Kårblad Mars - April 2017

advertisement
Kårblad Mars - April 2017
Frälsningsarmén Linköping
2
Frälsningsarmén
En människa som lämnat sitt liv till Gud
EN MÄNNISKA SOM lämnat sitt liv
till Gud går aldrig ensam, detta är en
underbar förvissning. Att få uppleva
att varje steg, varje beslut och varje
tanke kan läggas i Herrens händer är
och har alltid varit grundbulten i livet
som en Jesu lärjunge. I en värld som
kränger så snart någon makthavare
lutar sig åt fel håll eller levererar ännu
en i raden av olyckliga formuleringar,
finns en grund att sätta fötterna på.
En klippa som aldrig ger vika, ett arv
som ” …varken död eller liv, varken
änglar eller furstar, varken något som
nu är eller något som ska komma,
varken makter, höjd eller djup eller
något annat skapat ska kunna skilja oss
från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår
Herre” (Rom 8:38-39).
ALLTSÅ HAR ETT Guds barn inget
att frukta utan kan vara fast förvissad
om att Gud har allt i sina händer.
Framtiden kanske verkar oviss, kroppen
bräcklig eller orken som en vindpust.
Då kan vi kasta alla våra omständigheter på en Gud som inte gömmer
sig, som inte är tyst och som lovat
att aldrig överge dem som bekänner
hans namn. ”Och se, jag är med dig
och skall bevara dig vart du än går…”
(1 Mos 28:15). Löftet till Israels folk
faller mjukt in i våra liv genom det
som Jesus uträttade på ett kors för
dig och mig. Genom historiens
absoluta höjdpunkt kan du redan
idag höja blicken, sträcka på ryggen
och andas ut – allt är förberett, det
är bara att ta emot.
SÅ MIN ENKLA uppmaning till oss
alla denna vår är denna: Stå inte
emot! Gör en helomvändning på nytt
och ta emot allt det goda som
strömmar ifrån det himmelska. Löftet
om en framtid behöver vi inte invänta
– det är redan givet och i full funktion.
Låt dig inte dras med i svallvågorna
av denna världens ynkliga försök att
”köra sitt egna race”. Världen tillhör
vår Herre och våra liv har endast en
mening i ljuset av Guds eviga löften.
Detta kan upplevas som alldeles för
stort och omöjligt för oss människor
att greppa, vilket är en helt riktig
iakttagelse. Det är inte vi som ska
vara stora och fullkomliga.
JOHANNES DÖPAREN beskriver
sakernas tillstånd i livet tillsammans
med Jesus så här: ”Han måste bli större
och jag mindre” (Joh 3:30). Enkla ord
men så svåra för oss att följa.
ETT LIV TILLSAMMANS med Gud
är inte ett liv i ensamhet. Det är ett
liv fyllt av trygghet, ny kraft, framtidstro och befrielse – ett liv helt i linje
med Pauli uppmaning: ”låt er för-
3
Mars - April 2017
vandlas genom förnyelsen av ert sinne
så att ni kan pröva vad som är Guds
vilja: det som är gott och fullkomligt och
behagar honom” (Rom 12:2).
SÅ KASTA LOSS och bege dig ut i
LIVET!
GUD VÄLSIGNE DIG!
Löjtant Nicolaj Vollburg
Hälsning från Öppna caféet..!
SÅ VAR ÄNNU en säsong av det
sociala öppna caféet igång. Det är
mycket som avhandlas på cafétiderna
under måndags- och fredagseftermiddagarna. Till exempel omvärldsanalys,
Idrottsresultat, aktuella lokala händelser, musik mm…
VI ÄR EN stadig grupp av gäster
som träffas över en kopp varmt kaffe,
eller ”Varma koppen” tillsammans med
en smörgås eller bulle. På fredagar firar
vi lite ”fredagsmys” med lite festligare
fika som sätter lite guldkant på livet.
För Guldkant behöver vi alla i livet,
så även våra gäster.
