Ditt bidrag till Rotary Foundation gör skillnad! Guvernörens

Guvernörens månadsbrev nr 10 2016-2017 Distrikt 2360
Orust maj 2017
Till alla medlemmar i distrikt 2360
Så glädjande det är med alla genomförda projekt! Vilket
engagemang ute i klubbarna!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ditt bidrag till Rotary Foundation gör skillnad!
Stort TACK till alla er som gjorde det möjligt för Rotary Foundation att genom årets
Distriktsbidrag kunna förstärka projektkassan för 8 klubbprojekt med hela 128 000 kr!
Som du säkert känner till är storleken av det belopp som kan delas ut till klubbarna helt
avhängigt av tidigare års insamlingsresultat. Varje gåva gör nytta och hela det insamlade
beloppet används till att stödja projekt, stora som små.
De pengar som skänks av klubben (eller av person i klubbens namn) till Årliga fonden,
kvalificerar klubben för bidrag från Rotary Foundation. Bidraget storlek beror av klubbens
egen insats och av projektets kvalitét, och kan flerfaldiga den egna insatsen! Alla gåvor ökar
klubbens möjligheter till Paul Harris Fellows-utnämningar.
Min vädjan till de klubbar som detta år ännu inte skänkt något till Rotary
Foundation/Årliga Fonden och eller Polioinsamlingen är att överväga att göra det.
Jämfört med fjolåret ligger vi i distriktet fortfarande långt efter för tillfället.
Till de klubbar som redan skänkt ber jag er se om det finns möjlighet att skänka lite till!
Du vet väl att du även kan ge en personlig gåva och att det ger PHF-poäng till klubben.
Logga in på Rotary.org/My Rotary och klicka på GIVE längst upp till höger så får du guidning
hur man gör.
För att med säkerhet få gåvan registrerad hos Rotary under året 2016–17 bör
inbetalningen ske senast 15 juni 2017.
Instruktioner hur du gör hittar du på http://www.rotary.se/ Övrig information/Betalinstruktioner
RI&TRF
Tack på förhand för din generositet!
Hans Johansson
Årets Distriktsbidrag fördelade!
Distriktets Rotary Foundation-kommitté har beviljat distriktsbidrag för verksamhetsåret 20162017 med totalt 128 300 SEK till nedanstående projekt. Klubbarna är nu i full gång med
genomförandet och vi kan se fram mot att följa resultatet på respektive klubbars hemsidor.
Alingsås-Nolhaga RK: I lampans sken, Tanzania
Solcellsanläggningar installeras som ger tillgång till elektriskt ljus och därmed skapar möjligheter för
människor i avlägsna byar att studera under den del av dygnet då det råder totalt mörker. Solcellerna
möjliggör också laddning av batterier till ficklampor och mobiler. (11 000 kr)
Borås-Viskan RK: Böcker till skolbibliotek, Tanzania
Lemara Primary school i Arusha kommer att få böcker till sitt skolbibliotek. Utöver den självklara
nyttan med skolböcker förväntas det stimulera intresse för läsning och därmed förstärka effekten av
skolans grundläggande utbildningsinsatser. (13 000 kr)
Göteborg-Kungsporten RK: Nytt klassrum, Burkina Faso
2012 startades en primärskola i Nakamtenga som till hösten når 5:e årskursen men saknar
ekonomiska medel att färdigställa klassrummet för 6:e årskursen. Det är detta klassrum som projektet
skall åstadkomma. (22 000 kr)
Göteborg-Vinga RK: Datorer till skola, Indien
Skolan i Chennai har ca 200 elever från särskilt utsatta familjer i blandäktenskap. Utbildningen bedrivs
på engelska, från 6 års ålder till gymnasiet. Totalt finns det 10 laptops på skolan och projektet avser
att bidra med ytterligare 20 st. (27 000 kr)
Lerum RK: Hjälpmedel till funktionsnedsatta barn, Indien
En skola för barn med hörselnedsättning kommer att få utrustning för grupphörhjälpmedel. Dessutom,
på direkt önskemål från barnen, en gungställning till skolgården. (4 000kr)
Lerum RK: Läsplattor, Peru
Projektet avser att vara ett pilotprojekt i Cusco i Peru för att utvärdera hur läsplattor till kvinnor (18-25
år) och funktionsnedsatta barn som inte haft möjlighet till skolgång kan användas i deras utbildning i
att läsa/räkna. Klubben avser att sex läsplattor med internetuppkoppling skall kunna ingå och avser att
med projektet också skapa kontakter med lokala Rotaryklubbar. (6 800 kr)
Majorna-Göteborg RK: Integrationsprojekt, Sverige
Projektets målgrupp är 15 barn mellan 8 och 12 år från ytterområden i Göteborg, som får möjlighet att
träffa barn och ungdomar från andra miljöer och kulturer. Samtidigt vill projektet ge dem möjlighet att
upptäcka havet, tjusningen med segling, skärgård och båtliv. (30 000 kr)
Strömstad RK: Trygg elförsörjning, Kongo
Panzi-sjukhuset och dess chefsläkare Dr Denis Mukwege är världskända för sina insatser att operera
våldtagna kvinnor och barn i det krigshärjade Kongo. Sjukhusets behov är stora, och ett av de största
problemen är att elförsörjningen till viktiga instrument m.m. är ojämn. Driftstopp vid exempelvis
operationer är vanliga. Därför avser detta projekt att trygga elförsörjningen med moderna
dieselgeneratorer. (14 500 kr)
Bra initiativ!
Vi vill uppmärksamma ett fint initiativ från Lerum RK.
Klubben har fått distriktsbidrag i år för att genomföra ett skolprojekt i Peru. För
genomförandet på plats kommer klubben att samarbeta med en lokalt etablerad stiftelse som
även har representation i Lerum. Detta är en mycket bra arbetsordning eftersom det ger
bästa insyn i projektet och medger korrigering (i samråd) av projektplanen om något
oförutsett skulle inträffa.
Ett annat initiativ som vi vill uppmärksamma är att klubben (på såväl engelska som spanska)
har bjudit in den lokala Rotaryklubben att delta i projektet och även komma med förslag på
hur ett framtida samarbete skulle kunna utvecklas.
Mycket bra! Varhelst Rotaryklubbar bedriver verksamhet kan vi öka resurser och effektivitet i
genomförandet genom samarbete med likasinnade!
……………………………………………………………………………………………………………
Kulturstipendieutdelning vid Vårgalan i Lerum
Den 7 maj delade klubbpresident Berndt Svensson Lerum RK ut ett stipendium på 4000 kr
och ett hedersomnämnande på 1000 kr till två framstående elever på Kulturskolan i Lerum.
Rotarianer sålde kaffe och lotter. Åsa Fång, skådespelare och musikalartist samt skolans
elever och lärare underhöll under några timmar och vi i publiken var djupt imponerade av
musikernas, sångarnas, dansarnas och konstnärernas prestationer. Många och mycket
varma applåder!
……………………………………………………………………………………………………………
Hälsning från Per Dahlqvist, ordf. Rotary Hjälper
En till katastrof i Colombia! Den här gången i Manizales. Förra gången i Mocoa.
Du och din klubb kan hjälpa till, men pengarna behövs snabbt. Det kan Rotary Hjälper ordna. Vi
skickar pengarna direkt till en Rotary-klubb i Colombia, som ser till att de går till direkt nödhjälp. Det
är det här som är så bra med Rotary, vi hjälper varandra över hela världen. Och vi kan göra det
snabbt! Läs även på www.rotaryhjalper.se
Rotary Hjälpers Swish-konto är: 1235 935 101
Rotary Hjälpers 90-konton är: Bankgiro 900–2973 eller Plus Giro 900 297–3
Inbjudan till PETS-seminarium med
Kommunikation, PR- och Medlemsfrågor
Torsdagen 18 maj 2017 kl 18.00 – 21.30 på Bohusgården i Uddevalla
Seminariet vänder sig till rotaryklubbarnas Inkommande Presidenter, nya
styrelseledamöter samt ordförande i PR- och medlemskommittéer.
Vi ser fram mot att träffa er alla (även de som vi mött tidigare).
Rotary har gått från en mer anonym tillvaro till att uppmärksammas mest varje dag på
Facebook eller andra digitala media. Varje år utvecklas Rotary och de verktyg som vi har till
förfogande. För klubbar och medlemmar är det bra om vi håller oss uppdaterade om vad som
sker internationellt och vad det betyder för oss i Sverige.
Hur ska vi anpassa oss? Behöver vi det?
Hemsidor
Vilka media skall vi vara på?
Presentationsmaterial, PP m m
Finns det material som vi kan hämta hem eller måste vi göra allt själva?
Vilken roll har vi i klubbarna?
Vad förväntas?
Vem vänder man sig till?
Hur hänger medlemskap och PR ihop?
My News desk – vad är det?
Rotary.org, Rotary.se
Dessa frågor och fler därtill ger vi svar på.
Medverkande: Anna-Carin Dettner, PDG2360 och SRS / D2360 Communications Chair och
Hans Olov Jönsson, DGE 2360
Kostnad: 325 kr/deltagare, betalas till Distrikt 2360 via Bankgiro 760–5199 eller Swish nr
1232 223 840, ange namn och klubb.
Anmälan så snart som möjligt till [email protected]
Ange: Namn, Funktion, e-mailadress och tel. så att vi kan
återkomma med bekräftelse.
Ta chansen att uppdatera er! – Varmt välkomna!
Anna-Carin och Hans Olov
Påminnelse om tävlingen om bästa hemsidan i distriktet.
15 maj 2017 sammanträder juryn för att utse vinnaren.
Vinnaren tillkännages vid guvernörsskiftet den 1 juli 2017.
Förutom diplom och äran att bli utsedd till distriktets bästa klubbsida delas följande priser ut:
Vinnande klubb får tre deltagaravgifter till dagkonferensen vid 2017–2018 års distriktskonferens.
Dessutom utdelas som pris ett antal paket rotarystrumpor i storlekarna 36-39 samt 40-45.
IT samordnare Christer Wecke och tidigare distriktsguvernör Ulf Andersson kommer att bedöma
hemsidorna enligt nedanstående kriterier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Allmänt första intryck (1-5, varav 5 är bäst)
Välkomnande och trevlig text (1-5)
Bildmaterial (1-5)
Adress, e-post, mötesplatsen på kartan, nästa möte (1-5)
Om klubben, Klubbens historia, Presidenten, Funktionärer, Nyheter (1-5)
Projektbeskrivningar (1-5)
Kalenderfunktionen, Offentliga biblioteket, Länkar (1-5)
Använt nyhetsflöden, RSS, längst ner på hemsidan (1-5)
Datum att anteckna i almanackan
• Torsdag 18 maj 2017
PR-Medlem-seminarium Uddevalla
• Fredag den 19 maj 2017
Distriktsgolf på Orust golfklubb, Morlanda
(54 rotarianer har anmält sig till distriktsgolfen)
• Lördag den 1 juli 2017
Guvernörsskifte i Göteborg
• Lördag den 18 nov. 2017
Distriktets årsmöte i Göteborg
Anmäl er snarast till seminariet den 18 maj i Uddevalla
Hälsningar från Ulla Andreasson [email protected]