Instuderingsfrågor: ”Samhällsekonomi –så skapas vår välfärd”.

advertisement
Instuderingsfrågor: ”Samhällsekonomi –så skapas vår välfärd”.
1. Sid 2-3. Vilka är Svenskt Näringsliv? Vilka arbetar de för? Vilka är deras mål (enligt
dem själva)?
2. Tänk om Sverige var en by… Sid 4-7. Om Sverige var en by på 100 personer skulle
50 av dem arbeta. Vad gör de andra?
3. Så skapas vår välfärd. Sid 8-11. Hur bidrar företagen till din välfärd? Hur bidrar
offentliga sektorn? Hur mycket kostar utbildningen på gymnasiet per elev en dag? Hur
mycket kostar 1 m motorväg? Vilket är dyrast per barn, gymnasiet eller förskolan?
Hur skiljer sig det ekonomiska kretsloppet på sidan 8 ifrån det på målpapprets
framsida? Vad kan skillnaden bero på?
4. Entreprenörerna. Sid 12-13. Vad är en entreprenör? Varför är det viktigt med
entreprenörer?
5. Företagen. Sid 14-15. På vilka olika sätt är företag viktiga för din välfärd? Varför är
det viktigt att företag går med vinst? Hur många företag har varit involverade med
tillverkningen av mobilen på bilden? Kan du komma på fler? Hur många anställda har
de flesta företagen1? Hur många anställda har de 10 största företagen tillsammans?
Vilka strukturförändringar har det skett i sysselsättningen från 1965 fram till idag?
I vilken av ”de fyra” jobbar Fredrik (din SO-lärare)?
6. Offentlig sektor. Sid 16-17. Vilka delar ingår i den offentliga sektorn? Vilken nytta har
du av den offentliga sektorn? Vilken nytta har företagen av den offentliga sektorn?
Vad används skattekronorna till? Ta reda på några saker som ingår i ”socialt skydd”.
7. Välstånd. Till dessa uppgifter behöver du IT. Är skattetrycket högt eller lågt i Sverige?
Titta på diagrammet på sidan 17. Jämför sedan detta med ”Välståndsligan”
(BNP/capita, t.ex. ekonomifakta.se). Jämför också med HDI. Vilka likheter och
skillnader kan du hitta? Vågar du dra några slutsatser.
8. Hur globaliserad är du? Sid 18-21. Vad är globalisering? Vilka konsekvenser har
globaliseringen fått? Hur många länder är inblandade i Volvobilen på bilden? Är
Volvo en svensk bil? Vilka tre länder exporterar Sverige mest varor till? Hur har
världshandlen förändrats från 1970 till idag?
9. Vad händer när… Sid 22-23. Vilka kan konsekvenserna bli om arbetslösheten stiger?
Vilka kan konsekvenserna bli om sjukskrivningarna ökar? Vilka kan konsekvenserna
bli av att det startas fler företag eller att de som redan finns nyanställer? Vilka kan
konsekvenserna bli om efterfrågan från andra länder minskar? Vilka kan
konsekvenserna bli om fler jobbar svart?
1
Kuggfråga;)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards