Rotary distriktskonferens 2400ubject
Ann-Britt Åsebol
• V
- Vad är Rotary?
- Vad betyder Rotary för mig?
Vad betyder jag för Rotary?
Ann‐Britt Åsebol









Falun Kopparvågen Rk
Education and info consult
DG 2330 2002‐03
Training Leader 2005‐2006
RRIMC zone 15 2004‐07
RRFC zone 15 2008‐2010
CoL delagate
Seminar trainer
Director 2012‐2014
Rotarys image
Vi är engagerade människor,
som tar aktiv del i samhället
genom våra yrkesroller
och Rotarys globala och
lokala projekt
Ändra fokus
från närvaro
till
engagemang
Motto
Doing good in the world
Berätta!
Rotary och freden
Youth Exchange

Rotary Youth Exchange
Carl-Wilhelm Stenhammar
”My dream is that every 17-year-old
could become an exhange student. If
the world could achieve this, there
would be no more wars!”
Rotary och första världskriget
President Woodrow Wilson som
var hedersmedlem bad samtliga
Rotaryklubbar i USA att be för
fred redan 1914
Rotary and the United Nations: History
1940 Convention i Havanna
Rotarians adopted a resolution calling for
”freedom, justice, truth, sancity of the
pledged word and respect for human
rights”.
Denna resolution låg till grund för det
ramverk som skrevs vid bildandet av FN
Rotary och FN
1945 var rotarianer i San Fransisco med och
arrangerade mötet där FN bildades
27 rotarianer var delegater
Paul-Henri Spaak, Bryssel
valdes till FN:s första ordförande
Everything is possible…..
SLIDE TITLE
Head

Bullets
Uppsala University
• Vad är Rotary?
• Vad betyder Rotary för mig?
Vad betyder jag för Rotary?
De första fyra – Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E Shorey, Paul Harris
• Du kommer att få ut av Rotary
i proportion till vad du gör inom
Rotary…
Paul Harris