Judendom

advertisement
Judendom
En av de tre abrahamitiska religionerna
Begreppet jude
• Etniskt – Någon som har släktskap med det judiska folket. Har
ingenting med tro och nationalitet att göra.
• Religiöst – Någon som tror på och tillhör den judiska religionen.
• Kulturellt – Någon som firar judiska traditioner, men som inte är
religiös.
Olika sätt att se på livet
Linjär livssyn
Födelse
Död
Ex: Kristendom, Islam och judendom
Cirkulär livssyn
Ex: Hinduism, buddism och sikhism
Slaveriet i Egypten
• Abrahams släkt hamnar i Egypten genom Jakob
(Hebréerna/Israeler).
• Herbéerna blir slavfolk i Egypten och fruktas av Farao.
• Alla nyfödda ska dränkas i Nilen.
• Historien om Mose.
Mose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Växer upp som prins av Egypten.
Ser en hebré misshandlas och råkar ha ihjäl egyptiern.
Flyr ut i öknen – Gud talar till honom genom en brinnande buske.
”Jag är” Jahve – JHWH.
Uppmuntras att befria folket ur slaveriet.
Farao vägrar och möter tio plågor som drabbar landet.
Mose leder folket ut ur Egypten under 40 år.
Mose tar emot De tio budorden på Sinai berg.
Folket når landet Israel.
• Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig
• Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild av
någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet
under jorden
• Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn
• Sabbatsdagen skall hållas helig
• Visa aktning för din mor och din far
• Du skall inte dräpa
• Du skall inte begå äktenskapsbrott
• Du skall inte stjäla
• Du skall inte vittna falskt mot din nästa
• Du skall inte ha begär till din nästas hus, till din nästas
hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller
hans åsna eller något annat som tillhör din nästa
Fakta om judendomen
• Cirka 14 miljoner judar i världen
• USA 6 miljoner
• Israel 6 miljoner
• Heliga platser – Jerusalem
• Gudstjänstlokal – Synagoga
• Helig skrift – TaNaK, Talmud
• Viktiga personer – Abraham, Isak, Mose, Saul, David, Salomo
Den judiska läran
• Monoteism – Det finns bara en Gud
• Den enda Guden är det mest heliga i den judiska religionen. Gud finns
överallt, men går ej att se. Guds namn är så heligt att det inte får uttalas.
• Guds löfte om att Israel är judarnas förlovade land.
• I Tanak lovar Gud flera gånger att hans utvalda folk ska få leva i Kanaans
land.
Judendom
Abraham
Kristendom
Islam
Den judiska läran
• Israel som det folk som bland jordens alla folk har blivit utvalt av
Gud.
• Gud upprättade ett förbund med judarna. Att vara jude innebär därför lika
mycket att tillhöra ett folk som att tillhöra en religion.
• Många judar ser det som att de föds med en livsuppgift. De ska visa och
förklara vad Gud vill för andra folk. Håller de fast vid förbundet kommer
hela världen till slut bli rättvis och god.
• Alla människor är skapade till Guds avbild och lika mycket värda. Det finns
många sätt att leva ett liv som Gud uppskattar, alla behöver inte vara judar.
Den judiska läran
• Jerusalem som centralort
för Israels gudsdyrkan.
• Jag är – Jahve (uttalas ej)
• Adonai (Herren)
• Många judar inväntar Messias
medan andra tror att det är
människan som ska förvalta
jorden.
Gudssyn och människosyn
• Gudssyn
• Gud är en
• Är verksam i historien
• Guds namn är
• JHVH (Jahve)
• Adonai (Herren)
• Elohim (Gud)
• Messias
• Inväntas
• Upprätta fredsrike
• Människosyn
• Guds ställföreträdande
• Medarbetare till Gud
• Människan har en fri vilja och
ett moraliskt ansvar.
Heliga handlingar
• Judendom är handlingens religion
• Det är inte vad man tänker, känner eller tror som är det viktiga utan vad
man faktiskt gör.
• Exempel på heliga handlingar
•
•
•
•
•
•
Goda gärningar
Dagliga böner
Koshermat
Omskärelse
Barmitzva/bat mitzva
Sabbaten
Livet efter döden
• Finns ej någon enhetlig bestämd uppfattning om livet efter döden.
• Judendomen intresserar sig mest för livet i den här världen.
• Men en vanlig uppfattning är att vid kroppens död släpps själen fri
för att på något sätt återvända till Gud.
• Det fredsrike som beskrivs i Tanak uppfattas inte som ett paradis
efter döden utan i denna värld.
Helig skrift
• Tanak ställs samman ca 200 f.v.t.
• De skriftlärda samlades och
granskade alla de heliga
skrifterna, dessa sammanställdes
sedan till den hebreiska bibeln.
• Tanak blev den samlande
plattformen för det judiska
folkets historiska och religiösa
erfarenheter.
• Tanak består av tre delar:
• Tora (de fem moseböckerna)
• Neviim (profeter)
• Ketuvim (skrifter)
• Tanak har 24 böcker.
• Tora = 5 böcker
• Neviim = 8 böcker
• Ketuvim = 11 böcker
• Tanaks språk är hebreiska med
undantag för delar av Daniel och
Esra, som är på arameiska.
• Torans tolkningar: Talmud
Judisk förföljelse
• År 70 e.v.t förstörs Jerusalems tempel och judarna tvingas gå i exil och
levde fram till 1948 i landsflykt, diaspora.
• Enligt Bibeln härstammar det judiska folket från Sem (Noas son) och
kallas därför för semiter. Det judiska folket har under åren utsatts för
förföljelser och förtryck: anti-semitism.
• Kristendomen blir statsreligion i Romarriket 380 e.v.t och judar
tvångskristnas. Kristna korstågen under 1000-talet mördade judar och på
1800-talet förföljdes judar i Europa och Ryssland i s.k. pogromer.
• Tyskland och Hitler utrotade 6 miljoner judar under WW2.
• Efter kriget bildade FN 1948 landet Israel åt det judiska folket.
Judisk vardag
•
•
•
•
Du blir jude om du föds av en judinna eller konverterar.
Judiska pojkar omskärs på åttonde dagen och får då sitt namn.
Vid 13 blir han religiöst myndig (Bar Mitzva) (Flickor: Bat Mitzva)
Matregler:
• Kosher (tillåten mat) innebär inte äta fläskkött och övrigt kött ska vara tappat
på blod.
• Man blandar inte mejeriprodukter med köttprodukter.
•
•
•
•
Man firar sabbat varje fredag kväll och avslutas lördag kväll
Gudstjänst i synagogan lördag kväll, leds av rabbinen.
Pesach (Uttåget ur Egypten, judarnas motsvarighet till påsken)
Yom Kippur (försoningsdagen), Rosh Hashana (Nyåret), Chanukka
(Tempelinvigningsfesten)
Judiska inriktningar
• Ortodoxa judar
• Traditionsbundna och lever efter de 613 reglerna
• Konservativa judar
• Anpassar sig till det moderna samhället
• Liberala/reformerta judar
• Står lite mitt emellan ovan två inriktningar
Download