Den svenska modellen

advertisement
Den svenska modellen
Karin Ekströmer
Silvia Miranda Bazargani
För att kunna rösta
1. Ta fram mobiltelefonen
2. Sök: www.govote.at
3. Eller spana in QR
22
Fall 1
51 årig man som har uppenbara besvär av sin laterogeni, framför allt
funktionella men även estetiska. Man har försökt lösa patientens
besvär protetiskt.
Fall 1
CT bilder av käklederna
Höger caput
Vänster caput
Fall 1
Vilken är den mest troliga diagnosen på vänster käkled?
1. Osteochondrom
2. Osteom
3. Fibrös dysplasi
4. Hypertrofiskt caput
5. Läkningsbild efter trauma
PAD: normal benvävnad i vänster käkled.
Fall 1
Innan och efter kirurgi, ortodonti och protetik
2009-04-07
2012-04-13
2010-02-15 blev patienten opererad - Le Fort I-osteotomi plus sagittell
ramusosteotomi (höger sida av mandibeln), caputectomi vänster
mandibel med samtidig rekonstruktion av käkleden med revben.
Fall 2
En 13-årig pojke fullt frisk, symptomfri. I samband med ord us
upptäcktes en förändring regio 44-43 på röntgen. Rötterna på
43 och 44 är devierande. Resorption i anslutning till
förändringen syns på båda tändernas rötter. 43 distalt benficka
på 12 mm.
Fall 2
CBCT-undersökning 2012-09-13
44
43
42
Fall 2
Vilken är den mest troliga diagnosen på
förändringen regio 43?
1. Skivepitelcancer
2. Centralt jättecellsgranulom
3. Myxom
4. Langerhans’cell histiocytosis
PAD: Centralt jättecellsgranulom.
Innan och efter kirurgi och protetik
2013 resektion av ben ner till mandibelbasen. 2014 rekonstruktion
med fritt höfttransplantat, post-operativ infektion där
bentransplantatet delvis gick förlorat.
2015 implantat placering och bro.
Fall 3
14 årig flicka, panroamartg inför ort behandling visar
radioluscens höger collum
2014-07-03
Förändringen ses även på tidigare bild
2012-05-22
2014-07-03
Fall 3
CBCT
MR
T1 kontrast
T2
2015-02-25
TIRM
Fall 3
Vilken är den mest troliga diagnosen på höger käkled?
1. Keratocysta
2. Idiopatisk benkavitet
3. Hemangiom
4. Anerysmal bencysta
5. Cystiskt ameloblastom
PAD: benign cytologi i bencysta / idiopatisk benkavitet
Fall 4
8 årig pojke, 16 ej erupterad, eruptionshinder?
Fall 4
Fall 4
Vilken är den mest troliga diagnosen på
förändringen regio 16?
1. Förkalkande epitelial odontogen tumör
2. Ameloblastiskt fibrodontom
3. Adenomatoid odontogen tumör
4. Missbildat övertal
PAD: Ameloblastiskt fibrodontom
Fall 5
62-årig man, ont vänster uk sedan 3 dagar
Fall 5
Fall 5
Vilken är den mest troliga diagnosen regio 38?
1. Förkalkande odontogen cysta
2. Förkalkande odontogen tumör
3. Adenomatoid odontogen tumör
4. Infekterad follikularcysta
PAD: Infekterad follikularcysta
Fall 6
19 –årig ung flykting, har haft värk vänster uk i ca 8 månader.
Har påbörjat behandling i 36 i hemlandet men ej fullföljt. Benet
breddökat i buccal och lingual led regio 36. Bilder från ATV.
Fall 6
Vilken är den mest troliga diagnosen regio 36?
1. Sarcom
2. Osteomyelit
3. Cementoblastom
4. Metastas
PAD: skiftande, slutgiltigt cementoblastom
Download