DET FINNS LITE idéer och tankar
på att vidareutveckla dessa fikastunder och möten och det ser jag
(Micke) fram emot. Som vanligt, och
som traditionen påbjuder, planeras
det också för den återkommande
resan. Även ”Café mästerskapen i
minigolf” ingår i planeringen.
NÅGRA LEDORD FÖR caféet och
som betyder mycket för verksamheten
är:
TRYGGHET, VI KÄNSLA, GEMENSKAP,
RESPEKT, VÄNSKAP, FÖRTROENDE.
DETTA ÄR DE ord och den verklighet
som vi försöker att leverera på det
öppna caféet.
SOM ALLTID ÄR Du välkommen
ner på en fika och träffa våra Gäster.
De kan lära just dej sååå mycket av
livet och de av dej. De är en del av
vårt samhälle och behöver känna
värmen från oss alla.
HA DET GOTT nu i vårvärmen.
MVH
Micke Greén Caféansvarig
4
Frälsningsarmén
Getsemane
PÅ FRAMSIDAN AV detta kårblad
är en bild av ett olivträd som jag tagit
i Getsemane. Getsemane ligger vid
Olivbergets fot med utsikt upp mot
tempelplatsens mur i Jerusalem.
Namnet på denna plats, Getsemane,
betyder oljepressen. Under vår resa
till Israel fick vi bland annat besöka
Nazareth Village som är ett kvarter i
Nasaret där man byggt upp hus och
leverne utifrån hur det såg ut på Jesu
tid. Där fick vi bland annat se en
olivpress och fick förklarat för oss att
olivoljan pressas ut ur oliverna i tre
omgångar där den första pressningen
ger den finaste ”jungfruoljan” och den
sista pressningen blir den oljan som
har sämst kvalitet och därför används
till lampbränsle med mera.
NÄR VI LÄSER Bibeln så ser vi att
oljan används som en bild av Den
Helige Ande. Vi kan bland annat läsa
om att oljan användes när man
installerade en ny kung eller en ny
präst. Här blir oljan bilden av att den
Helige Ande kommer över en person
och utrustar personen för det ämbete,
eller den tjänst som personen i fråga
är satt till att utföra. Det här är lite
intressant, för en präst var satt att
utföra tjänst inför Gud, att representera
folket och offra för folkets synder. En
kung å andra sidan var satt att göra
tjänst inför folket, att representera
Gud och leda dem på Guds vägar.
JESUS, SOM JU själv är Gud som
blivit människa, är både den störste
och förnämste Prästen och Kungen
genom tiderna! På korset representerar
han hela mänskligheten inför Gud och
tar all vår synd på sig. Här visar han
att han är den absolut störste överstepräst som någonsin funnits. Han är
också den Kung som leder sitt folk
och en dag skall han regera för evigt.
Jesus blev smord av en kvinna bara
några dagar innan sitt lidande (Mark
24:3-9) och blev på så sätt smord till
den tjänst han skulle utföra.
MEN JESU TJÄNST var enligt
Johannes döparen att döpa sitt folk
i Helig Ande och eld (Luk 3:16). Han
skulle inte bara bli smord med olja
utifrån. Nej, han är den som oljan ska
komma ifrån. Därför är det så intressant
att i Getsemane, oljepressen, pressas
Jesus tre gånger till den grad att han
svettas blod. Ur Jesu inre pressas Den
Helige Andes olja som han ger till var
och en som vänder sig till honom!
När vi blir frälsta får vi del av Den
Helige Ande. Därför kan Petrus skriva
att vi är ett ”konungsligt prästerskap”
(1 Petr 2:9). Vi har blivit smorda med
Den Helige Andes olja, på grund av
det Jesus gjorde, och fått nåden att
förmedla evangeliet.
GUD VÄLSIGNE DIG
Löjtnant Andreas Bergh
Mars - April 2017
5
Barn och Ungdom
Nu är vi igång med vårterminen!
