PRESSRELEASE
2016-10-18
Rotary kraftsamlar på Världspoliodagen 24 oktober
Polio är en förlamande och potentiellt dödlig infektionssjukdom. Det finns inget botemedel,
men det finns säkra och effektiva vacciner. Strategin för att utrota polio bygger därför på att
förhindra infektion genom immunisering av varje barn tills överföringen upphör och världen
är fri från polio.
Världspoliodagen den 24 oktober är ett tillfälle att göra oss alla uppmärksamma på att
polio fortfarande finns som ett hot för världens barn.
Rotary, WHO, UNICEF och CDC (Amerikanska smittskyddsinstitutet) samt regeringar i
världen samarbetar sedan 1988 för att utrota polio i världen. Då fanns mer än 350.000
poliofall i 125 länder. 2016 är det mindre än 50 fall i 2 länder, Afghanistan och Pakistan.
Inte sedan 1977 har någon insjuknat i polio i Sverige. Polio är alltså inte längre något
problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera minst så länge som polio finns kvar
någonstans i världen. I Sverige har vi sedan 1957 använt inaktiverat poliovaccin (IPV), vilket
sen 1986 ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder samt vid 5½ års ålder enligt barnvaccinationsprogrammet.
Vaccinationerna måste fortsätta ända tills vartenda land i världen är poliofritt. Skulle polio
återkomma, kommer 200.000 barn att drabbas av polio inom en tioårsperiod.
Inaktiverat poliovaccin (IPV) består av döda viruspartiklar och ges i injektion. En dos av
IPV hjälper till att öka immunitet hos barn och ökar effekten av oralt poliovaccin.
Levande vaccin utgörs av försvagade poliovirusstammar och ges som droppar i munnen.
Polio är en virusinfektion som oftast fångas av luftburen droppsmitta som vanlig influensa.
Viruset förökar sig i människans tarm och orsakar kontinuerlig utsöndring i avföringen.
Viruset sprider sig från avföring till mun via händer och via förorenat vatten.
Med programmet PolioPlus hjälper Rotary att finansiera vaccinationsverksamheten i
Afrika och Asien. Till exempel transporter, vaccinleveranser, social mobilisering, utbildning
av hälsoarbetare och stöd till kontrollaktiviteter. Med hjälp av Bill & Melinda Gates
Foundation växer bidrag från Rotary tre gånger. De matchar varje skänkt dollar med 2
dollar. Tio dollar blir allstå 30 dollar till polioutrotningen.
Rotarianer försöker även förmå regeringarna i både givarländer och poliodrabbade länder
att ställa upp med de politiska och ekonomiska resurser som krävs för att polio ska utrotas.
www.endpolionow.org
2016-10-18
Många behöver hjälpa till. Rotary och dess partners kan inte själva klara detta. Endast
en sjukdom har tidigare utrotats i världen och det är smittkoppor. Med din hjälp kan vi snart
skriva historia genom att även utrota polio.
Ge ett bidrag till Rotary Hjälpers Bankgiro 900-2973, PlusGiro 900 297-3 eller
Swish 123 593 5101.
.
Milstolpar
1979 Rotary i Filippinerna tar initiativet att vaccinera mer än 6 miljoner barn mot polio.
1985 Rotary lanserar PolioPlus programmet för att utrota polio.
1988 Världshälsoorganisationen WHO fattar beslut att utrota polio tillsammans med Rotary,
Unicef och CDC. Man bildar Global Polio Eradication Initiative.
1991 är polioviruset utrotat i Amerika
2002 är Europa fritt från polio.
2005 förklaras ett av tre vilda
poliovirus definitivt utrotat.
2006 tas två nya, mer
potenta, orala vaccin i bruk.
2014 hela sydostasien, 11 länder, förklaras poliofritt.
2015 Nigeria förklaras poliofritt och därmed är hela Afrika poliofritt.
2016 Återstår endast Pakistan och Afghanistan där polio fortfarande finns.
För mer information kontakta närmaste Rotaryklubb eller
Christina Bredin, 0706 344 120.
www.endpolionow.org
2016-10-18