Kårblad - Frälsningsarmén

advertisement
Kårblad
December 2015
Linköping
2
Kårblad December 2015
Släpp taget! Gå vidare!
Att välja är inte en mänsklig rättighet
men det kan vara ett gudomligt
erbjudande. I en tid på året då många
människor är ensamma, när behovet
av gemenskap och omtanke ofta dras
till sin spets, är det som om en
övre växel hoppar igång i människors
hjärtan. Människors behov är inte
årstidsbetingade. 52 veckor av årets
365 dagar, 24 timmar om dygnet,
bultar en längtan i bröstet på jordens
befolkning – FYLL MIG! … SE MIG!
Vi som är en del av den
världsvida kyrkan försöker peka
på tomrumet i vår nästas hjärta.
Samtidigt som omvärlden basunerar
ut självförverkligandets haltande
klanger vill vi vara en utsträckt hand,
en kram, en bön och ett motgift.
Vi vill inte låta vår
hängivelse och vår Gudsfruktan
påverkas av religiositet och kyrkliga
högtider. I en Kristi lärjunges liv kan
det vara påsk och pingst och födelse
varje dag. Det handlar om att välja!
Våra val är inte som de
politiska valen. När vi väljer Jesus
hamnar våra hjärtan aldrig i regeringskris. När vi väljer Jesus finns det
aldrig minsta risk för extra val – det
är färdigt och klart, det är bara att
ta emot!
Mån ga gån ger ställs vi
människor inför ett avslut och en
kommande början i olika skeenden
av våra liv. Oavsett bakgrund, omständighet eller ålder är vi människor
som gör val – Flyende flyktingar
eller EU-migranter, missbrukare eller
föreningsmänniskor, Jesusefterföljare
eller vilsegångna – alla har vi svårt
att gå framåt när hjärtat blickar
bakåt. Brytpunkten mellan gammalt
och nytt, mellan ett års avslutning
och ett nytt års inledning är
mycket mer än en bladvändning i
almanackan.
Att vända sida kan tyckas
vara en banal handling, men för att
ett nytt blad skall kunna framträda
krävs att man avsiktligt beslutar sig
för att fortsätta framåt.
Gud är möjligheternas Gud
som låter oss vända sida. Detta är
den mänskliga rättigheten om vi vill
ha den. Det erbjudandet går längre
och sträcker sig högre än denna
världs begränsningar.
Gud välsigne Dig!
Löjtnant Nicolaj Vollburg
Frälsningsarmén Linköping
3
4
Kårblad December 2015
Julfest
Jullunch
Fredagen den 11 december
Kl. 12.00-15.00
Tisdagen den 8 december
Kl. 14.00
Öppna caféts Julfest
De äldres Jullunch
Frälsningsarmén Linköping
5
Grytvakter
Vi saknar i skrivande stund grytvakter till flera tider. Detta gör att
du fortfarande har möjlighet att
skriva upp dig som grytvakt till ett
eller flera pass. Passen är en timme
långa och det är en verklig förmån
att få tjänstgöra vid grytan.
Grytvaktslistan finns i Kårlokalens
entré där du är välkommen att
skriva upp dig.
Julgrytetider (Preleminära)
Torsdag
Fredag
Lördag
Torsdag
Fredag
Lördag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Måndag
Tisdag
Onsdag
3/12
4/12
5/12
10/12
11/12
12/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
22/12
23/12
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
Håll Grytan Kokande!
Julutdelning
I år kommer julutdelningen att äga
rum den 16 och 17 december.
6
Kårblad December 2015
BÖN
Bön är gemenskap med Gud. Utan
en djup gemenskap med levande
Gud kommer vi sakna den kraft vi
behöver för att människor ska bli
fullt ut förvandlade. Bön behöver
ske både enskilt och tillsammans. I
den egna kammaren kan vi lära
känna Guds hjärta, tillbe honom i
hans närhet och utgjuta vårt eget
hjärta inför Herren. Tillsammans kan
vi närma oss Fadern i tillbedjan och
lovprisning men också ropa till Gud
för vår stad och för människors
frälsning. Tillsammans kan vi hjälpas
åt i den andliga striden.
