www.trinorth.se
Smarta lösningar för modern persontransport
www.trinorth.se
Automatisk passagerarräkning
Varför också du ska aktivera TriNorth APC
N yc k e l f ä r d i g a l ö s n i n g a r
När du kräver full kontroll på din verksamhet och har
som policy att erbjuda dina kunder det bästa resandet,
då ska du aktivera TriNorth APC.
TriNorth Solutions tillhandahåller
såväl nyckelfärdiga tekniklösningar
Genom att aktivera TriNorth APC i dina fordon
får du full kontroll på flödet av passagerare i
dina fordon. På, av, stor, liten, tidpunkter, positioner.
Vilken reklam visades på skärmarna när det var fullsatt i
bussen, vilken hållplats kliver flest barn av etc.
Med APC har du svaret på alla dessa frågor!
som specialutvecklade lösningar
främst för persontrafikbranschen. Vi
arbetar med de bästa märkena inom
våra produktområden så tveka inte
att konsultera oss för just dina
Idag blir det allt vanligare att köra på incitamentsavtal
och betalningen kommer inte längre per antal körda
kilometrar, utan helt enkelt på hur många resenärer ditt
företag verkligen hanterat. Med TriNorth APC har du
järnkoll från dag 1. TriNorth APC kan till skillnad mot för
de flesta biljettsystem, även förse dig med information
om var och när dina kunder kliver av. Cirkeln är sluten!
specifika behov så hjälper vi dig till
det bästa!
T yp i s k a a n v ä n d a r e a v
T r i N o r t h AP C
TriNorth APC system kan
användas av alla aktörer
inom persontransportbranschen.
Oavsett om du är…
- Länshuvudman
- Kommun
- Fordonstillverkare
- Operatör inom buss, tåg, båt
…så är APC ett självklart val när du
TriNorth Solutions APC
Med TriNorth APC system har du alltid full kontroll på passagerarflödet!
 In & utflöde av passagerare per linje/tur/hållplats
 Separering av vuxna & barn i statistiken
 Fullständig information om hur många ni transporterar.
Var, när & hur
 Onlinestöd för insatser som fordonsförstärkning, reducering,
omdirigering
 Statistikgrundande vid reklamvisning. Hur många ser reklamen
 Stöd för befintligt biljettsystem
 Integrerbart med Mobitec Access
 Integrerbart med RealTime Light
 Integrerbart med 3:e parts IT plattformar
vill ha kontroll på läget!
TriNorth Solutions APC – En av TriNorth’s alla smarta lösningar för kollektivtrafiken
För mer information
Kontakta oss på
Vad krävs det av utbudet kring tekniklösningar för att nå målet om fördubblat resande inom kollektivtrafiken?
TriNorth Solutions kan genom sina systemlösningar ge dina passagerare, kunder och personal…
TriNorth Solutions AB
[email protected]

070 643 87 07
070 838 21 52
Eller besök vår hemsida
www.trinorth.se

Smarta verktyg…
 för att hålla ordning på fordonsflotta, tidtabeller, fordonsflöde mm.
 för molnbaserad biljettering och betalning
 för att stävja skadegörelse och våldsbrott i fordonen
 för att följa passagerarflöden och resandemönster
Aktuell och individanpassad passagerarinformation…
 som moderna informationslösningar via Internet och mobiltelefoner i äkta realtid
 som stationära skyltar för hållplatser, stationer och resecentra
 för dina fordon. Med ljud, bild och text för bästa komfort och tillgänglighet, såväl inåt som utåt i fordonet
Med TriNorth Solutions tekniklösningar når du helt enkelt målet!
TriNorth Solutions AB
Sundsvall, Strängnäs
Tel +46 70 643 87 07
Tel +46 70 838 21 52
Mail [email protected]
Web www.trinorth.se