lär dig sam arbeta - Creutz coaching and consulting

advertisement
PSYKOLOGI
sakliga beteendemönster. D och I kännetecknas av sitt snabba tempo
och spontanitet, medan de två andra, S och A, är mer långsamma och
eftertänksamma. Lena Creutz använder DISA för att analysera sina
klienter.
– De flesta människor har inslag av alla fyra typerna, men oftast
Nyckeln till lyckad
ser man att en eller några få av de fyra staplarna sticker ut och är
så pass framträdande att andra lägger märke till det.
kommunikation heter spegling.
Vad beror då vårt inre tempo på? Lena Creutz betonar att
Att spegla någon är inte detdet inte går att använda DISA på barn eftersom de fortsamma som att härma, utan handlar
farande utvecklas, men att det beteende som är mest
om att på ett subtilt sätt plocka
utmärkande hos en vuxen ofta går att härleda till
upp det beteende som vi ser hos den vi
personens barndom på något sätt. Frågan fastnar dock
pratar med. Bland nära vänner
i den eviga tvisten om huruvida det är arv eller miljö som
använder vi automatiskt samma mimik
har den största effekten på vår personlighet.
och kroppsspråk. Använd detta
Men går det att justera sin beteendestil? Svaret är både
även i professionella sammanhang för
ja och nej.
att underlätta relationen med
– Din framträdande beteendetyp kommer alltid att vara
din grund, men visst kan du göra vissa justeringar. Alla har
dina kolleger eller kunder.
olika anpassade beteenden, till exempel uppför de flesta sig på
ett sätt när man träffar kompisgänget och på ett annat sätt på
jobbet. Ju mer medveten du är om din stil, desto mer kan du välja
utifrån vad mottagaren vill ha ut av det hela.
att slå på och av den, säger Lena Creutz.
De som oftast har allra svårast att mötas är
de som är varandras diametrala motsatser både
Det vanligaste i arbetslivet är att lika rekryterar lika.
SPEGLA
i tempo och sätt, till exempel D och S. För den förstTill exempel vill en dominant chef med högt tempo
Använder personen
nämnda är det främst resultatet som räknas, och för
gärna omge sig av likasinnade, eftersom de långvissa återkommande ord
samma blir för svåra att förstå sig på. Men Lena
den andra är det relationerna med människor som
ser du till att också göra det.
Creutz har sett baksidorna av alltför homogena
är det viktiga.
Sitter hen tillbakalutad sätter
konstellationer.
– Många gånger kan det vara knepigt att hitta
du dig i en liknande position.
– Vem tänker efter, vem säger stopp? Jag har
varandra när man är väldigt olika, men när motDå känner sig personen
mött grupper som inte har någon gruppkänsla
satserna börjar förstå och dra nytta av varandra
förstådd och det
alls, eftersom alla är så fokuserade på att köra sitt
kan det uppstå magi, säger Lena Creutz.
skapar trygghet och
eget race. Det behövs en mix för att det ska bli bra,
Ett annat knepigt par är I och A, då även de är
förtroende.
både paragrafryttarna och de som ordnar roliga
varandras raka motsatser.
jobbfester kan vara viktiga i ett team. Det förutsätter
– Här har vi idésprutan och regelryttaren, några som lätt kan skära sig med
dock att man kan möta varandra, och för att kunna det krävs
ANPASSA TEMPOT
varandra. Men tänk om den med de
en förståelse för både hur man själv fungerar och uppfattas och vad
Om personen pratar långsamt
galna idéerna kunde anpassa sig
man bör tänka på i mötet med andra, säger hon.
kan du ta ett aktivt beslut att
till, och samarbeta, med någon
En person med en stark D-personlighet bör till exempel försänka ditt tempo, prata lite tystare
söka sakta ner sitt tempo och inse att inte alla prioriterar ett
som sätter upp tydliga ramar
och inte driva på så mycket och ge mer
snabbt resultat – även om det går att tvinga fram ett snabbt
och kommer fram till hur det
tid för tankepauser och följdfrågor.
beslut på ett möte riskerar man att de andra inte känner sig delhela ska gå till.
Om du gör tvärtom och trycker
aktiga. I-personen å sin sida kan behöva fundera igenom sin
på kommer den andra att backa in ännu
Annie och Fredrik har
nya spännande idé ett varv till och förbereda svar även på mer
mer i sitt beteende. Den som har ett
långsammare tempo kan å sin
efter ett långt förhållande och
praktiska frågor innan idén presenteras för andra, och tänka på
sida försöka höja det lite, genom att
många försök att lugna ner resatt lyssna på vad de andra har att säga. Den lugnare S-personen
till exempel undvika långa
pektive snabba på varandra insett
kan i stället behöva öka sitt tempo, till exempel genom att
utläggningar och vara
att det inte kommer att gå. I stället
förbereda sig inför möten så att hen har tänkt igenom sina ställkort och koncis.
ningstaganden i förväg och kan ge klara besked när
har de skapat egna små strategier för
beslutet ska tas, medan A-typen bör spara på
att kommunikationen ska fungera.
detaljerna och inte alltid redovisa hela sin
– Om vi till exempel ska åka och handla och
SE STYRKORNA
analys utan i stället försöka anpassa den
Annie först vill inventera kylskåpet, fundera över
Fundera över vad din motsats
vad hon är sugen på till middag och skriva en
bidrar med i stället för att irritera
noggrann inköpslista, så har jag slutat stå och
dig på era olikheter. Den där
stampa bredvid. Jag går i väg och gör något annat,
hetsiga kollegan som verkar så jobbig
kollar mejlen eller bläddrar i tidningen. Det lindrar
kommer ju faktiskt med många bra idéer,
min frustration, och säkert hennes, säger Fredrik.
och den eftertänksamma är inte
Annie å sin sida brukar låta Fredrik prata av sig
alls någon bromskloss utan upptäcker
när han kommer hem som en verbal kulspruta
fallgropar tidigt och ser till att ni inte
laddad med ammunition från dagens händelser.
ramlar ner i dem. Viktigast av allt är att
Sedan brukar det gå lättare att få en syl i vädret.
komma ihåg att ingen av beteendetyperna
– Det som vi en gång föll för är det vi numera
är bättre eller sämre än någon annan.
jobbar hårdast med – och det är bådas ansvar, säger
Alla bidrar till gruppen
Annie.
på olika sätt.
LÄR DIG S
A
MA
R B E TA
!
124
DAMERNAS VÄRLD
Nummer 1/2017
Download