
LÄNKAR
www.genteknik.se – Gentekniksnämndens sida
www.codex.uu.se – Forskningsetik från
vetenskapsrådet
www.slv.se – Livsmedelverkets hemsida
www.google.se – Bra sökmotor
www.wikipedia.se – Uppslagsverk på nätet
www.lankskafferiet.se – Länkar till sidor som
passar bra för skolarbete
www.forskning.se – en nationell webbplats för
forskningsinformation
Download