Palliativ vård ur ett regionalt perspektiv

advertisement
Palliativ vård ur ett regionalt
perspektiv
Alingsås 120412
Elisabet Löfdahl
Överläkare onkologi, palliativa enheten Alingsås lasarett
Regional processägare palliativ vård VGR och Halland
Lite siffror VGR
• 1% av befolkningen dör per år
• Antal dödsfall i VGR 2011: 14887
• 80% av alla dödsfall uppfattas som
förväntade:11910
• Hos samtliga 11910 finns något behov av
palliativ vård
Fördelning av dödsfall inom VG
.
www.palliativ.se
Vem vårdas var?
Vårdtyp
Medelålder, år
Medelvårdtid, dagar
Andel män, %
Andel cancer, %
Andel demens, %
Eget hem - avancerad hemsjukvård
74
249
55
81
2
Eget hem - basal hemsjukvård
79
725
51
49
6
Hospice /Palliativ slutenvård
73
25
44
93
0
Korttidsplats
81
92
51
50
11
Sjukhusavdelning
78
36
49
37
5
Särskiltboende
87
1128
36
14
42
Övrigt
83
510
43
20
24
www.palliativ.se
Regionalt Cancer Centrum
RCC
• Sträva mot en jämlik palliativ vård i VGR
och Halland
• Utreda den palliativa vården ur ett
processperspektiv
• Skapa ett regionalt organisatoriskt
vårdprogram
Styrdokument
• Det första nationella vårdprogrammet i
palliativ vård - ute nu!
• Producerat av medarbetare i palliativ vård i
hela Sverige
• Socialstyrelsen arbetar med
Nationella riktlinjer (kommer under året)
Vårdnivåer palliativ vård
• Allmän palliativ vård
• Specialiserad palliativ vård
Inventering specialiserad palliativ
vård i VGR
SÄS (Borås+Skene)
Alingsås
SKAS
Lidköping
NU-sjukv.
Kungälv
SU
Södra Bohuslän
•
•
•
•
•
•
•
•
Rådg.team + 8+4vpl
Rådg.team+5vpl
Rådg.team
Rådg.team+hospice
Rådg.team+17vpl
Rådg.team
ASIH + avd 604
Avd 604
Svenska palliativregistret
Resultat hela VGR
Registreringsgrad 50%
•
Resultat SÄBO+Korttid
•
Resultat sjukhusavdelningar
•
Specialiserad palliativ vård
•
Resultat allmän hemsjukvård(inklusive resursteam)
•
Andel med två eller fler inskrivningar i sluten vård sista 30 dagarna
Ca 4000 bland 90 000 avlidna år 2010
Halland
Jämtland
Kronoberg
Dalarna
Västerbotten
Stockholm
Östergötland
Värmland
Västra Götaland
RIKET
Västernorrland
Jönköping
Blekinge
Norrbotten
Kalmar
Uppsala
Örebro
Gotland
Västmanland
Södermanland
Gävleborg
Skåne
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
Framtidens palliativa vård
Vart vill vi?
• Nationella riktlinjer hösten 2012
• Organisationsmodeller – jämlik region
• Säkra kompetens på kort och lång sikt
-både allmän och specialiserad vårdnivå
• Registrera i palliativregistret-ännu mer!
• Titta på kvalitetsdata
• Kan konceptet palliativ vård stimulera
också annan vårdutveckling?
•Nu har vi medvind!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards