Japanska A2del2

advertisement
KURSPLAN
Japanska A2del 2 (steg 6)
Kurslängd
24 undervisningstimmar
Målgrupp
Har läst cirka 120 studietimmar eller har motsvarande kunskaper.
Ska ha kännedom om verbböjningar som te-form/ta-form,
dictionary-form (grundform), nai-form och plain-form samt
adjektivböjning. Ska kunna tala om olika ämnen med enkla meningar
och bygga komplexa meningar i viss mån.
Situationer,
Ordförråd
Uttrycka sina åsikter
Rapportera vad andra personer har sagt
Tala om ändringar
Be om ledigt
Tala om vad man kan; förmåga och möjlighet
Grammatik
Indirekt tal
Relativa satser
Plain-form av adjektiv
Konditionalis
Mer verbböjningar som can-form och volitional-form
Hjälpverb (må)
Komplexa meningar
Syfte
Efter avslutad kurs ska deltagarna ha utökat sitt ordförråd och
vidareutvecklat sina grammatiska kunskaper. De ska kunna tala om
fler ämnen och kommunicera i vardagssituationer med utökat
ordförråd och komplexa meningar.
Arbetssätt
Parövningar, gruppövningar
Hörförståelseövningar
Glosor
Deltagarna bör vara aktiva under lektionerna
Tonvikten ligger på muntlig kommunikation
Hemuppgifter
Repetera glosor och grammatik
Övningar i boken
Kurslitteratur: Japanese for busy people 2, textbok och övningsbok, cirka kapitel 6-10.
Download