Eftersom bönen är en så
viktig del i kårens liv och uppdrag
satsar vi på detta område genom
att uppmana till gemensam bön
enligt följande:
Ekumenisk Bönevecka
18-25 januari
Enligt programmet
Varje Söndag kl. 18.00
i Frälsningsarmén
----------
Torsdagar kl. 19.00:
1:a torsdagen i varje månad:
Bön för staden i Cupolen
----------
2:a torsdagen i varje månad:
Bön för staden i
Ryttargårdskyrkan
----------
3:e torsdagen i varje månad:
Bön för staden i
Frälsningsarmén
----------
4:e torsdagen i varje månad:
Bön för staden på
Universitetet
Frälsningsarmén Linköping
7
Befordrad till härligheten
Anne-Marie Castegård
22 maj - 1929
20 oktober - 2015
Kårsamlingar:
.
n
e
t
s
n
ä
j
t
s
d
i l j e gu
m
a
F
r
e
t
f
e
3 /12
1
n
e
g
a
d
n
ö
i n fo
S
d
e
m
n
e
t
s
s tj ä n
d
u
G
r
.
e
a
t
r
f
e
e
m
2
/
d
7
e
n
m
e
S ö n d a g e ri n g a v kå rlo ka l
o m re n o v
8
Kårblad December 2015
Uppenbarelsen
i
Jesus
Hebreerbrevet 1:1-3
Gud har genom historien alltid sökt
gemenskap med oss människor.
Ända sedan syndafallet, då den
djupa Gudsgemenskapen bröts, har
Gud sökt vänner. Problemet har
varit att vi blivit mer eller mindre
blin da för h an s n ärvaro, trots
att Gud har lagt ner sina eviga
egenskaper i skapelsen för att vi
ska kunna se något av vem han
är genom det skapade. Men Gud
har sedan syndafallet arbetat för
att iscensätta sin frälsningsplan. I
Gamla testamentet ser vi gång på
gång hur Gud talar till sitt folk
genom sina profeter och förbereder
sin egen ankomst till världen. I
adventstid påminns vi om väntan
på Guds ankomst till jorden. Sedan
profeternas tid har det judiska
folket väntat på Messias, den
smorde. Han som skall vara både
Konung och Präst och vars namn
skall vara Väldig Gud, Under,
Rådgivare, Evig Fader och Fridsfurste. Under julhelgen firar vi detta
fantastiska mirakel att Messias, Gud
själv, föds som människa. Han föds
utan pompa och ståt i ett stall. Han
lämnar hela himmelens härlighet för
en bädd av strå för att kunna frälsa
dig och mig! Men vi påminns också
under advetstiden om att denne
Frälsare och Herre, Gud själv, ännu
en gång skall komma till vår jord,
för att döma levande och döda, vi
väntar fortfarande på hans andra
ankomst!
I Jesus, vars födelsedag vi
firar under julhelgen, har Gud uppenbarat vem han är. Jesus, som själv
är Gud, har visat oss vem Gud är!
Du behöver inte längre vara osäker
på om du är älskade av den Gud
som har skapat dig, det räcker med
en blick på Jesus och vad han har
gjort för dig så vet du att Gud
älskar dig med så stor kärlek att
inte ens döden kunde hindra honom.
Under Gamla Testamentets tid talade
Gud till oss genom sina profeter
och genom det de sade lät Gud sig
beskrivas. Men i och med Jesus
visar Gud oss vem han verkligen är
genom hur han själv handlar och
bemöter människor. Han demonstrerar
sin kärlek till oss allra tydligast genom
Frälsningsarmén Linköping
hans väg till korset där han tar vår
synd på sig och sätter oss fria
genom sanningen i hans ord. Det är
verklig kärlek! På tredje dagen
uppstår Jesus eftersom döden inte
kunde behålla sådan renhet och
helighet. In i hans gemenskap är vi
kallade!
