Ekonomiprogrammet (EK)

advertisement
Ekonomiprogrammet (EK)
Valblankett inför årskurs 2 läsåret 2014 - 2015
Markera här om du har profil som individuellt val
Profil som individuellt val
Dans
Idrott
Konst, media, design
Musik
GM
KGM
Ger meritpoäng
Kan ge meritpoäng
NIU fotboll
Val av inriktning inför årskurs 2
Markera ditt val med ett X
Inriktning Ekonomi
300 Poäng
Entreprenörskap och företagande
Företagsekonomi 2
Matematik 3b
Programfördjupning
Programfördjupning i åk 2
Programfördjupning i åk 3
100
100
100
300
100
200
Inriktning Juridik
300 Poäng
Affärsjuridik
Filosofi 1
Psykologi 2a
Rätten och samhället
Programfördjupning
Programfördjupning i åk 2
Programfördjupning i åk 3
100
50
50
100
300
100
200
KGM
Val av programfördjupningskurser
Val inför årskurs 2
100 Poäng
Markera ditt val med ett X
Kursnamn
Moderna språk
Kurskod
Poäng
100 KGM
Ange språk
Företagsekonomi 2
FÖRFÖR02
100 Endast juridik
Rätten och samhället
JURRÄT0
100 Endast ekonomi
HISHIS02a
100
eller
Historia 2a
Val inför årskurs 3
200 Poäng
OBS - endast exempel på kurser - skall ej väljas nu.
Kursnamn
Marknadsföring
Kurskod
FÖRMAD0
Poäng
100
eller
Redovisning 2
FÖRRED02
100 Endast inriktning Ekonomi
Matematik 3b
MATMAT03b
ENGENG07
100 KGM
100 GM
Engelska 7
Endast juridik
Val
Entreprenörskap (UF)
ENTENR0
Individuellt val
Rangordna dina val med 1,2,3, där 1 är ditt förstahandsval
Kursnamn
Kurskod
Anmärkning
Bild och form 1b
Bild
Digitalt skapande 1
Engelska 7
Filmproduktion
Form
Fotografisk bild 1
Idrott och hälsa 2
Matlagning 1
Moderna språk steg 3
BILBIL01b
BILBIL0
DIGDIG01
ENGENG07
FILFIL0
BILFOM0
FOTFOT01
IDRIDR02
MALMAL01
MODXXX03
Åk 2 eller 3
Åk 3
Åk 2 eller 3
Åk 3
Åk 2 eller 3
Åk 3
Åk 2 eller 3
Åk 3
Åk 2 eller 3
Åk 3
Moderna språk steg 5
Naturkunskap 2
Psykologi 2a
MODXXX05
NAKNAK02
PSKPSY02a
MUSINS01S
Vokalensemble - Sång 1
100
Endast juridik
Bygger på Bild och form 1b
GM
KGM Ange språk och steg
KGM Ange språk och steg
50 poäng vårtermin
Går hela åk 2 och 3
Åk 3
Åk 3
Åk 3
Åk 2 och 3
Lämna ditt val till din klassföreståndare senast onsdag 5 februari 2014
Namn:………………………………………………………
Klass: …………………..
Val
Download