Livsmedelsverket kartlägger tungmetaller i spannmålsprodukter

advertisement
Livsmedelsverket kartlägger tungmetaller i spannmålsprodukter
2017-01-31
Livsmedelsverkets kartläggning av tungmetaller i livsmedel fortsätter. I en pågående
undersökning analyseras de livsmedel som bidrar med mest tungmetaller i maten. Det handlar
exempelvis om kadmium i pasta, ris och bröd samt potatis och rotfrukter.
Tungmetaller som kadmium finns naturligt i jorden. Föroreningar i luften och olika slags gödsel
kan också öka mängderna.
De allra flesta svenskar får i sig mindre tungmetaller via maten än det som anses vara för mycket.
Men en liten andel av befolkningen kan få i sig för mycket. Till exempel på grund av att de äter
ensidigt eller äter mycket av livsmedel som kan innehålla höga halter tungmetaller.
- Därför är det viktigt att livsmedelsföretagen minskar halterna av tungmetaller i maten där det
går, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket. Som enskild konsument
kan man minska sitt intag genom att äta varierat. Att välja olika sorters mat och olika märken är
det bästa sättet att minska risken för att få i sig för mycket av ett skadligt ämne.
Livsmedelsverkets kartläggning syftar till att ta reda på mer om vilka livsmedel som bidrar mest
till att vi får i oss tungmetaller. Analyserna av bröd är nu klara och närmast handlar
undersökningen om potatis och rotfrukter.
- Att bröd innehåller tungmetaller vet vi sedan tidigare men vi äter ju så mycket mer än bröd. Vi
behöver hela bilden för att kunna säga vad resultaten innebär för olika personer, säger Emma
Halldin Ankarberg.
I Livsmedelsverkets nästa undersökning analyseras potatis och rotfrukter.
Kadmium
Arsenik i ris
Download