Knöl i bröstet eller andra symptom från bröstkörteln

advertisement
Knöl i bröstet eller andra symptom från bröstkörteln
De flesta symptom som kvinnor upplever från bröstkörteln är inte allvarliga. Detta
gäller speciellt symptom hos unga kvinnor.
Ömhet, stickningar, ilningar
Dessa symptom är i princip alltid ofarliga och går över spontant. Hos menstruerande
kvinnor är symptomen ofta knutet till menstruationscykeln och ett uttryck för den östrogena
stimulering bröstvävnaden utsätts för under denna fas av livet. Inte sällan känns då delar av
bröstvävnaden både hård, styv och öm men saknar en distinkt eller avgränsad knöl.
I denna situation rekommenderas att man väntar över en menstruationscykel och noterar om
symptomen viker eller förbättras. Om ömheten är uttalad och besvärande kan vanliga
receptfria smärtstillande läkemedel tas efter behov.
Infektioner i bröstkörteln
Vid kraftig ömhet i kombination med rodnad på huden och feber finns anledning att
misstänka infektion. Detta handläggs bäst på vårdcentral. Om infektionstecken uppstår i
samband med graviditet och amning är mödravårdcentral eller vårdcentral lämplig för första
kontakt.
Vätska från bröstvårtan
Om vätskan kommer spontant i underkläderna och är vattenklar eller blodig bör kontakt tas
med bröstmottagning för utredning.
Knöl i bröstet
Om det känns en tydlig knöl i bröstet som inte funnits tidigare behöver den utredas. Det är
dock viktigt att komma ihåg att de flesta knölar är ofarliga. Hos unga kvinnor (under 40 års
ålder) är bröstcancer en ovanlig sjukdom. Det är därför som hälsokontroller med
mammografi startar först då.
Utredning av bröstsymptom
Vid lindriga symptom som nämnts ovan behövs i regel inte någon utredning. Detta gäller
speciellt unga kvinnor och kvinnor som nyligen (inom ett år) genomgått mammografi. Då
kan man avvakta någon månad och ta kontakt om symptomen kvarstår. Känns en tydlig knöl
med lätt eller ingen ömhet som inte känts förut bör kontakt tas med bröstmottagning.
Utredning sker då med klinisk undersökning, mammografi och cellprovstagning. Ibland
kompletteras utredningen med ultraljud. Det är viktigt att poängtera att mammografi är en
dålig metod på unga kvinnor varför den sällan används på kvinnor under 30 år.
2011-05-26
www.orebroll.se
Post 691 81 Karlskoga Besök Karlskoga lasarett
Telefon 0586-660 00 Telefax 0586-661 48
1 (1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards