Mallas mall och lathund redigerad 07 för kursen

advertisement
Mallas mall och lathund redigerad 07 för
kursen med ryska bibliotekarier
1. Att tänka på innan du börjar
2. Argument för barnbibliotekets hemsida
3. Målgrupper
4. Hemsidan måste vara…
5. Hemsida för alla
6. Hemsidans utformning
7. Innehåll på hemsidan
För barn
För vuxna: föräldrar och pedagoger
8. Bilder på hemsidan
I Sverige har vi arbetat fram en mall som fritt kan användas av bibliotek i Sverige. Vi har
också tagit fram loggor som är friköpta.
Tanken med mallarna är att vara ett stöd för mindre bibliotek där en ensam barnbibliotekarie
inte har så mycket tid till webarbete.
De som använder mallen ingår i ett nätverk och har möjlighet att få uppdateringar och
nyheter via dels vårt diskussionsforum, dels ett nyhetsbrev. Barnens bibliotek står för
uppdateringarna och där finns också mallar och loggor att ladda hem. Tyvärr får loggorna
inte användas utanför Sverige men finns med i detta dokument som inspiration.
1. Att tänka på innan du börjar
Arbetstid
Att det behöver finnas någon form av information på internet till barn och ungdomar om
biblioteket, liksom till föräldrar och pedagoger är självklart. Fundera över hur mycket tid
som du har möjlighet att lägga ner på arbetet med hemsidan. Kanske behöver ni omprioritera
bland era arbetsuppgifter?
Att sköta en hemsida tar tid! Utverka den tiden!
Fokus
Vad ska din sida berätta om? Vad ska presenteras på hemsidan?
Vad är viktigast att informera om? Hur ser verksamheten ut?
Definiera vad som ska vara i fokus för din hemsida. Det kan vara katalogen, aktiviteter i
biblioteket eller områden du arbetar med och vill lyfta fram och bestäm vad du tycker är
viktigast! Eller så lägger du fokus helt på kontakten med barnen.
Hemsidan är en anslagstavla med information om biblioteket och personalen som arbetar där
och ska ge möjlighet till kontakt, både via e-post och personlig kontakt. Någon form av
interaktivitet är också lämpligt.
Interaktivitet
Det är viktigt för barn att lätt komma i kontakt med biblioteket. Därför är ett enkelt
kontaktformulär, där barnen inte behöver använda sin egen e-post, att rekommendera.
Exempel på andra bra interaktiva funktioner är att barnen kan skicka in boktips eller delta i
tävlingar.
Interaktivitet är kul för barnen men innebär arbete för den som underhåller hemsidan. Barn
som skickar in något till ett bibliotek förväntar sig en snabb reaktion.
 Tips!
Länka till Fråga Barnens bibliotek / Ordbron:
http://www.eref.se/sef-barnens/vrl_entry.asp
2. Argument för barnbibliotekets hemsida
Datorn och internet finns i barnens värld. Biblioteken kan visa de många olika möjligheter
internet kan erbjuda. Om du begränsas av kommunens publiceringsverktyg – undersök
möjligheten att bygga en separat hemsida riktad till barn. Att ha bra argument för att göra en
egen sida utanför kommunens mall är väsentligt, främst för att tilltala de unga besökarna.
Kanske övriga kommunala funktioner är intresserade av att medverka i en Barnens sidor?
Här nedan följer en del användbara argument.
2
Biblioteket är spjutspetsen inom kommunen.
Biblioteket är den offentliga institutionen med flest digitala tjänster i kommunen. En stor del,
kanske en majoritet av besökarna, är barn.
Barn och unga prioriteras
Om barn och unga prioriteras i kommunens verksamhet ska det synas också på hemsidan.
Använd tillgänglig statistik
Hur många % barn finns i kommunen, i vilka åldrar, hur många besök på biblioteket är besök
av barn, hur stor del av bibliotekslånen är utlån av barnmedia? Ta fram statistik och använd
dig av det som argument för en egen hemsida för barn.
Barnkonventionen
Med barnkonventionen som grund kan du också få starka argument. De artiklar som främst
är tillämpbara är
artikel 13 – barnets rätt till information.
http://boes.org/un/russian/rusun-c.html
Artikel 17 - alla barn bör ha tillgång till olika typer av informationskällor
http://boes.org/un/russian/rusun-d.html
Eugenia! Ganska dåligt inscannad text i länkarna ovan. Kan du hitta en bättre variant
vore det bra!
Kommunmallar
Kan du inte övertyga din kommun om hur viktigt det är med en egen hemsida utan allmän
vuxen kommuninformation, så försök att tänka på följande:


