Smärtdagbok - Ratiopharm

advertisement
Smärtdagbok
Veckodag:
Datum:
Intag av läkemedel för regelbundet bruk
Opioid avsedd för dygnet runt-användning
Datum
Smärtans styrka (0 – 10)
Klockslag
Före intag av
läkemedel
Efter intag av
läkemedel
SKALA FÖR BESKRIVNING AV SMÄRTA 0 -101
Olidlig smärta
Ingen smärta
Episoder av genombrottssmärta / intag av läkemedel mot
genombrottssmärta
Verksamhet/
aktivitet
Läkemedel
Smärtans lokalisering i kroppen
Dos
Klockslag
Smärtans styrka (0 – 10)
Före intag av
läkemedel
Efter
intag av
läkemedel
Funderingar och frågor till läkare
Beräknad tid
Veckodag:
Datum:
Intag av läkemedel för regelbundet bruk
Opioid avsedd för dygnet
runt-användning
Datum
Smärtans styrka (0 – 10)
Klockslag
Före intag av
läkemedel
Efter intag av
läkemedel
SKALA FÖR BESKRIVNING AV SMÄRTA 0 -101
Olidlig smärta
Ingen smärta
Episoder av genombrottssmärta / intag av läkemedel mot
genombrottssmärta
Verksamhet/
aktivitet
Läkemedel
Smärtans lokalisering i kroppen
1. Daut RL et al, Pain 1983; 17(2):197-210
Dos
Klockslag
Smärtans styrka (0 – 10)
Före intag av
läkemedel
Efter
intag av
läkemedel
Beräknad tid
Funderingar och frågor till läkare
Download