Läkemedel som påverkar sjukdomar i

advertisement
2016-12-02
Läkemedel som påverkar sjukdomar i
andningsvägarna - Kap 39
Anemier
Läkemedel som påverkar sjukdomar i
andningsvägarna
• Läkemedel vid astma och kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL)
• Hostdämpande medel
• Medel mot rinit
1
2016-12-02
Astma och KOL
Astma – en inflammatorisk lungsjukdom som ger en
begränsning av luftflödet p g a sammandragning av luftrören,
samt svullnad och ökad slembildning i luftrören
KOL – nedsatt luftflöde i luftrören. Stark koppling till rökning
Läkemedel vid astma och KOL
• β2-Receptoragonister
• Glukokortikoider
• Antikolinergika
• Leukotrienantagonister
• Teofyllinderivat
• Acetylcystein
2
2016-12-02
Selektiva β2-receptoragonister
Adrenerga receptorer delas upp i α- och β-receptorer (GPCR)
β1-receptorer i hjärtat
β2-receptorer i bronkerna
ökad β-selektivitet
Stora substituenter på N ger ökad β-receptorselektivitet
För inhalation:
β2-Receptoragonister
Ger en bronkdilaterande effekt
Underlättar upptransport av slem
3
2016-12-02
β2-Receptoragonister
För systemiskt bruk:
OH
HO
HO
OH
H
N
HO
Salbutamol
OH Terbutalin
OH
N
H
N
O
H
N
O
O
N
Bambuterol
O
Struktur-effektsamband β-adrenergika
4
2016-12-02
Inaktivering av adrenergika
• återupptag
• O-metylering med COMT (katekol O-metyltransferas)
• oxidativ deaminering med MAO A
Stabilitet av katekolaminer
Katekolaminer är lättoxiderade
rödbrun
Motverkas genom tillsats av natriumpyrosulfit eller EDTA
5
2016-12-02
Antiinflammatoriska steroider
Endogena glukokortikoider
Kännetecknas av
• trans-ställda ringar
• syreinnehållande grupp i 11-position
• ketolgrupp i 17β-position (eller isoster)
Glukokortikoider
Förstärkningsfaktorer för derivat av hydrokortison
Substituent
Dubbelbindning (C1 – C2)
6-Me
6-F
9-F
16-Me
16-Me
16-OH
Faktor
4
1.3
2.5
10
2
2.5
0.5
6
2016-12-02
Glukokortikoider vid astma
För inhalation
Soft drug
R-epimeren
mer aktiv än S
Endast 34% av dosen
når lungorna
Soft drug
Inaktivering av budesonid
7
2016-12-02
Antikolinergika
Har en kramplösande effekt i bronkerna
Naturprodukter som utgångspunkt
Semisyntetiska antikolinergika vid astma/KOL
Ges som nässpray
Ges som inhalationspulver
8
2016-12-02
Helsyntetiska antikolinergika vid astma/KOL
S
O
O H
N
O
HO
O
HO
Br
S
aklidiniumbromid
O
N
Br
glykopyrroniumbromid
O
N
Br
HO
umeklidiniumbromid
Ring
mellankedja
basisk amin
Aromatisk ring
Leukotrienantagonister
Verkar som antagonist på
leukotrienreceptorn cysLT1 (GPCR)
9
2016-12-02
Teofyllinderivat
Xantinderivat
Amfolyt
pKa 3.5 och 8.6
Verkar bronkvidgande – mekanismen okänd
Inhiberar fosfodiesteras in vitro – är också en adenosinantagonist
Kan påverka frisättning av katekolaminer
Medel mot halsont
Lokalanestetisk effekt - natriumkanalblockad
20
10
2016-12-02
Hostdämpande medel - antitussiva
Opiumalkaloider
NH2
Br
N
Me
Br
bromhexin
Noskapin
Mekanismen för den hostdämpande effekten är okänd
Acetylcystein
Slemlösande
Osäker effekt vid peroralt intag – ges som brustablett
Används som antidot vid paracetamolförgiftning
11
2016-12-02
Medel mot rinit
Derivat av 2-imidazolin
pKa 10
Verkar som agonister på 1-receptorer. Slemhinneavsvällande
effekt genom sammandragning av blodkärl i näsan
Anemier
Vid järnbristanemier:
Järn(II)salter
Kan påverka absorptionen av andra läkemedel
Vid megaloblastisk anemi:
Vitamin B12 (kobalaminer)
Folsyra
12
2016-12-02
Frågor
Diskutera inaktivering av de β2-receptoragonister som
används mot astma
H
N
OH
H OH H
N
O
HO
HO
OMe
Formoterol
OH
HO
H
N
HO
Salbutamol
OH
O
HO
HO
OH
Salmeterol
H
N
H
N
Terbutalin
Frågor
De inflammatoriska glukokortikoiderna administreras som
flutikasonpropanoat, beklometasondipropanoat resp.
mometasonfuroat. Vad innebär detta?
Steroidderivat är svårlösliga i vatten, hur kan man öka lösligheten?
Flutikason är en soft drug, hur inaktiveras den?
13
2016-12-02
Frågor
Teovent® som används mot astma innehåller kolinteofyllinat.
Rita strukturen för denna substans.
Frågor
Diskutera stereokemin för ipratropium och tiotropium
14
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards