språknivå A2 (GERS/CEFR)

advertisement
MODUL 3
Mål: språknivå A2 (GERS/CEFR)
I den här modulen lär du dig att:
Språkfokus:
UTTAL

betona rätt ord, stavelse och ljud (vokal eller
konsonant). Du får här träna mer för att
automatisera prosodin, det vill säga rytmen och
melodin i satsen.
MUNTLIG PRODUKTION



med större säkerhet än i modul 2 berätta om dig
själv, din familj, dina vänner och din fritid
tala om vad du gör varje dag och om vad du gjorde
”igår”
tala om vad du har gjort








tala om hur det är att bo i en studentkorridor
ge och förstå enkla instruktioner och uppmaningar
ange datum








påbörja och avsluta telefonsamtal med en person du
inte känner
be om information
ringa på en annons och avtala möte
1 (3)

possessiva pronomen
verb: fortsatt övning av
presens och preteritum
verb: perfekt
verb: skillnaden mellan
preteritum och perfekt
ordförråd: tidsuttryck
som i dag, i kväll, igår, i
morse, just nu
ordförråd: köket och
vardagsrummet –
verbfraser och substantiv
ordförråd: tidsuttryck
som tidigare, varje
vecka, först, sen, aldrig
ordförråd: artighetsfraser
när man ber om något
imperativ
ordningstal
fortsatt övning i att ställa
frågor och be om
förtydliganden


använda svenskan när du handlar i mataffären
tala om vilken mat och dryck du tycker om

ordförråd: fler ord och
uttryck för mat och dryck

ordförråd: namn på
länder och språk,
maträtter
se i övrigt de olika
språkmomenten ovan
MUNTLIG INTERAKTION





allmänt: delta i samtal på svenska inom personliga
eller välkända ämnesområden (småprata), om
samtalspartnern talar tydligt och relativt långsamt
inleda och avsluta telefonsamtal på passande sätt
samtala i telefon med någon som vill lämna ett
meddelande till en annan person
samtala i telefon både med någon som du känner
och med någon som du inte känner
samtala med vänner eller okända personer om
studier, Sverige och andra länder, mat och dryck,
språk, traditioner med mera

SKRIFTLIG PRODUKTION


skriftligt återge ett meddelande som du fått i
telefon
beskriva ditt rum och ditt hem





demonstrativa pronomen,
som den här, den där, de
här
substantiv plural,
bestämd form
ordförråd: möbler
adjektiv
se i övrigt de olika
språkmomenten ovan
HÖRFÖRSTÅELSE



följa med i tal som är tydligt, inte för snabbt och
som innehåller pauser
uppfatta och förstå vägbeskrivningar
uppfatta muntliga meddelanden på telefon



2 (3)
muntliga
vägbeskrivningar
ordförråd: ord som
beskriver vägen, som till
höger, till vänster, rakt
fram
se i övrigt de olika
språkmomenten ovan
LÄSFÖRSTÅELSE


förstå enkel sakprosa med större säkerhet än i
modul 2. Här får du lära dig mer om Uppsala och
Stockholm, några kända svenskar, svensk kultur
och historia samt svenska traditioner.
förstå innehållet i en enkel annons


genitiv
se i övrigt de olika
språkmomenten ovan
www.learningswedish.se
3 (3)
Download