Glasbjörk – Betula pubescens Vårtbjörk – Betula pendula

advertisement
Glasbjörk – Betula pubescens
Vårtbjörk – Betula pendula
Familjen Björkväxter
Glasbjörk
Vårtbjörk
Vårtbjörk
Vårtbjörk
De susande björkarna känns lätt igen på sin vita näver och sina små sågkantade blad. Blomningen sker
med hjälp av skilda han- och honhängen i april-juni och frukten är en liten vingförsedd nöt som sprids
under årets senare del. Hanhängena bildas redan under hösten året innan blomningen.
De båda björkarna skiljs åt genom att vårtbjörken har vårtor på årsskotten medan glasbjörken är
mjukt hårig på motsvarande ställen. Detta är tydligast på unga träd. Vårtbjörkens blad har en utdragen
spets, medan glasbjörkens blad är rundare till formen. På äldre vårtbjörkar bildas grov och fårig
skorpbark på stammens nedre del. Glasbjörken får inte sådan skorpbark. Växtplatserna skiljer sig också.
Vårtbjörken trivs på väldränerad mark medan glasbjörken ofta finns vid eller på mossar och kärr.
I stort sett hela björkplantan har kommit till människans användning genom historien, inte minst
medicinskt. Saven sades vara renande för hår och hud och dracks mot trög mage. Bladen används som
bekant till det klassiska björkteet, som är urin- och svettdrivande och har druckits mot blås- och
njursjukdomar. Ur barken kan man utvinna trätjära, som innehåller en viss olja; beckoljan. Denna kan
smörjas på huden för att bli kvitt de ihärdiga stickmyggorna. Också barkens garvämnen kan tillvaratas
vid garvning av skinn. Att sova på björkris ansågs ibland kunna hjälpa mot såväl gikt som tuberkulos.
Lästips
Den nya nordiska floran - s. 84
Hallands flora - s. 250
Smålands flora - s. 476-477
Flora Femsionensis - s. 11
Nyttiga växter för människor och bin - s. 24-25
Människan och floran - s. 94-95
Vilda växter som mat och medicin - s. 105-107
Örtmedicin och växtmagi - s. 287
Nyttans växter - s. 112
Här hittar du björk
Det finns en vårtbjörk vid början av Gula
spåret, 6309980 N, 1349084 Ö.
Glasbjörkar kan beskådas i kärret på höger
sida av vägen (från Femsjö sett) strax före
Haggården, 6310668 N, 1348816 Ö.
Download