Lokal arbetsordning för läkemedelshanteringen

advertisement
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Bilaga 5
LOKAL ARBETSORDNING FÖR LÄKEMEDELSHANTERINGEN
Grunden för all läkemedelshantering, hänvisas till arbetsordningen för
läkemedelshantering i kommunen
Enhetens/områdets namn .................................................................................
Gäller från …………………………………………………………………………………………………
Läkemedelsansvarig sjuksköterska är
……………………………………………………………………………………………………………………
Kontrollansvarig sjuksköterska för narkotika läkemedel är
……………………………………………………………………………………………………………………
När kommer läkemedlen till enheten/området
…………………………………………………………………………………………………………………..
Var på enheten/området lämnas läkemedlen från apoteket
…………………………………………………………………………………………………………………..
Vem ansvarar för uppackning och kontroll …………………………………………
Var förvaras gemensamma läkemedel på enheten
…………………………………………………………………………………………………………………..
Var förvaras patientbundna läkemedel på enheten
…………………………………………………………………………………………………………………..
Finns läkemedel förvarade utanför läkemedelsförråd ………………………..
och i så fall vilka ………………………………………………………………………………………
Vem ansvarar för att det finns signeringslistor som anger vilken eller
vilka läkemedel som ges per doseringstillfälle och dygn inkl apodospåse
……………………………………………………………………………………………………………………
Sida 1 av 2
Vem ansvarar för kontrollen av dosposen vid ordinationsändring av
apodospatient
…………………………………………………………………………………………………………………..
Finns rutin för:

Iordningställande av läkemdel

Utlämnande av läkemdel

Intag/inte intag av läkemdel

Signering av intag

Vem har totalansvaret för att ordinerade läkemedel givits vid
varje tillfälle
Vem ansvarar för att förbrukningsjournal över narkotika skrivs
…………………………………………………………………………………………………………………..
Finns delegering för iordningställande av enstaka läkemedel i dosett
…………………………………………………………………………………………………………………….
Finns delegering för iordningställande av vid behovsläkemedel (för
max en vecka)
…………………………………………………………………………………………………………………….
Hur hanteras kasserade läkemedel …………………………………………………………
Vem ansvarar för kontroll av akutlåda – akutväska om sådan finns
…………………………………………………………………………………………………………………….
Undertecknat av läkemedelsansvarig sjuksköterska på
enheten/området
……………………………………………………………………………………………………………………..
Arbetsordningen revideras årligen
Kopia skickas till MAS
Reviderad den …………………………..
Sida 2 av 2
Download