Guvernörens Nyhetsbrev
Distrikt 2400
Nr. 3 oktober 2016
Ängelholm 2016-10-13
Kontaktadresser 2016-2017
Hej alla medlemmar i D-2400!
Vi närmar oss Distriktskonferensen om en vecka,
anmälningstiden har gått ut och vi kan notera att 55 klubbar
utav 60, skickar sammanlagt 171 deltagare.
Programmet är spikat och finns på www.angelholm.org/2400
och paneldebattens deltagare presenteras nedan.
Orkanen Matthews har orsakat fruktansvärda skador och
förstört mängder av hem i Karibien och framför allt i Haiti. All
hjälp behövs. Shelterbox, som numera har 90-konto och
ingår Svensk Insamlingskontroll, kallar till UPPROP enligt
nedan.
Den 24:e oktober är det VärldsPoliodagen och med
anledning därav har vi skickat en pressinformation enligt
nedan till 16 dagstidningars redaktioner i distriktet.
Distriktsguvernör:
Tom Nilsson, Ängelholm-Luntertun Rk
Tel: 070 336 08 02
E-post: [email protected]
Assisterande Guvernörer:
Skåne NV
Ulrika Stengard-Olsson, Åstorp RK
Tel: 0706-191192
E-post: [email protected]
Skåne NÖ
Cecilia Nilsson, Kristianstad
Hammarshus RK
Tel: 0706-580420
E-post: [email protected]
Zone Institute för zon 15 & 16 har hållits i Arlanda den
gångna helgen. DG och DGE representerade distriktet och
mycket fokus på TRF och 100-års jubileet. Kort reportage
nedan.
Blekinge
Anders Ranefjord, Karlskrona af
Chapman RK
Tel: 0708-205400
E-post: [email protected]
Många har efterlyst en samling av länkar till Rotarys olika
hemsidor. Den kommer här nedan.
Mittens Rike:
Christine Ivarsson, Osby RK
Tel: 0479-10059
E-post: [email protected]
Glöm inte att rapportera med bilder till mig om händelser ute i
klubbarna till detta Nyhetsbrev och även projektreportage till
Projektbanken.
Hälsningar
Tom Nilsson
Kronoberg:
Agneta Råberg, Växjö RK
Tel: 0705-543178
E-post: [email protected]
Halland:
Torleif Nordgaard, Halmstad RK
Tel: 0705-303057
E-post: [email protected]
Distriktskonferens
Paneldebatt 22:e oktober 2016
på Margretetorps Gästgifvaregård
Hans Brun
Terroristforskare
Försvarshögskolan
Mikael Ribbenvik
Tillförordnad GD
Migrationsverket
Hans Wallmark
Riksdagsman och
Försvarsexpert
13.30 – 14.00
Föredrag Hans Brun, terroristforskare Försvarshögskolan.
”Vad händer i Europa med säkerhet och hot?”
14.00 - 14.30
Föredrag Mikael Ribbenvik, Tillförordnad GD Migrationsverket.
”Migrationens betydelse för Sverige”
14.30 – 15.00
Föredrag Hans Wallmark, Riksdagsman och Försvarsexpert.
”Säkerhetspolitiska läget i Europa”
15.00 - 16.00
Paneldebatt. Fria frågor till panelen.
Mycket välkomna
Tom Nilsson
DG 2016/2017
UPPROP efter orkanen Matthews härjningar
Sverige ideell förening
Orkanen Matthew har förstört mängder av hem och samhällen på sin väg genom Karibien.
Denna kategori 4-orkan har drabbat några av regionens mest utsatta områden, bland annat Haiti, där
många människor fortfarande inte har återhämtat sig efter den katastrofala jordbävningen 2010.
Vindstyrkor på ca 260 km/h, tre meters höjning av havsnivån och extremt kraftiga regn har raserat
många hus och annan förödelse i många samhällen. Tusentals människor med begränsade resurser
har förlorat sina hem och riskerar att drabbas av vattenburna sjukdomar som kolera.
ShelterBox insatsteam är på plats. Vi har redan utrustning på Haiti men detta kommer inte att räcka
långt. Vi skickar givetvis mer materiel men tyvärr täcker inte våra internationella resurser bedömt
behov. Ett ökat ekonomiskt stöd kommer därför att göra stor skillnad för fattiga hushåll i Karibien
som i många fall förmodligen har förlorat sina hem för andra gången inom loppet av några år!
