Skriv i hjärtat det språket som du tycker bäst om. Skriv i stjärnan det

advertisement
Elevenkät för kartläggning av positiva attityder till språk
Namn_____________________
Klass_______________
Skriv i hjärtat det språket som du
tycker bäst om.
Skriv i stjärnan det språket som du
är bäst på!
Skriv i pratbubblan det språk som
du tycker det är lättast att prata.
Skriv på pappersrullen det språk
som är lättast att skriva.
Skriv i pilen det språk som du
tycker är ditt modersmål.
Extramaterial till boken Flerspråkighet som resurs © Gudrun Svensson och Nationellt centrum för svenska som
andraspråk
Download
Random flashcards
Create flashcards