NOMINERING Nomineringen sker i kategorin Blå näringar Namn på

advertisement
NOMINERING
Nomineringen sker i kategorin
Blå näringar
Namn på det nominerade förslaget
Stora Risten Fisk AB – Ny produktlinje för vidareförädling av rökta, gravade och
saltade fiskprodukter.
Bakgrund
Stora Risten Fisk AB är ett företag i Öregrund, som ägs av Björn Eklund, Conny
Hillbom och Marie Ljung-Eklund. Företaget startades 1986 av Björn Eklund och hans
far, med en fiskodling ute i vattnet vid ön Stora Risten söder om Gräsö, därav namnet
på företaget. Stora Risten Fisk AB är grossister i allt från sjö och hav. Kunderna finns
inom detaljhandel, restauranger, kommuner samt andra grossister. Stora Risten Fisk
AB har två filélinjer, en för torskfiskar och en för laxartade fiskar, övrig fisk handfiléas.
Målet är att producera stor del av varorna i egen regi, för att därmed ha en så bra
kvalitetskontroll som möjligt.
Mål och resultat
Ökad kapacitet och högre avkastning genom förbättrad kvalitet på förädlade
produkter. Minskad elförbrukning och bättre livsmedelshygien.
Målgrupp
Företaget har egna lastbilar och levererar färsk fisk och förädlade produkter till
dagligvaruhandeln på dagsbasis.
Var genomfördes satsningen?
I företagets lokaler i Öregrund.
Tidsperiod
Beslut om stöd under 2016.
Motivering till nomineringen
Stora Risten Fisk AB har under lång tid succesivt och målmedvetet ökat sin
verksamhet. Fokus har hela tiden varit att kunna leverera färsk fisk och högkvalitativa
produkter. Företaget fyller en viktig roll genom att underlätta för konsumenter i
regionen att kunna köpa färsk fisk från lokala fiskare i sin egen affär i närområdet.
Kontaktpersoner och ansvariga
Björn Eklund, Fyrskeppsvägen 43, 742 41 Öregrund.
Tel: 0173-31330. Mobil: 0707481213
E-post: [email protected]
Ansvarsområde: VD
Namn och organisation/myndighet på den/de som nominerat
Daniel Brelin, Länsstyrelsen i Uppsala
Relation till programmålen
Investeringen ligger väl i linje med de övergripande målen. Dels genom att öka
konkurrenskraften eftersom både kapaciteten och kvalitén på de aktuella produkterna
ökar. Men även minskad miljöpåverkan genom en modern frysanläggnings som
effektiviserar elförbrukningen. Samt främjad sysselsättning eftersom bättre
avkastning ger underlag för att anställa.
Download