Vi hoppas och tror att ni vill bli delaktiga i stödet till många hårt drabbade familjer som nu behöver
hjälp med skydd från väder, vind och sjukdomar. På nästa sida finns exempel på materiel som vi
levererar på ett professionellt sätt i enlighet med globala standarder för humanitärt hjälparbete.
Vår bidragsrutin för denna katastrof:
 Bidrag betalas in på BG: 900-5430 eller Swish: 123 319 91 14.
Ange avsändare och ”Upprop Matthew”.
Obs! Om bekräftelse önskas skall ni använda formuläret på sidan:
www.shelterboxsweden.org/?page_id=1210, eller skicka in kontaktinformation med e-post:
[email protected]

Återrapportering sker på följande sätt (se nästa sida vad beloppen kan åstadkomma).
o < 500 kr. I mån av tid ges en enkel bekräftelse med mail som också kan innehålla
information om pågående verksamhet.
o > 500 < 3499 kr. Får en bekräftelse med mail och information om pågående
verksamhet
o > 3500 < 6999 kr. Får en bekräftelse med mail och ett bifogat tackbrev/diplom med
fördjupad information samt ett uppföljningsmail efter ca tre månader
o > 7000 kr. Får en bekräftelse med mail och ett bifogat tackbrev/diplom med
fördjupad samt ett uppföljningsmail efter ca tre månader. Dessutom kan vi anpassa
tackbrevet efter givarens önskemål. Bland annat kan vi erbjuda:
 Tackbrev riktade i givarens namn till sponsor (privatperson eller företag)
 Tackbrev där det framgår om bidraget har getts med tanke på särskild
händelse. Exempelvis jubileum, minnesgåva m m
Kontakt: Jan Larsson
E-post: [email protected]
Hemsida: www.shelterboxsweden.org
Tel: 0708-565429
UPPROP efter orkanen Matthews härjningar
Sverige ideell förening
Exempel på vad ett
bidrag kan räcka till:
Kontakt: Jan Larsson
E-post: [email protected]
Hemsida: www.shelterboxsweden.org
Tel: 0708-565429
Pressinformation inför Världs Poliodagen den 24:e oktober.
Polio ska utrotas – ett Rotary-projekt
Den 24 oktober manifesteras VärldsPoliodagen. Rotarys initiativ från 1979 att utrota
polio är nära att nå sitt mål. Att bara vara nära räcker inte. Vårt Rotary distrikt med 60
klubbar runt huvudorterna Karlskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ängelholm,
Halmstad, Falkenberg och Växjö samlar årligen in ca 250 000 kr till det gemensamma
internationella arbetet för vaccination mot polio.
Polio orsakas av virus, som smittar med avföring och sprids via infekterat vatten och avlopp
men kan möjligen också smitta mellan människor. Inledande symptom är feber, trötthet,
huvudvärk och kräkningar. Viruset kan skada ryggmärgen och nervsystemet och ibland leder
detta till att man blir förlamad, vanligen i benen. Man kan också bli förlamad i
andningsmusklerna och då blir sjukdomen livshotande om man inte kan få behandling i
respirator. Det finns ingen behandling mot polio – antibiotika av vanligt slag biter inte på
poliovirus.
Polio (barnförlamning) var under den första halvan av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i
västvärlden. Förutom årliga utbrott förekom även epidemier. Det sista epidemiåret i Sverige
var år 1953, då mer än 5 000 fall registrerades, varav drygt 3 000 fall med förlamningar
(paralytisk polio). I Sverige inleddes massvaccinationer år 1957 och poliovaccin
introducerades i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Antalet fall av polio minskade
därefter snabbt med några små lokala utbrott under 60-talet. Epidemierna upphörde när fyra
av fem hade skydd mot sjukdomen.
Vaccination mot polio ingår nu i det svenska barnvaccinationsprogrammet och de flesta som
har följt programmet och fått alla fyra sprutorna har ett livslångt skydd mot polio. Om man
ska resa till Nigeria, Indien, Pakistan eller Afghanistan eller något land där en epidemi pågår
brukar man ändå för säkerhets skull rekommenderas ytterligare en dos om det har gått mer
än fem år sedan man fick den fjärde dosen.
Utanför Sverige är det vanligt att man får poliovaccinationen i form av droppar, som man
sväljer. Vaccination via droppar är enkelt att ge, kräver inte tillgång till steril spruta och spets,
upplevs av barnen som ofarligt, smakar inget och ger ett bra skydd efter tre omgångar
droppar.
Rotarys världsomspännande insatser mot polio inleddes redan år 1979 då Rotary köper och
hjälper till i distributionen av poliovaccin till mer än sex miljoner barn i Filippinerna.
År 1985 startar Rotary PolioPlus och sätter upp målet att samla in 120 miljoner USD.
Insamlingsarbetet bland rotaryklubbarna ger det dubbla: 247 miljoner USD samlas in till Polio
Plus. År 1988 startade Världshälsoorganisationen (WHO), efter beslut i generalförsamlingen
med 169 länder, i samarbete med UNICEF, Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), och Rotary International och senare även Bill and Melinda Gates Foundation The
Global Polio Eradication Initiative (GPEI).
Polio håller på att utrotas, men målet är ännu ej uppnått och vaccinationsinsatserna måste
fortsätta. Men krig, våld, terror, stora flyktingströmmar leder till att polio dyker upp igen och
ovaccinerade människor smittas. Religiösa och kulturella uppfattningar motarbetar
vaccinationsarbetet och har medfört att hälsoarbetare dödats. Indien blev i februari månad
2014 förklarat poliofritt efter att det gått tre år utan att något nytt poliofall upptäckts.
Status 2016
Afrika
Nigeria rapporterade nya poliofall i juli 2014, men förhoppningar om ett poliofritt land
grusades när tre nya poliofall rapporterades i juli och i augusti 2016. Särskilda
vaccinationsinsatser är nu beslutade. När Afrika varit utan nya poliofall under tre år
kan Världshälsoorganisationen förklara Afrika poliofritt.
Afghanistan
I Afghanistan har mindre än tio poliofall rapporterats hitintills under år 2016. Fortsatta
vaccinationsinsatser är nödvändiga.
Pakistan
Den största utmaningen i arbetet med att utrota polio är förhållandena i Pakistan.
Positivt kan vara att det rapporterats en nästa femtio-procentig nedgång i antalet
anmälda poliofall vid jämförelse mellan år 2016 och 2015.
World Polio Day – 24 oktober.
Besök webb-sidan endpolio.org för information om pågående insatser och projekt
över hela världen.
Tom Nilsson
Rotary Distriktsguvernör D-2400
[email protected]
070 336 08 02
Zone Institute i Arlanda 7 – 9:e november
Den 7-9 oktober har det hållits Zone Institute för zon 15 och 16 dvs. de Nordiska länderna
och Ryssland med ca 150 deltagare. Samtidigt har inkommande Guvernörer haft GETS
utbildning och TRF ordföranden och PR ansvariga haft seminarier.
Arrangör är RI:s styrelsemedlem och Zone Direktör Mikael Ahlberg tillsammans med zonens
koordinatorer. Närvarande var också inkommande RI Preisident Ian Riseley från Australien,
TRFordföranden Kalyan Banerjee från Indien, Vice RI President Jennifer Jones från Kanada
och förre svenske RI Presidenten Carl-Wilhelm Stenhammar, samtliga deltog i flera
presentationer.
Mycket fokus på TRF:s 100-års jubileum och ett seminarium anordnades på Uppsala
Universitet och Rotary Peace Center på lördagen, med efterföljande jubileumsbankett på
Norrlands Nation. Huvudtalare var den norske diplomaten och fredsmäklaren Kai Eide.
2016-10-12
Länkregister Rotary
Klubbarnas hemsidor. (Lista finns på
distriktets sida).
www.rotary.se /”klubbnamn”
Distrikt 2400`s hemsida
www.rotary.se/2400
Rotarys Medlemsservice svenska hemsida
www.rotary.se
RU – Ungdomsutbytets hemsida
www.rotarystudent.se
Uppsala Peace Centers hemsida
www.peacecenter.se
Läkarbankens hemsida
www.rotarydoctors.se
SRS Svensk Rotary Service hemsida
www.rotary.se/srs
U-fondens hemsida
www.rotary.se/u-fonden
Svenska Shelterbox föreningens hemsida
www.shelterboxsweden.org
PolioPlus internationella sida
www.endpolio.org
Rotary´s internationella hemsida
www.rotary.org
Det finns säkert fler att fylla på med, meddela i så fall mig för uppdatering.
Tom Nilsson
DG D-2400