Offertförfrågan – Konsortiekatalys

advertisement
Offertförfrågan – Konsortiekatalys
Bakgrund
Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material har som ett av sina sju insatsområden att
öppna värdekedjan. Tanken med detta område är att skapa möjligheter för kunskap att flyta fritt
längs värdekedjan så att slutprodukter utnyttjar tillgänglig svensk kunskap inom metalliska material i
så hög grad som möjligt, d.v.s. där aktörerna längs värdekedjan genom samverkan kan minimera
avvägningskostnader och risker för dyra misstag.
Programmet planerar att öppna en utlysning mot område 1, ”Utveckla erbjudandet” och område 2,
”Öppna värdekedjan” tidigt under 2016, med sista ansökningsdag någon gång under våren 2016.
Uppdrag
Programmet söker nu organisationer som kan hjälpa till att identifiera FoI-behov bland små och
medelstora företag och forma konsortier som kan genomföra ansökningar inom utlysningen.
Arbetssätt
Uppdraget består i att aktivt identifiera och söka upp aktörer med gemensamma problem/lösningar
inom insatsområde 1 och 2, ge dessa aktörer möjlighet att träffas och diskutera möjligheterna till
gemensamma projekt, föra samman aktörerna med relevanta forskningsutförare samt bistå
konsortiet vid projektplanering och ansökan. Ett utkast till utlysningstext kommer att finnas tillhands
vid uppdragets början.
Samtliga genomförda aktiviteter och kontaktade företag ska redovisas till programkontoret för
Metalliska material.
Tidsperiod
Uppdraget är tänkt att pågå i perioden 1 oktober 2015 – utlysningens stängning (gissningsvis 31 mars
2016).
Ersättning
Programmet ersätter kostnader som är direkt förenade med Uppdraget, t.ex. direkt arbetstid,
resekostnader, lokalhyra och förtäring vid möten och liknande, i den utsträckning som den
organisation som åtar sig Uppdraget är berättigad till statligt stöd. Utbetalning sker mot faktura och
specifikation på särskild blankett.
Offert
En enkel offert om att genomföra Uppdraget ska vara programkontoret för Metalliska material
tillhanda senast onsdagen den 23 september och innehålla en kort beskrivning av organisationen,
dess juridiska status inklusive organisationsnummer och möjligheten att ta emot statligt stöd, hur
den normalt arbetar med SMF inom området metalliska material, samt namnge personer som
kommer att kunna arbeta med uppdraget. Offerten ska också innehålla exempel på företag som ska
kontaktas och aktiviteter samt en kostnadsuppskattning för arbetet fram t.o.m. 31 mars 2016.
Vid frågor kontakta [email protected]
www.metalliskamaterial.se
[email protected]
1
Download