Protokoll 20120206

advertisement
Styrelsemöte 6/2-2012
§ 9: 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas
§ 9: 2 Närvaro
David Hillström, Sara Karlsson, Peter Skånberg, Elin Lind, Arvid Falk-Lissel, Stina Fjell
(socskoj), Evelina Aho (socskoj), Elin Sjösten.
§ 9: 3 Val av ordförande
David Hillström
§ 9: 4 Val av sekreterare
Sara Karlsson
§ 9: 5 Val av justerare
Peter Skånberg
§ 9: 6 Tidigare protokoll
Uppläst
§ 9: 7 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
Diskussion & Beslut
§ 9: 8 Socionomens dag
ABF kan hjälpa till med affischer samt en summa på 800 kr till föreläsningar. De framgick
även att man kunde söka bidrag hos kåren inför sådana här aktiviteter.
Hulda (föreläser om psykiska sjukdomar), kommer att föreläsa mellan 10-12. Hon vill dock
veta mer specifikt vad vi vill att hon ska föreläsa om. (Att leva med psykisk ohälsa,
bemötande samt tillgänglighet vid psykisk ohälsa).
En andra föreläsare ska kontaktas.
§ 9: 9 Allmänna mötet
Ingen mötesordförande har bestämts än.
Sara har bokat fika till båda Allmänna mötena.
Vi behandlar en inkommen motion från Eleonore Larsson.
Ett nytt möte ska hållas då ett svar ska ges.
§ 9: 10 Socskoj
Nollningen har avslutats, det har gått bra trots lite strul.
Vissa medlemmar har agerat oprofessionellt under nollningsperioden. En medlem var väldigt
onykter och betedde sig otrevligt/respektlöst mot andra medlemmar.
Förslag om uteslutning av Andrés Fuentes-Rivera:
Mötet tog enhälligt, med 6 stycken ledamöter närvarande med rösträtt, beslut om att
medlemmen skulle uteslutas ur socskoj.
Sosum representanter ska kontakta ordförande i Socskoj och diskutera kring ordförandeskapet
och dess mening.
§ 9: 11 Manicker
Det har diskuterats kring att köpa in en kaffebryggare till sosumrummet. Diskussionen skjuts
upp till nästa möte.
Skrivarens färgpatroner är slut, ska det köpas en ny skrivare eller nya patroner? Arvid ska
kolla upp detta tills nästa möte.
§ 9: 12 HHUS
HHUS har tidigare haft kontakt med Christer och diskuterat ett samarbete. De kan hjälpa oss
med budget och liknande. Det ska bestämmas ett möte då detta ska diskuteras.
Rapporter:
§ 9: 13 – Samsek
§ 9: 14 – Programkommittén
De har pratats om problemen som varit i termin 6. Handledaren till stunderna ska prata ihop
sig och arbeta efter samma riktlinjer. Kursplanen ska revideras tills april.
HBT-frågan som lyftes för ca 2 år sedan har glömts bort. Uppföljning kommer ske i april.
Man ska tala med de andra lärarna samt se över litteraturen.
Litteraturlistorna till termin 1 ska ses över.
Institutionen har fått en ny prefekt. Programkommittén ska få en mer betydande roll.
Programkommittén önskar att Sosum ska gå ut och informera om att man ska söka CSN så att
glappet blir över sommaren istället för över julen. Det kommer minska pressen.
Det behövs även en suppleant till programkommittén.
§ 9: 15 – Nya socionomutbildningen
§ 9: 16 – Personal och utbildnings utskottet
§ 9: 17 Källarrådet
§ 9: 18 Övrigt
§ 9: 19 Nästa möte
13/2 kl. 16.15.
§ 9: 20 - Mötet avslutas
Ordförande:
Sekreterare:
Justerare:
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards