En tvådagars fortbildning i fysik och kemi för klasslärare och

advertisement
En tvådagars fortbildning i fysik och kemi för klasslärare och ämneläslärare
arrangeras i Vasa 27-28-10. Du kan delta i ena eller bägge dagarna.
Skaffa dig verktyg för inspirerande undervisning i fysik och kemi!
Undervisar du som klasslärare i fysik och kemi men känner dig osäker på hur du egentligen ska
göra lektionerna inspirerande och begripliga? Med enkla och billiga medel är det möjligt att
väcka intresset hos eleverna, kom med på en inspirationsdag och lär dig hur!
Kursledaren Anna Karin Jern, jobbar själv som klasslärare och har byggt upp ett materialpaket som hon gärna lär
andra att samla ihop och använda. Idén med materialpaketet är att det består av vardagliga saker som alla känner
igen (t.ex. sugrör och ballonger) men som med fördel kan användas i undervisningen för att göra ämnena mer
begripliga och lätthanterliga.
Målgrupp, tidpunkt och ort: Utbildningen riktar sig till klasslärare i årskurserna 3-6. Den består av två närstudiedagar,
observera att det även är möjligt att delta endast en dag. Kursen ordnas i Vasa 27- 28.10.2012.
Utbildningen är kostnadsfri eftersom Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen. Anmäl dig senast 21/10 till kursen.
Anmälningar till inspirationsdagen i Åbo tas emot av Kerstin Fagerström per e-post [email protected]
DAG 1 - torsdag 27.10 ordnas en utbildning kring materialet med ett mer teoretiskt innehåll -didaktiskt perspektiv.
Denna del har byggts upp tillsammans med Berit Kurtén-Finnäs, Ann-Sofie Härmälä-Braskén och Görna Bernas. Alla
klasslärare i åk 3-6 men även ämneslärare är välkomna att delta.
PROGRAM - TORSDAG 27.10
9.00 Morgonkaffe + semla
9.15 Specifika problem i kemiundervisningen
Didaktiska metoder och hjälpmedel med sikte på förståelse
12.00 Lunchpaus
13.00 Vardagsuppfattningar och fysik i vardagen
Kaffe
16.00 Slut
DAG 2 - fredag 28.10 är praktisk och då får vi pröva på de experiment hon utarbetat.
PROGRAM - FREDAG 28.10
9.00 Vatten, luft, värme
10.30 Kaffe
10.45 Enkla maskiner och konstruktioner
11.30 Lunch
12.30 Magnetism och elektricitet
14.00 Kaffe
14.15 Bergarter och rymden
15.30 Avslutning och utvärdering
16.00 Kursen avslutas
Ytterligare information
För utbildningen i Åbo ansvarar CLL- Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Mera
information ger projektkoordinator Kerstin Fagerström, [email protected], (02) 215 4950, 040-704 3815.
Alla skolor som deltar i fortbildningen får köpa ett av Anna Karin utarbetat paket med 50% rabatt. Paketets värde är
ca 400 euro , varav endast hälften betalas av kommunen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards