Information till arbetsgivare och handledare

advertisement
Information till arbetsgivare och handledare
Informationen här är till dig som ska vara handledare för en feriepraktikant.
Tack för att du tar emot en feriepraktikant!
Feriepraktik är ett kommunalt initiativ och huvudansvaret för verksamheten ligger på Individ- och
familjeförvaltningen.
OBS! Nytt för i år
Från och med år 2017 kommer feriepraktik att erbjudas till ungdomar som är 16 och 17 år, För detta år
gäller det ungdomar som är födda 2000 och 2001.
Kontaktuppgifter
Mejl: [email protected]
tel. 0418-47 02 30, 0418-47 38 35
Besöksadress: Regeringsgatan 13
Postadress: Landskrona stad, Feriepraktik
261 22 Landskrona
Webbsida: www.landskrona.se/ Feriepraktik
Allmänt om feriepraktik
Vad är Feriepraktik?
Feriepraktik är ett kommunalt stöd insats som syftar till att ungdomar i Landskrona Stad ska
erhålla möjligheten att komma ut i arbetslivet och prova på att utföra enklare arbetsuppgifter
tillsammans med handledare. Praktikanten får inte ersätta vanlig arbetskraft.
Hur mycket får praktikanten arbeta?
Tre veckor, 6 timmar/dag eller 30 timmar/vecka och högst 90 timmar tre veckors period
Praktikanten ska utöver arbetstiden ha minst 30 minuters lunch varje dag.
Vilka veckor gäller det?
Period 1: vecka 24 - 27 ( den 14 juni – 04 juli )
Period 2: vecka 27 – 30 (den 05 juli – 25 juli )
Period 3: vecka 30 – 33 (den 26 juli - 15 augusti)
Handledare
I samband med att ni tar emot feriepraktikanter övergår arbetsledaransvaret och
arbetsmiljöansvaret till er.
Som handledare ska du vara tillgänglig för praktikanten varje dag, eventuellt lämna över till
din arbetskollega. Om något händer praktikanten, till exempel en olycka, gäller inte
kommunens försäkring om inte handledaren funnits tillgänglig.
Arbetsmiljöregler för ungdomar under 18 år
Det finns särskilda regler för ungdomar under 18 år. Det gäller för alla arbete som ungdomar
under 18 år utför. Du som är 17 år får ha ett normalt och ofarligt arbete, men får inte utföra
några riskfyllda arbetsuppgifter. Det är arbetsledaren som bedömer vilka arbetsuppgifter som
är lämpliga för dig som praktiserar. Du ska få instruktioner och handledning av en handledare
på arbetsplatsen.
Regler om arbetstider för feriepraktikanter
♦
högst 6 timmars arbete varje arbetsdag
♦
högst 30 timmars arbete under en vecka
♦
Inget arbete mellan kl. 22 och 06
♦
minst 30 minuters rast efter 3 timmars arbete
♦
nattvila (dygnsvila) minst 12 timmar
♦
36 timmars sammanhängande vila varje vecka.
Läs mer i broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta”
www.av.se
Schema och arbetstider
Vilka tider får praktikanterna arbeta?
Du får schemalägga praktikanterna måndag till söndag mellan kl. 07.00 och 22.00. De ska
dock bara arbeta fem dagar i veckan.
OB-tiden (obekväm arbetstid) börjar gälla kl. 19.00 på vardagar. Därefter är varje timme värd
två. Om en praktikant till exempel arbetar från kl. 19.00 till 22.00 räknas det som en 6timmars arbetsdag. När en praktikant endast arbetar 3 timmar måste den inte ta rast. När en
praktikant arbetar 6 timmar måste den enligt lagen ta minst en halvtimmes rast/lunch. Rasten
ingår inte i arbetstiden
Hur många timmar arbetar praktikanterna på helger?
Praktikanterna ska bara arbeta 3 timmar på lördagar och söndagar samt röda dagar, men det
räknas som en 6-timmars arbetsdag. Praktikanterna får lön för 6 timmar även om de arbetar 3
timmar.
Får jag kalla in praktikanterna till ett informationsmöte innan de börjar arbeta?
Ja, men mötet räknas som arbetstid och ingår i de 90 timmarna. Ungdomen är redan
informerad att kontakta er innan praktriken påbörjats.
Vem betalar praktikanternas ersättning?
Landskrona stad betalar praktikanternas ersättning. Praktikanterna får ersättning för max 90
timmar.