Kämpa för att det ska stå ordet Bibliotek på kommunens startsida! Inte Kultur
& fritid, Service & tjänster eller nåt annat som är obegripligt för barn.
Försök att få tillåtelse till att ha tomma ramar. Det behöver inte finnas länkar
till Miljö & Folkhälsa eller Vård & omsorg på barnens sida.
3. Målgrupper
Barn
Vilken åldersgrupp av barn vill du vända dig till? Välj åldersindelning, men var tydlig.
Om du vill utveckla din hemsida kanske du kan ha en ingång för barn 7 – 12 år och en för de
unga 13 – 16 år.
Vuxna
Föräldrar och pedagoger är en målgrupp, men även andra intresserade vuxna kan finnas. För
vuxna finns information om språkutveckling, läsinlärning, vad biblioteket erbjuder för barnen
i olika åldrar till exempel: Vad finns på biblioteket för din fyraåring? Material för barn med
funktionshinder (Äppelhyllan). Låneregler för skolan.
3
Ytterligare en målgrupp att ha i tankarna är kommunens politiker. Bibliotekets sida för barn
kan utgöra en plattform för presentation av verksamheten och samtidigt marknadsföring.
4. Hemsidan måste vara…
Det viktigaste är att hemsidan är aktuell!
För att hemsidan ska vara intressant och locka till fler besök behöver innehåll, text och bild,
vara aktuellt och uppdateras kontinuerligt. Vissa sidor kan behöva kollas minst var fjortonde
dag, gärna varje vecka! Datum på sidorna där man ser ”Senast uppdaterad” ger en bra bild av
att sidan är fräsch och aktuell. Tänk på att din hemsida är en marknadsföring av din
verksamhet och därför ska vara snygg och alert.
Nyheter lockar!
Försök att göra något nytt varje vecka, det måste hända något ofta för att det ska vara värt
mödan att gå in på hemsidan. Det kan vara veckans länk, nyheter, ny bok på biblioteket eller
något annat. Lägg ut en ny bild då och då. Tänk på att boktips, tävlingar och liknande inte
bör ligga för länge. Byt boktipsen ofta. Har du en tävling – publicera vinnarnas namn.
Låt barnen medverka på hemsidan
Lägg ut deras bilder och boktips. Använd kameran flitigt. Dokumentera vad som händer på
biblioteket. Bilder från barnboksveckan, författarbesöket, sagostunden med mera är sånt som
alltid lockar besökare till sidan.
Checklista
Gör gärna en checklista över vad som ska göras på hemsidan varje vecka, månad, kvartal.
Länkar måste kollas minst varje kvartal. Webbadresser ändras och hemsidor stängs, tyvärr.
5. Hemsida för alla
Tillgänglighet
När det gäller tillgänglighet är en bra tumregel att det som är tillgängligt för
funktionshindrade även gör det enklare och mer tillgängligt för alla. Frågorna berör inte
enbart bibliotekets sida för barn utan kommunens hela webbplats, ta upp frågan med
kommunens IT-samordnare eller webbredaktion.
Talsyntes
Talsyntes kan läggas till en hel webbplats eller till enskilda sidor. Kostnaden är relativt hög.
Kolla om inte kommunen har planer på talsyntes.
http://www.readspeaker.com/ (Eugenia - verkar tyvärr inte finnas på ryska än, hittade öht
ingen webbaserad talsyntes på ryska)
Tillgänglighet för barn
För barn kan man speciellt tänka på följande:
4

Tydliga symboler och ikoner som leder vidare.

Anpassa språket till barn. Tänk också på att texterna ska läsas av barn.
Raderna får inte vara för långa eller orden för krångliga. Det behöver inte bli
barnsligt men använd ett enkelt språk. Skriv korta meningar i huvudsatser.
Undvik förkortningar i text.