Den Gud som har skapat oss
är alltid värd vår tillbedjan och vår
beundran, enbart i egenskap av vår
skapare. Men Jesus har visat vilken
oerhörd kärlek, renhet, helighet och
storhet som vår Gud har. Han är
inte bara värd vår tillbedjan, han
har dessutom gett oss mer än
nog orsaker till att tillbe honom för
resten av våra liv; ja, för resten av
evigheten. Det är Honom vi firar
denna julhelg. Därför vill vi göra
som de vise männen, som kom
med gåvor till Jesus något år efter
hans födelse, och falla ner och
tillbe och hylla denne Konungen!
Gud välsigne Dig!
Löjtnant Andreas Bergh
9
10
Kårblad December 2015
Mercy Gospel Choir
Den 24 oktober hade vi förmånen att få ha en fantastisk konsert med
Mercy Gospel Choir. Dagen efter, söndagen den 25 oktober, medverkade de
även vid vår gudstjänst. Under denna helg spelade de in en CD-skiva som
kommer släppas någon gång under 2016. Mercy Gospel Choir har under
hösten även tilldelats ett stipendie från Lennart Magnussons stiftelse. Det
är en stiftelse som värnar om den kristna sångskatten.
Nu har du åter igen möjlighet att höra dem på deras Julgospelkonsert:
The Gospel of Christmas!
Plats: Ryttargårdskyrkan
När: lördagen den 12 december kl. 16 och kl. 20
Pris: 120 kr vid förköp och 150 kr vid dörren.
Biljetter: Ryttargårdskyrkans Café och www.mercygospel.com.
Frälsningsarmén Linköping
Insamling
Tidningen Dagen och organisationen
Compassion har en drive för att peppa
kyrkornas engagemang för flyktingar.
11
BIBELFEST
Lördagen den 23 januari
kl. 14.00-19.00
Flera kyrkor i Linköping samverkar
med Dagen och Compassion för att
kunna hjälpa flyktingar i Östergötland. Därför bjuder vi in till en
insamlingskväll med:
för att fira inför Bibelns dag
Alf Lax
&
Emilia Lindberg
Bibelundervisning för HELA familjen!
En eftermiddag med
Bibelordet i Fokus!
Vi delar upp oss i olika
åldersgrupper under delar av
eftermiddagen!
Vi äter tillsammans!
Vi firar att Gud gett
oss sitt ord helt
enkelt!
Fredagen den 18 december
Kl. 19.00
i
Frälsningsarmén
Ågatan 23, Linköping
Välkomna!
12
Kårblad December 2015
Program December
Ons
2
Tor
3
Fre
Lör
4
5
Sön
6
Mån 7
Tis 8
Ons 9
Tor
10
Fre
Lör
11
12
Sön
13
11:30 - 13.30
17:30
16:00
19:00
12:00 - 15.00
10:00 - 12.00
11.00
12.30
14.00
15:00
11:00
14:30
18:00
12:00 - 15.00
14:00
11:30 - 13:30
15:00
17:30
19:00
16:00
19:00
12:00 - 15.00
10:00 - 12.00
11.00
12.30
11:00
18:00
Sopplunch
Bara Vara Familj Avslutning
Öppna körens övning
Bön för staden i Cupolen
Öppet Café
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Musikkåren spelar vid Julgrytan
Linköpings Lucia
Julmarknad
2:a Advent Gudstjänst. Andreas Bergh.
Söndagsbön i Sjukhuskyrkan
Bön
Öppet Café
De äldres Jullunch
Sopplunch Terminsavslutning
Planering julgrytan
Bara Vara Familj Planering inför 13/12
Musikkåren övar
Öppna körens övning
Bön för staden i Ryttargårdskyrkan
Öppna Caféts Julfest
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Musikkåren spelar vid Julgrytan
3:e Advent Familjefest
Musikkåren. Öppna Kören. Gideoniterna.
Kårsamling efter Gudstjänsten
Bön
Frälsningsarmén Linköping
Ons
Tor
16
17
Fre
18
Lör
19
Sön
20
10:00 - 17:00 Julutdelning
10:00 - 17:00 Julutdelning
16:00
Öppna kören övar
19:00
Bön för staden i Frälsningsarmén
19:00
Insamling för flyktingar
med Alf Lax & Emilia Lindberg
10:00 - 12.00 Lördagscafé
11.00
Andakt med önskesånger
12.30
Musikkåren spelar vid Julgrytan
11:00
4:e Advent Gudstjänst.
Nicolaj Vollburg. Lovsångsteamet
18:00
Bön
God Jul!
Sön
27
Tor
31
11:00
18:00
18:00
23:00
Gudstjänst Nicolaj Vollburg
Bön
Nyårsknytkalas
Nyårsbön
Gott nytt år!
13
14
Kårblad December 2015
Program Januari
Fre
1
16:00
Lör
2
Sön
3
Tor
Lör
7
9
Sön
10
Tor
14
Lör
16
Sön
17
10.00 11.00
11:00
18:00
19:00
10.00 11.00
11:00
18:00
16:00
19:00
10.00 11.00
11:00
18:00
12:00 12:00 -
Mån 18
Tis 19
Ons
Tor
20
21
12.00
12.00
12.00
15:00
12:30
11:30 - 13:30
12:00 - 12:30
17:30
19.00
12:00 - 12:30
16:00
19:00
Invigningsgudstjänst
Nicolaj Vollburg, Musikkåren, Öppna Kören
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Gudstjänst, Andreas Bergh, Öppna kören
Bön
Bön för staden i Cupolen
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Gudstjänst Andreas Bergh Musikkåren
Bön
Öppna körens övning
Bön för Staden i Ryttargårdskyrkan
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Gudstjänst Nicolaj Vollburg lovsångsteamet
Bön
Öppet Café första för terminen
Middagsbön
Romersk katolska kyrkan S:t Nikolai, Teatergatan 1
Sopplunch
Middagsbön
Romersk katolska kyrkan S:t Nikolai
Bara Vara Familj - planering
Musikkåren övar
Middagsbön
Romersk katolska kyrkan S:t Nikolai
Öppna körens övning
Bön för staden i Frälsningsarmén
Frälsningsarmén Linköping
Fre
22
Lör
23
Sön
24
Mån 25
Ons 27
Tor
28
Fre
Lör
29
30
Sön
31
15
12:00 - 12:30 Middagsbön
Romersk katolska kyrkan S:t Nikolai
12:00 - 15:00 Öppet Café
20:00
Ekumenisk bön och lovsångsmässa i Domkyrkan
10.00 - 12.00 Lördagscafé
11.00
Andakt med önskesånger
14:00 - 19:00 Bibelfest
11:00
Familjegudstjänst, Bibelns dag Bästa Brasset
18:00
Bön
12:00 - 15:00 Öppet Café
11:30 - 13:30 Sopplunch
17:30
Bara Vara Familj - Terminsstart
19.00
Musikkåren övar
16:00
Öppna körens övning
19:00
Bön för staden på Universitetet
12:00 - 15:00 Öppet Café
10:00 - 12:00 Lördagscafé
11.00
Andakt med önskesånger
11:00
Gudstjänst Andreas Bergh Musikkåren
18:00
Bön
Kårledarna är lediga på fredagar (med vissa undantag i december)
Lediga helger
Andreas: 25-27 dec
Besöksadress: Ågatan 23, Linköping
Postadress: Badhusgatan 6A, 582 22 Linköping
Telefon: 013-12 13 94
e-post: [email protected]
Kårledare Löjtnant Nicolaj Vollburg: 073-920 64 01,
[email protected]
Biträdande kårledare Löjtnant Andreas Bergh: 073-920 68 22,
[email protected]
Öppna Sociala verksamheten
Telefon: 013-12 14 12
e-post: [email protected]
Medarbetare: Michael Green
Familjekonsulent: Helén Bergh
Familjekonsulent: Helena Vollburg
Ge bidrag via plusgirokonto
Kåren/församlingen: 170742-1
Swish: 1231978253
Öppna Sociala verksamheten: 512119-9
Download