PR och
kommunikation
Rotary
Distrikt 2380
Vad säger föreläsarna när det varit på Rotary?
Vad säger våra gäster när de varit med på ett Rotarymöte?
Vad säger DU om Rotary? Och vem berättar du för?
Vad vet din granne om
Rotary?
När någon frågar dig om vad Rotary är.
Vad svarar du då????
Varför är det viktigt för Rotary att du har
en historia att berätta?
2015
Kommunikation
OKUNSKAP
KUNSKAP
INSIKT
HANDLING
Målsättningar för Rotary
2016/17
2015
VILKA MÅL SKA VI HA I DISTRIKTET?
1 PR-ansvarig i varje klubb
•1 mediainslag i månaden i distriktet
•Aktiva facebooksidor och hemsidor för varje klubb
•Alla ska använda den grafiska profilen
•
Göra Rotary mer känt
•TRF fyller 100 år
•
2015
Mottagarperspektivet
2015
KANALER FÖR INTERN KOMMUNIKATION I
DISTRIKTET
Nyhetsbrev
Hemsidan
Epost
Möten
Seminarier
Sociala medier
2015
DET FINNS EN KALENDER MED
MÅNADSTEMAN
AUGUST
Membership andNewClubDevelopmentMonth
JANUARY
VocationalServiceMonth
SEPTEMBER
BasicEducationandLiteracyMonth
FEBRUARY
PeaceandConflictPrevention/
Resolution Month
OCTOBER
EconomicandCommunity Development Month
MARCH
WaterandSanitationMonth
NOVEMBER
RotaryFoundation Month
APRIL
MaternalandChildHealthMonth
DECEMBER
DiseasePrevention andTreatmentMonth
MAY
YouthServiceMonth
JUNE
RotaryFellowshipsMonth
2015
ROTARYS GRAFISKA PROFIL
2015
2015
2015
Vårt mål – ett mediaklipp i
månaden
2015
2015
VADÄRENNYHET
Egen nyhet
Dagsaktuellt/färskt
Kändiskfaktor – personvinklat
Oväntat eller oförutsägbart
Negativt slår positivt
Konflikter och dramatik
Konsekvenser för många
Nära spridningsområdet
Identifikation
Skapar känslor – “snackis”
2015
Rotary och sociala medier
2015
ROTARY I SOCIALA
MEDIER IDAG
2015
2015
#rotarynow
#
En hashtag är ett sätt för den som
twittrar att kunna sätta etikett på sitt
inlägg och koppla ihop det med andra
som twittrar om samma sak.
Man kan även använda en hashtag
för att lyfta upp en fråga på agendan,
de kan användas i
kommunikationssyfte och i
marknadsföringssyfte.
2015
FRAMGÅNGSFAKTORER
1. Sätt mätbara mål
2. Försök inte att göra allt, men gör det
du gör på ett bra sätt
3. Involvera andra rotarianer som är
duktiga på kommunikation
4. Var realistisk gällande tid och
pengar
2015
2015