Tydlig kontaktinformation. Kontaktmöjligheter kan ges via flera vägar:
e-post, formulär för de som inte har tillgång till sin e-postlåda och telefon.
6. Hemsidans utformning
Layout
Navigeringen ska vara enkel och tydlig. Testa dig fram vad som funkar. Var sparsam med
animationer. De ställer till det vid utskrift och stör läsarens blick. Använd inte Flash för en
hel hemsida. För speciella funktioner som ett spel, är det däremot oftast bästa lösningen.
Försök att ha en textversion som förklarar spelet.
Färger
Mörk text med ljus botten är att föredra. Undvik bakgrundsbilder. Barn gillar mörka
bakgrunder men det blir tyvärr inte så läsbart.
Typsnitt och radavstånd
Många säger att det är lättast att läsa det typsnitt som man är van vid. Nu finns det dock inte
så många typsnitt att välja på – Arial, Verdana, Times New Roman - och ett par till lite mer
ovanliga. Det beror på att det finns en standard för webbläsarna. Väljer du ett typsnitt som
inte finns i webbläsaren kan dina sidor se konstiga ut.
Eugenia - Vad gäller för ryska här?
Om biblioteket har egen hemsida kan du testa lite större radavstånd. Då behöver du kunna css
– style sheets. Det är inte svårt att lära sig men man måste kunna html. Köp den tjänsten
istället. Det tar inte många minuter för en van kodare att skriva ihop. Sedan behöver du aldrig
tänka på fonter, storlek och radavstånd längre. Om hemsidan ingår i kommunens system kan
du alltid diskutera font och radavstånd med dem.
Ha inte för långa rader. Den gamla tidningsregeln om 60 tecken är en bra regel.
Länkar
Länkar ska vara tydligt markerade. De flesta är vana vid att en länk är blå. Gör inte den del
av text eller bild som ska vara en länk för liten. Då blir det lättare att träffa rätt för en liten
ovan hand.
5
7. Innehåll på hemsidan
Här följer förslag på vilket innehåll som kan passa att ta med på barnens sida och
informationen som riktar sig till vuxna.
För barn
Om biblioteket
Allmän informationen om biblioteket innehåller lättlästa låneregler, öppettider, adress och
karta till biblioteket.
 Tips! Se Strömstads skattkarta
http://www.stromstad.se/organisation/barnochutbildning/bibliotek/barnochungdomsa
vdelning/ombiblioteket.4.ec944110677af1e83800022117.html
Vad händer?
Berätta vad som händer på ditt bibliotek. Vad har ni på gång? Presentera utställningar,
programverksamhet och annat aktuellt. Detta är den sida som kräver mest uppdatering. Låt
ingen gammal information ligga kvar.
Kontakt
Hur får man kontakt med bibliotekspersonalen som arbetar med barn och unga? Skriv ut ditt
telefonnummer och din e-postadress. En tydlig presentation av personalen, gärna med bilder,
är bra. Barnen bör också lätt kunna få kontakt via hemsidan. Ett formulär att fylla i på
hemsidan är bäst eftersom alla barn inte har egna e-postadresser, men glöm inte att uppge din
e-postadress här också.
Fundera på andra sätt att kommunicera. Många barn har messenger/msn och är vana att
chatta.
 Tips!
http://www.barnensbibliotek.se/contact.asp
6
Läsa på annat sätt
Här presenteras enkel information om olika sätt att läsa = talböcker, taktila böcker, böcker på
teckenspråk mm. Utförligare information finns på sidorna för vuxna.
Eugenia - Se Krax?
Lästips
En levande hemsida har boktips. Det kan till exempel vara ”Veckans bok”, ”Nya böcker”
eller ”Sommarläsning” och gärna med en länk till katalogen så att man kan se om boken
finns inne och med möjlighet att reservera den annars.
 Tips!
Hinner du inte med att skriva egna boktips så samarbeta med andra bibliotek. Dela
med dig av dina boktips.
 Visa som bra exempel - boktips.net?
Leta böcker
En tydlig länk till katalogen är självklart viktig. Men kataloger är sällan anpassade till barns
behov. Finns det alternativa barnkataloger?
Visa
http://opac.lerum.se/app/transform/servlets/transform.servlets.Transform.children?unit_code
=unit1
och http://bibliotek.molndal.se/corvus/
Många språk
Här presenterar du de olika språk som ert bibliotek erbjuder medier på. Ett enkelt sätt att
kolla vilka språk som talas i kommunen är att ta reda på vilka språk eleverna i skolan får
hemspråksundervisning i.
Under texten för vuxna finns det utrymme för mer information om många språk och även
länk till Internationella biblioteket.
7
Eugenia! Är detta aktuellt i ryssland? Har biblioteken andra språk? Ta bort annars.
Roligt
För att locka besökare till hemsidan kan man ha tävlingar, klurigheter, roliga historier,
rebusar m.m.
Varför inte göra ett galleri med barnteckningar?
Visa Barnens bibliotek tävlingar/spel
Länktips
Fundera över vad du har för syfte med länktipsen. En länksamling kräver att man regelbundet
går igenom länkarna och kollar så att de aktuella. Bedöm också innehållets lämplighet för
målgruppen. Bestäm först vilken målgruppen är!

Vänder sig sidan till barn?

Är texten förståelig?

Klarar ett barn att hitta på sidan?

Kan du länka direkt till informationen eller kan du bara länka till startsidan
(sajten använder ramar)?

Är informationen korrekt?

Uppdateras sidan regelbundet? Kolla datum!
Du behöver inte fråga om lov för att länka, men ägaren av sajten blir säkert glad för
informationen om att du länkar till deras sida.
Tänk på att välja sajter som uppdateras kontinuerligt!
Lokala specialiteter
På Mallas hemsida vill vi ge utrymme för och utveckla ett samarbete mellan biblioteken. Vår
idé är att varje bibliotek skapar en egen sida med information om något ämne, gärna med
lokal anknytning. Genom att länka till bibliotekens olika temasidor blir det på så sätt ännu
mer användbart än bara för den egna kommunen. Varje bibliotek ansvarar för att länkarna på
deras sida fungerar och har ett innehåll som passar för barn. På så vis skapar vi också
innehåll riktat till barn på Internet.
8
Vad finns det för specialitet i er kommun?
Många fotbollsklubbar? Kända sevärdheter? Bor det en barnboksförfattare, något
hockeyproffs eller någon annan intressant person där?
För vuxna
Information till vuxna kan delas upp i två delar - till föräldrar och till pedagoger.
För föräldrar och andra vårdnadshavare
Läsning och språkutveckling
Här kan finnas en kortfattad text om läsning och språkutveckling.
Komplettera med litteraturtips om läsning och språkutveckling.
Vad biblioteket har att erbjuda både i medier och aktiviteter
Informera också om bibliotekets bestånd av pekböcker, bilderböcker, kapitelböcker,
ungdomsböcker, serier, ljudböcker, musik på cd och kassett, tidskrifter och med en enkel
förklaring av vad det är.
Lånekort och låneregler
Här finns information om och när barnen får ett eget lånekort liksom vilka låneregler som
gäller.
Läsa på annat sätt
Informera om vad biblioteket har att erbjuda läshandikappade barn av talböcker, bok & band,
LL-böcker och lättlästa böcker.
Böcker på många språk
Kort och lättläst information om biblioteket och om ert bestånd av böcker på andra språk.
Informera också om möjligheten att beställa depositioner från andra bibliotek.
Eugenia - Aktuellt?
För pedagoger
Förskolan
Här ska förskolan kunna hitta information om bibliotekets verksamhet som vänder sig direkt
till förskolan, till exempel sagostunder, uppsökande verksamhet, biblioteksbesök, boklådor,
diaserier, sagoteater och språkstimulerande projekt.
9
Skolan
Här ska pedagoger kunna hitta information om bibliotekets verksamhet som vänder sig direkt
till skolan, till exempel biblioteksbesök, bokprat, bibliotekskunskap, boklådor, temaböcker,
lärarlån och läsprojekt.
8. Bilder på hemsidan
Foton
I Sverige gäller att foton från allmän plats får läggas ut om sammanhanget är harmlöst även
om personerna kan identifieras. Bibliotekslokalen är allmän plats.
I övrigt ska man be om tillstånd från personerna på fotot. När det gäller barn är det
föräldrarna som ska ge tillståndet. I första hand skriftligt, men e-post är också ok. Muntligt i
sista hand.
Om namn och bild på barn publiceras bör man ändå alltid ha föräldrarnas tillstånd.
Bokomslag
Bokomslag får och kan hämtas från förlagens hemsidor. Omslagsbilderna får endast
användas i marknadsföring av böcker. Om du hämtar bilder, vill flera förlag att du uppger
förlag och i förekommande fall fotografens namn. Bokomslag får INTE förändras eller
förvanskas och inte heller användas utan att boken på nåt sätt presenteras.
Alla andra illustrationer kräver upphovsmannens tillstånd.
Illustrationer och loggor
Bilder och grafik finns i mängder på nätet, sök t ex på ”Gratis bilder”. Tyvärr är många bilder
dåliga, eller så får man betala för det. Clip art som medföljer Windows funkar sällan bra.
Det är bättre att låta barn rita eller anlita en illustratör.
Skriv tydliga avtal med illustratören om hur bilderna får användas och hur länge. Ta med i
avtalet möjligheten att trycka bilden på affischer, bokmärken, tröjor eller liknande, annars
måste nytt avtal skrivas varje gång ni vill göra nåt sådant.
Självklart får man inte bara hämta bilder från nätet och lägga på sin egen hemsida. Men fråga
om tillstånd – ofta går det bra. Spara tillståndet!
10
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards