Dagens lektion

advertisement
Dagens lektion
●
Betygskraven
●
Musikens påverkan
Kunskapskrav i musik år6
Kunskapskrav i musik år9
Musikens påverkan
Musik finns överallt i
samhället och påverkar
oss vare sig vi vill det
eller inte.
Se mer i filmen→
Musikens påverkan
En upplevelse av musik kan vara:
Kroppslig- rysning, gråt, värme, hjärtat slår i samma tempo som musiken, kroppen
vill röra på sig- inte sitta still...
Känslomässig- glädje, sorg, oro, lugn…
Tankemässig- minnen, bilder, associationer...
Musik är ett av flera
verktyg som används i
reklamfilmer för att
påverka oss.
-I filmen till höger
används musik för att
beröra oss.
-I exempelvis “flygresor.
se” används musiken för
att man ska komma ihåg
företaget- låten fastnar i
minnet.
Lyssna med och utan
musik- upplever du någon
skillnad?
Musiken finns där med
syftet att beröra oss.
Musiken påverkar intrycket av en text
Mozart
Dies irae= vredens dag
Lily Allen- hårda ord men lättsam melodi
Vilken upplevelse får du av musiken
Kroppslig- rysning, gråt, värme, hjärtat slår i samma tempo som musiken, kroppen
vill röra på sig- inte sitta still...
Känslomässig- glädje, sorg, oro, lugn…
Tankemässig- minnen, bilder, associationer...
Filmmusik
(se från ca3:16- 4:40 efter det
efter det är det lite
läskigt, men det är
säkert att titta fram
till 4:40)
Skräckfilm
Se utan och med
musik(i slutet är
det lite läskigt,
men det är säkert
att titta fram till 1:30)
Vad påverkar vår upplevelse av musiken
Tempo och rytmer- snabbt/långsamt, många/få olika rytmer samtidigt, en puls som pumpar
på stadigt gör oss människor lugna, känner man ingen tydlig puls skapar det oro
(skräckfilmsknep).
Melodi- uppåtgående(ger ofta ett positivt intryck), nedåtgående(ger ofta ett mer melankoliskt
intryck), höga/låga toner, små(melankoliskt) eller stora(glatt) språng mellan toner.
Harmoni- vilka ackord som spelas (dur eller moll, färgningar etc), konsonanser(tonerna passar
ihop) eller dissonanser(tonerna skär sig mot varandra- vanligt skräckfilmsknep).
Instrument- Trumpet och Horn= styrka, hjälteinstrument. Stråk= mjukhet, (sorgligt). Olika
instrument kan vi också förknippa med olika miljöer(tex dragspel-frankrike, harpa- himmelriket)
Dynamik- starkt eller svagt, Crescendo(stegrande från svagt till starkt) eller Diminuendo
(motsats till crescendo)
Resonemang- och hur du utvecklar dem:
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U103608-01&db=3
Vilken slags film tror
du det är?
Varför tror du det?
4 exempel på filmmusik
Vad tror du att det är för scen, vad ser du framför dig?
Varför- vad är det i musiken som får dig att se detta?
Läxa till nästa vecka
Ta med en låt som betyder nånting för dig. Spela upp den. Berätta om den för
klassen(valfritt).
Skriftlig inlämning obligatoriskt. Ca1/2 sida, Arial storlek12, enkelt radavstånd
-vad den betyder för dig- varför.
-när lyssnar du på den- varför.
-beskriv musiken, vad i musiken tror du gör att du gillar/ogillar den och att den
påverkar dig.
Hur påverkar musiken dig?
Kroppsligt
känslomässigt
Tankemässigt
Det som påverkar vår upplevelse av musiken
Tempo och rytmer
Melodi
Harmoni
Instrument
Dynamik
Download