Så fungerar människokroppen

advertisement
SVENSKA TRÄD 1 - 3
Träd finns runtomkring oss, i parker, köpcentra, och förstås, skogarna. Men det viktigaste
kanske vi inte tänker på, nämligen att träden förser människorna med syre.
A
PBL
Vad vet klassen om träd? Har de tänkt på vad träd är? Anteckna. Se filmen. Vilka nya frågor
skapar den? Vad förstod eleverna? Vad var svårt?
Frågor till filmen
B
1. Vad är ett träd?
2. Till vilken grupp hör träd?
3. Förklara hur ett träd ”blir till”?
4. Hur får träden sin näring?
5. Vad består näringen av?
6. Vad har barken för uppgift?
7. Vad finns mellan barken och veden?
8. Förklara vad ”årsringar” är?
9. Varifrån kommer ordet Fotosyntesen?
10. Berätta om Fotosyntesen?
11. Vad är ”klorofyll”?
12. Vad är koldioxid?
13. Varför tappar lövträden bladen på vintern?
14. Varför klarar barrträden vintern bättre?
15. Vilket är vårt vanligaste träd?
16. Varför blåser en del träd ofta omkull när det stormar?
17. Vad är en kotte?
18. Vad menas med könlös blomma?
19. Vad är pollen?
20. Vad kallas när en växt har både han- och honblommor?
Skriv för att lära
C

Vad har du lärt dig om träd? Skriv ner dina intryck.

Se filmen och skriv ner det som du tyckte var särskilt intressant/anmärkningsvärt.

Välj ut några ord/uttryck från filmen och låt eleverna skriva ner egna
förklaringar/definitioner.
Sök vidare
D

Hur gamla kan de olika trädsorterna bli?

Se filmen och välj ut ett antal ”varför” som du forskar vidare efter.

Vilka sjukdomar kan träd drabbas av?

Ta reda på vad man kan använda de olika trädslagen till. Såsom ex musikinstrument
möbler m m.

Leta rätt på mer information om regnskogen och klimatsystemet.

Bilda arbetsgrupper där varje grupp får sig ett träd tilldelat och på egen hand söka
ytterligare information om den. .
Svåra ord
Anekdot
Befrukta
Fjäll
Kolhydrat
Kväve
Mineral
Näver
Parasit
Sammansättning
Skövla
Stärkelse
Svedja
Historia, lustig episod
Pollinera
Reducerade blad- eller stambildningar hos växter
Socker
Gasformigt grundämne
Genom naturprocesser bildade beståndsdelar av jordskorpan
Björkbark
En organism som tar sin näring från en annan organism.
Struktur, komposition
Ödelägga
Ett kolhydrat
Skog röjdes och brändes (Se KUs film Svedjebruk)
Download