JS och Söndagsskolan arbetar med temat:
”Röda tråden genom Gamla testamentet.”
Har ni barn som gillar att dansa?
Extra mycket ser vi fram emot att fira påsken tillsammans med Citykyrkan.
Det kommer finnas två danstillfällen då vi lär oss koreografin till ”Du är
förlåten” som vi hoppas att så många barn som möjligt vill vara med och
dansa till under Gudstjänsten på långfredagen.
Övningstillfällena är:
9e april efter Gudstjänst i Frälsningsarmén ca 12:45
13e april (under Getsemanestunden i Citykyrkan) kl 18:00
Sedan möts vi 09:45 på Långfredagen.
Ni som har barn mellan 7-12 år
Glöm inte bort att boka in i kalendern datumen 7-10 augusti, då vi ser fram
emot DRÖMLÄGER på Strömgården i Halmstad!
MUSIKULDAG i Kristinehamn
Lördag 11/3 anordnas en musikuldag för andra året. Ett tillfälle för alla
åldrar. Brassmusik, sångkörer, gospel kanske lite ukulele också, och
pyssel/hantverk. (Sista anmälningsdag: 23/2)
Se hit Ungdomar
Inom kort kommer vi köra nästa Grow träff!
Håll utkik för mer info på hemsidan.
6
Frälsningsarmén
Program Mars
V. 9
on
fr
lö
sö
1
3
4
5
11:30 - 13:30
Sopplunch
14:00
Sångstund Servicehuset Räknestickan
17:45
Bara Vara Familj, Bästa Brasset
19:00
Musikkåren övar
12:00 - 15:00
Öppet café
18:00 - 20:00
JS för barn och Bibelkväll för vuxna
10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
Andakt med önskesånger
11:00
Gudstjänst Olivia Nilsson, Musikkåren,
Lovsångsteamet
OBS:
Kårsamling efter Gudstjänst
18:00
Bön
V. 10
må 6
12:00 - 15:00
Öppet Café
on
11:30 - 13:30
Sopplunch
17:45
Bara Vara Familj, Familjeaktivitet
19:00
Musikkåren övar
16:00
Öppna körens övning
8
to
9
fr
10 12:00 - 15:00
Öppet café
7
Mars - April 2017
lö
sö
11
Musikuldag i Kristinehamn
10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
Andakt med önskesånger
12 11:00
18:00
Gudstjänst Nicolaj Volburg, Julia Fridberger
Bön
V. 11
må 13 12:00 - 15:00
Öppet Café
on
Sopplunch
to
15 11:30 - 13:30
17:45
Bara Vara Familj, Bästa Brasset
19:00
Musikkåren övar
19:00
Bön för staden i Frälsningsarmén
fr
17 12:00 - 15:00
Öppet café
lö
18 10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
sö
19 11:00
18:00
Andakt med önskesånger
Gemensam Familjegudstjänst med Citykyrkan,
Kings Kids från Borås, Bästa Brasset
Bön
V. 12
må 20 12:00 - 15:00
18:30
on
22 11:30 - 13:30
17:45
Öppet Café
Kårnämnd
Sopplunch
Bara Vara Familj, Pyssel
8
Frälsningsarmén
19:00
Musikkåren övar
fr
24 12:00 - 15:00
Öppet café
lö
25 OBS:
— Lördagscafé Inställt —
16:00
sön 26 11:00
18:00
må 27 12:00 - 15:00
Hallelujabröllop Landeryds Kyrka, Olivia och Kalle
Gudstjänst Andreas Bergh, Musikkåren,
Lovsångsteamet
Bön
Öppet Café
V. 13
on
29 11:30 - 13:30
Sopplunch
14:00
Sångstund Ekbackens Servicehus
17:45
Bara Vara Familj, Bästa Brasset
19:00
Musikkåren övar
to
30 16:00
Öppna körens övning
fr
31 12:00 - 15:00
Öppet café