Det är praktikanten själv som ska meddela sitt bankkonto till kommunens lönekontor men du
får gärna påminna ungdomen.
Rapportera närvaro och försäkringar
Hur rapporterar jag närvaro?
Ungdomen kommer att få en närvaroblankett. I den fyller du i de timmar praktikanten har
arbetat. Både du och praktikanten ska skriva under den ifyllda blanketten. Efter det ska
praktikanten skicka in den till Landskrona stad.
Får praktikanterna byta period eller arbetsdagar?
Om en praktikant vill byta period ska du meddela oss. Byte av dagar kan däremot du och
praktikanten komma överens om sinsemellan, men då är det viktigt att ni redovisar det i
närvaroblanketten. Du har rätt att säga nej till byte av dagar.
Är praktikanterna försäkrade?
Ja, praktikanterna omfattas av Landskrona stads kollektiva olycksfallsförsäkring och
ansvarsförsäkring.
Under praktikperioden är praktikanten försäkrad under överenskommen arbetstid samt under
direkt färd, utan avbrott, till och från arbetsplatsen.
Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön och för att tillhandahålla arbetskläder.
Det systematiska miljöarbetet
Innan ungdomen påbörjar sin feriepraktik ska arbetsgivarna ha tillgänglig gjort en
riskbedömning som dokumenterar att man har gått genom punkter som berör arbetsplatsen
Arbetsgivaren som tar emot en feriepraktikant ska:
• se till att behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för praktikanten
• se till att praktikanten får tillräcklig introduktion och handledning
• se till att praktikanten arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person
• se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag
• se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget
Riskbedömningsblanketter kan ni hitta på Arbetsmiljö verket www.av.se
Ni kan även kontakta oss och få en riskbedömningsblankett.
Vem kommer att praktisera hos mig?
Kan jag själv bestämma vem som ska praktisera hos mig?
I första hand är det vi som placerar ungdomarna för att undvika orättvisor och ge möjliget till
alla ungdomar att få en praktikplats. Du får gärna mejla önskemål till oss, förutsatt att
personen ansöker om feriepraktik via offentliga jobb/feriepraktik senast den10 april 2017.
Feriepraktikanten som du tar emot får inte heller vara släkt med dig som arbetsgivare. Kom
ihåg att ange personens namn och födelsedatum i mejlet.
När får jag veta vem som kommer att praktisera på min arbetsplats?
Så snart matchningsarbetet är klart, ungefär i mitten på maj, skickar vi ut en preliminär lista
på de ungdomar som vi har valt ut till dig. Kom dock ihåg att namnen kan komma att ändras
beroende på om någon tackar nej eller har fått sommarjobb. När ungdomarna har tackat ja till
en plats hos er skickar vi en slutgiltig lista.
Hur många feriepraktikanter får jag ha under samma period?
Du kan ha fler feriepraktikanter under samma period i alla tre perioder men det krävs att
feriepraktikanten har en handledare på arbetsplatsen och relevanta arbetsuppgifter.
Kan feriepraktikanten ha mer än en handledare?
Ja, en handledare kan lämna över sin handledning till sin kollega som kan bli handledare för
feriepraktikanten.
Får praktikanten lov att praktisera två perioder?
Nej, varje ungdom får praktisera enbart i tre veckor.
Har vi rätt att avsluta praktiken?
Ja, i samråd med feriepraktikantansvarig kan praktiken avbrytas om praktikanten inte passar
tider, inte deltar aktivt i verksamheten eller inte meddelar frånvaro.
Kommer praktikanterna att höra av sig till mig?
Ja. Efter att ungdomarna erbjuds en praktikplats ska de ringa till sin handledare och fråga var
och vilken tid ni ska träffas. Berätta då för dem om det är något särskilt de behöver ha med sig
eller tänka på, till exempel oömma kläder. Dock är det arbetsgivaren som ska stå för speciella
arbetskläder för t ex arbete i restaurang, park, djur etc.
De flesta praktikanter får besked om praktikplatsen och praktiktider via oss
Övriga frågor
Vad gör jag om en praktikant missköter sig?
Hör av dig till oss på (tel.) 0418-47 02 30, 0418-47 38 35
Vart vänder jag mig om jag har frågor om praktiken?
Om du undrar över något får du gärna maila till oss på [email protected] eller ringa
på tel. 0418- 47 02 30
Download