LPP Morgonsamling

advertisement
Lokal pedagogisk planering
Planering av arbetsområdet: Morgonsamling
Grundsärskolan inriktning träningsskolan
Ämnesområden: Kommunikation Verklighetsuppfattnig och Estetisk verksamhet.
Läsåret 2016/17
Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?
Samlingen ska utveckla elevernas kunskaper i att samspela och att aktivt påverka sin situation.
Samlingen ska ge eleven förutsättningar att kunna kommunicera i olika sammanhang.
Samlingen bidrar till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.
Samlingen ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden.
Mål för arbetsområdet - Det här ska du lära dig.
Du ska reagera igenkännande när klockan pinglar samt på vår Morgonsång.
Du ska reagera igenkännande när ditt namn ropas upp i samlingen.
Du ska känna och lukta på föremål som betecknar veckans dagar.
Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas.
Grundläggande bedömning:
Du ska delta i att sjunga och spela instrument på vår morgonsamling.
Du ska tolka andras avsikter och visa det genom att samspela i kommunikation.
Du identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande
och samspela.
Undervisning - Så här kommer vi att arbeta.
Vi startar samlingen genom att fånga elevens uppmärksamhet med ljudet av en liten klocka. Samtidigt
uttalas ordet SAMLIGN. Vi sjunger vår morgonsång. Varje elev svarar på frågan: ”är nn här i dag?” eleven
svarar genom tryck på ”step-by-step”. Därefter sjunger vi uppropssången, där varje elev omnäms. Vi öppnar
känselpåsen med dagens känsla, doft och ljud. Vi sjunger om dagens väder. Ibland öppnar vi sångpåsen och
eleven får välja en sång, genom att känna i påsen och greppa ett föremål.
Samlingen avslutas med en avslutningssång.
Den pedagogiska planeringen är gjord av: Kajsa Christiansson
september 2016
Download