9
Mars - April 2017
Program April
lö
01 10:00 - 12:00
11.00
sö
02 11:00
18:00
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Gudstjänst Nicolaj Vollburg, Öppna Kören
Bön
V. 14
må 03 12:00 - 15:00
Öppet Café
on
Sopplunch
05 11:30 - 13:30
17:45
Bara Vara Familj, Bästa Brasset
19:00
Musikkåren övar
to
06 16:00
Öppna körens övning
fr
07 12:00 - 15:00
Öppet café
18:00
lö
08 10:00 - 12:00
11.00
sö
09 11:00
18:00
JS för barn och Bibelkväll för vuxna
Lördagscafé
Andakt med önskesånger
Gudstjänst Andreas Bergh, Lovsångsteamet
Bön
V. 15
må 10 12:00 - 15:00
Öppet Café
on
Sopplunch
12 11:30 - 13:30
10
Frälsningsarmén
15:00
Bara Vara Familj, Pyssel på lovet (fika)
19:00
Musikkåren övar
18:30
Getsemaneafton i Citykyrkan, Nicolaj Vollburg,
Maittias Eveborn, med flera
fr
14 11:00
Långfredagsgudstjänst i Citykyrkan,
Andreas Bergh, Musikkåren, med flera
lö
15 10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
sö
16 11:00
18:00
Andakt med önskesånger
PåskdagsGudstjänst för alla åldrar,
Mattias Eveborn, Olivia, Bästa Brasset, Musikkåren
Bön
V. 16
må 17 12:00 - 15:00
Öppet Café
on
Sopplunch
to
19 11:30 - 13:30
17:45
Bara Vara Familj, Bästa Brasset
19:00
Musikkåren övar
20 16:00
19:00
Öppna körens övning
Bön för staden i Frälsningsarmén
fr
21 12:00 - 15:00
Öppet café
lö
22 10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
sö
23 11:00
Andakt med önskesånger
Gudstjänst Nicolaj Vollburg, Öppna Kören
OBS:
Kårsamling efter Gudstjänst
18:00
Bön
11
Mars - April 2017
må 24 12:00 - 15:00
18:30
on
Kårnämnd
26 11:30 - 13:30
Sopplunch
17:45
Bara Vara Familj, Familjeaktivitet
19:00
Musikkåren övar
fr
28 12:00 - 15:00
Öppet café
lö
29 10:00 - 12:00
Lördagscafé
11.00
sö
V. 17
Öppet Café
Andakt med önskesånger
30 11:00
Gudstjänst Andreas Bergh, Lovsångsteam
20:30
Valborgsfirande, Vidingsjö
Gratulation
9 april
Margareta Petersson
90 år
(Uppvaktning undanbedes)
Andreas har ledig dag på tisdagar
Nicolaj har ledig dag på Lördagar
Ledighet
Nicolaj:
29-30/4
Andreas: 11-12/3, 13-14/5
Olivia:
23/3-6/4
Övrigt kårledarna
27/2-8/3
13-15/3
6/4
Lokalen uthyrd:
15-17/3: Ungdom Med Uppgift (UMU)
Andreas utbildning
Ledardagar i Örebro
Kurs Kårledarna
Besöksadress: Ågatan 23, Linköping
Postadress: Badhusgatan 6A, 582 22 Linköping
Telefon: 013-12 13 94
Hemsida: www.fralsningsarmen.se/linkoping
e-post: [email protected]
Kårledare Löjtnant Nicolaj Vollburg: 073-920 64 01,
[email protected]
Biträdande kårledare Löjtnant Andreas Bergh: 073-920 68 22,
[email protected]
Ungdomskonsulent Olivia Nilsson
[email protected]
Kårens Sociala Arbete
Telefon: 013-12 14 12
e-post: [email protected]
Medarbetare: Michael Green
Familjekonsulent: Helén Bergh
Familjekonsulent: Helena Vollburg
Ge bidrag via plusgirokonto
Kåren/församlingen: 170742-1
Swish: 1231978253
Öppna Sociala verksamheten: 512119-9
Download