Djur och växter

advertisement
Tyresö skola
Djur och växter
Djur och växter
Biologi år 6
Vad är liv? Är en sten levande? Är ett träd levande? Hur många insekter finns det på jorden?
Vad är en organism? Hur många olika sorters getingar finns det eller finns det bara en sort?
Heter det sort eller art? Vem var Carl von Linné och vad gjorde han? Det finns så mycket
som är levande och för att hålla ordning på alltihopa, så har vi skapat olika grupper. Alla
frågor som du har ställt dig i livet, kanske att du får några svar under det här arbetsområdet,
eller så får du nya aha-upplevelser och upptäcker nya spännande områden.
För att nå godkänd-nivån ska du efter att ha arbetat med det här avsnittet:
 vilka grupper djuren och växter delas in i
 och sortera in ett antal djur och växter i dessa olika grupper
 olika sätt att spåra djur
 kunna slå i olika slags floror
 kunna nyckla
 kunna 10 st träd (buskar), 10 st blommor
För att nå högre än godkänd-nivån ska du efter att ha arbetat med det här
avsnittet:
 ha visat att du kan utföra dina arbetsuppgifter utan att hela tiden fråga
läraren om hjälp.
 kunna arbeta självständigt eller i grupp med enkla naturvetenskapliga
problem genom att formulera hypoteser, planera, genomföra experiment
och andra undersökningar, göra iakttagelser, dra slutsatser samt redogöra
för arbetet.
 har arbetat med uppgifterna på ett sätt som visar att du har en mer
fördjupad förståelse än vad som krävs för att nå godkänd-nivån.
 ha inblick i äldre tiders naturvetenskapliga tänkande och kunnande samt
hur det utvecklats genom tiderna.
Download