BES Kurs i barnendokrinologi 2013
TEMA “Tillväxthormon – från genetik till klinik”
Plats: Karolinska Institutet och
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm
PROGRAM
Torsdag 14 november 2013
Sal: Karolinska Institutet, Petrénsalen
Molekylära mekanismer
09.00-10.00 Kaffe och samling
10.00-11.00 The genetics of GHD
Cecilia Camacho-Hübner
11.00-12.00 GH-IGF1 systemet i teori och praktik
Peter Bang
12.15-13.30 LUNCH
13.30-14.45 GH-GHR signallering och SOCS systemet
Gunnar Norstedt
Utredning och behandling av kortvuxenhet hos barn
14.45-15.30 GH sekretion hos barn - hur tolkar vi GH kurvan?
Kerstin Albertsson-Wikland
15.30-15.45 Paus
15.45-16.45 Utredning och behandling i praktiken
17.00-18.00
BES Årsmöte
19.00
Kursmiddag med extranummer…
Berit Kriström
1
Fredag 15 november 2013
Sal: Karolinska Institutet, Atriumsalen
Metabola och psykologiska effekter av GH
09.00-09.30 Metabola effekter av GH hos barn
Ralph Decker
09.30-10.30 Centralnervösa effekter av tillväxthormon
Fred Nyberg
10.30-11.00 Paus med diskussion
11.00-12.00 Metabola effekter av GH hos vuxna
Marja Thorén
Charlotte Höybye
12.00-13.15 LUNCH
GH behandling vid syndrom
13.15-14.30 Från Turner till Noonan och mer därtill
Jovanna Dahlgren
14.30-15.00 Diskussion och avslutning
2