UPPFÖLJNING AV UTVECKLING

advertisement
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
2014-11-07/2013-01-22
UPPFÖLJNING AV UTVECKLING
GROV-OCH FINMOTORIK, KOMMUNIKATION/LEK, KOGNITIV UTV. OCH SPRÅK
Anvisningar till barnhälsovårdsjournalen
Ålder
Moment
Bedömning
4 veckor Rör armar och Grovmotorik.
ben liksidigt.
Fixerar och
Kommunikation,
följer med
seende.
blicken, ev
med hjälp av
boll.
6-8
veckor
6 mån
Håller upp
huvudet i
bukläge.
Öppnar
händerna.
Grovmotorik.
Utförande
Avvikelse
Åtgärd
Iaktta barnet
avklätt.
Ögonkontakt
med barnet på
nära avstånd.
För ev liten röd
boll ca 20 cm
framför barnets
ansikte.
Lägg barnet på
mage.
Asymmetri,
slapphet.
Fixerar ej,
följer ej med
blicken.
Barnläkarkonsult.
Orkar ej lyfta
huvudet.
Trött? Kan hemma?
Snar kontroll barnneurolog.
Barnläkarkonsult.
Remiss till habiliteringssjukgymnast.
Grovmotorik.
Svarsleende,
svarsljud.
Iaktta, anamnes. Alltid hårt
knutna händer
eller påtaglig
sidoskillnad.
Anknytning,
”Prata” med
”Svarar” ej.
kommunikation. barnet.
Vänder runt.
Grovmotorik.
Drar sig upp
mot sittande.
Grovmotorik.
Flyttar föremål mellan
händerna.
Finmotorik.
Tittar efter
tappad leksak.
Samordning
öga-hand.
Nyanserat
joller.
Samspel, kommunikation.
Plant underlag,
nöjt barn.
Uteslut störning i
sinnesorganen,
samspel, mammadepression.
Barnläkarkonsult.
Konsultera barnpsykolog/spädbarnsverksamhet.
Om enda avvikelse;
råd, lek och stimulans. Omkontroll. I
kombination med
annan avvikelse;
barnläkarkonsult.
Fatta barnets
Barnet ”hjälper Om mycket låg
händer när
inte till”, är
tonus eller fler
barnet ligger på slappt, ”tappar” missade moment;
rygg och dra upp huvudet.
barnläkarkonsult.
mot sittande.
Använd lockande Gör inga anRemiss barnläkare.
och lämplig lek- satser att ta,
sak.
använder
enbart ena
handen.
Låt barnet titta
Helt ointresTillsammans med
på färgglad lek- serad.
annan avvikelse;
sak och ”tappa”
barnläkarkonsult.
den sedan intill
barnet.
”Prata” med
Får ej blickBarnläkarkonsult.
barnet.
kontakt eller
Remiss till barnsvarsljud.
psykolog/hörselvård.
Sparsamt och
entonigt joller.
1(6)
Inga försök,
inte heller
hemma.
Omprövning. Om
bestående svårigheter; barnläkarkonsult. (Remiss till
ögonläkare).
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
Ålder
Moment
Bedömning
8 mån
För in beIntresserad av
dömning
ljud.
ljuduppmärksamhet.
10 mån Reser sig, går Grovmotorik.
utmed
(möbler).
Pincettgrepp
(tumme mot
pekfinger).
Förstår enstaka ord.
2014-11-07/2013-01-22
Utförande
Avvikelse
Bjällror.
Frågor till
förälder.
Vänder sig ej
efter ljudet på
ena eller båda
sidorna.
Inga tendenser
att resa sig
från sitt/krypställning.
Tryggt barn med
möjligheter att
röra sig fritt.
Finmotorik.
Träkula 5-10
mm på snöre,
russin eller
liknande.
Hörsel, tal och Anamnes samt
kommunikation. ”var är lampan”
t.ex.
Omprövning. Om
misstanke på
hörselnedsättning;
barnläkarkonsult.
Om enda avvikelse;
omkontroll.
Om ytterligare avvikelse; barnläkarkonsult.
Tvärhandsgrepp Om ytterligare
(tumme mot
avvikelse; barnhanden).
läkarkonsult.
Verkar inte
uppfatta.
Leker tittut.
Samspel,
Anamnes samt
kommunikation. någon ”gömmer
sig” bakom dörr
eller bok.
Verkar inte
förstå.
Slår två
klossar mot
varandra.
Finmotorik,
Träklossar 2-3
kommunikation cm.
och lek.
Utför ej, inte
heller hemma
(grytlock eller
annat).
2(6)
Åtgärd
Omprövning.
Tillsammans med
övrig avvikelse;
barnläkarkonsult.
Konsultera/remiss
till barnpsykolog.
Omkontroll.
Om enda avvikelse i
åldern annars
barnläkarkonsult.
Konsultera/remiss
till barnpsykolog.
Råd om lek och
stimulans. Om ytterligare avvikelse;
barnläkarkonsult.
Konsultera/remiss
till barnpsykolog.
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
Ålder
Moment
2014-11-07/2013-01-22
Bedömning
Utförande
Avvikelse
Åtgärd
Grovmotorik.
Utrymme.
Barnläkarkonsult.
Finmotorik,
koordination,
kommunikation.
Träklossar 2-3
cm.
Går ej eller
avvikande.
Utför ej.
Klotterritar.
Finmotorik.
Papper, tjocka
färgkritor, skall
klara prickar och
streck.
Talar 8-10
ord.
Kommunikation, Anamnes och
lek och kognipekbok.
tiv utveckling.
Utför ej.
Förstår fler
än 8-10 ord.
Kommunikation,
lek, kognitiv
utveckling,
hörsel.
Samspel,
kommunikation.
Anamnes och
pekbok.
Förstår ej.
Pekar ut
kroppsdelar.
Kognitiv
utveckling.
Hämtar
föremål på
uppmaning.
Samspel och
kognitiv
utveckling.
”Var är näsan”
(eller t.ex.
magen eller
tårna).
”Hämta dockan”.
”Ge boken till
mamma”.
18 mån Går säkert
utan stöd.
Bygger torn
av 2-3 klossar.
Gömmalek.
Utför ej.
Veckla in leksak Förstår ej att
i papper när bar- försöka öppna.
net ser på.
3(6)
Utför ej, inte
hemma heller.
Utför ej, inte
hemma heller.
Råd om lek och
stimulans.
Omkontroll.
Om fler moment
tveksamma;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Råd om lek och
stimulans.
Om fler moment
tveksamma;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Råd om lek och
stimulans.
Om fler moment
tveksamma;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
hörselvård/logoped
/barnhälsoteam.
Se ovan.
Råd om lek och
stimulans.
Om fler moment
tveksamma;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Se ovan.
Råd om lek och
stimulans. Tillsammans med
annan avvikelse;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
2014-11-07/2013-01-22
Ålder
Moment
Bedömning
Utförande
Avvikelse
Åtgärd
2½ år
Hoppar på
hela fotsulan.
Grovmotorik.
Helst barfota,
gärna jämfota.
Sätter ej ner
hela fotsulan.
Tappar balansen.
Sparkar boll.
Grovmotorik,
lek, koordination.
Finmotorik,
koordination.
Använd större
boll >65 mm.
Träffar inte
bollen, tappar
balansen.
Svaga streck,
kan ej prestera
bågform. Tvärhandsgrepp då
barnet håller
pennan är tilllåtet.
2½-åringen
klarar inte
2-ordssatser,
3-åringen inte
3-ordssatser.
Lyssnar inte.
Kan inte sitta
stilla.
Omkontroll. Råd om
lek och stimulans.
Om fler moment avvikande; barnläkarkonsult.
Se ovan.
Cirkelklotter.
Talar 2-3ordssatser.
Språkutvecklin
g och kommunikation,
kognitiv utveckling.
Lyssnar gärna Kommunikation,
på sagor.
lek, koncentration.
Enkla rolllekar.
Benämner
och använder
föremål.
Vitt papper,
kritor, blyertspenna.
Lyssna på barnets spontana
tal, använd
bildtest. Frågor
till förälder.
Anamnes,
eventuellt
bilderbok.
Kommunikation, Använd
lek och kognileksaker. ”Kör
tiv utveckling.
med bilen”,
”Mata dockan”,
”Kon äter gräs”.
Hjälp barnet på
traven.
SpråkutveckSpråktest, se
ling, kom2½ år – arbetsmunikation och blad språktest
kognitiv utveckling.
2½ år – manual
språktest
4(6)
Råd om lek och
stimulans.
Omkontroll.
Om övrig avvikelse;
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Omkontroll vid 3 år.
Remiss till logoped,
konsultera/remiss till
barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Råd om lek och
stimulans.
Om fler avvikelser;
konsultera/remiss
tillbarnpsykolog/
logoped/barnhälsoteam.
Om barnet
Konsultera/remiss
ensidigt under- till barnpsykolog/
söker leklogoped/
sakerna i
barnhälsoteam.
munnen eller
bankar dem i
bordet.
Enligt
Råd om lek och
2½ år – arbets- stimulans.
blad språktest
Omkontroll vid 3 år.
Om kvarstående av2½ år – manual vikelse och fler
språktest
missade moment;
konsultera/remiss till
logoped/barnpsykolog/barnhälsoteam
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
Ålder
Moment
Bedömning
Utförande
Avvikelse
4 år
Går balansgång.
Grovmotorik,
balans,
koordination.
Använd 3 cm
bred och 2 m
lång bräda eller
remsa direkt på
golvet.
Tappar balansen.
Ritar huvudfoting.
Finmotorik,
formuppfattning, ögahandkoordination, kroppsuppfattning
och barnets
självuppfattning.
Trär pärlor på Finmotorik.
tråd.
Med blyertspenna rita en
tydlig cirkel för
huvud eller
kropp samt
ytterligare 3
tydliga detaljer
(2 ögon = en
detalj).
Träpärlor (ca 1
cm), snöre.
2014-11-07/2013-01-22
Åtgärd
Hälsosamtal om
fysisk aktivitet. Om
ytterligare avvikelse;
barnläkarkonsult.
Remiss till
sjukgymnast.
Ej identifierbar Råd om lek och
människa. Svår stimulans.
att bedöma.
Om ytterligare avvikelse;
konsultera/remiss
till barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Råd om lek och
stimulans. Vid ytterligare avvikelse;
barnläkarkonsult.
Konsultera/remiss
till barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Imiterar kors. FormuppfattBarnet skall
Klarar inte.
Konultera barnning, percepkunna rita två
Avbrutna linjer. psykolog/
tion, öga-hand- linjer som korsar
barnhälsoteam.
koordination,
varandra.
finmotorik.
Linjerna kan
vara olika långa
och behöver inte
korsa på mitten i
rät vinkel.
Förstår flerKommunikation Exempelvis ”gå
Utför inte, inte Remiss till logoped,
ledade inoch språktill bordet och
heller hemma. konsultera
struktioner.
utveckling.
hämta pusslet
barnpsykolog/
och ge det till
barnhälsoteam.
mamma”.
Samleker.
Kommunikation Anamnes.
Tar inte konKonsultera/remiss
och lek.
takt med jämn- till barnpsykolog/
åriga, visar
barnhälsoteam.
aggressivitet,
klarar inte
turtagning.
Kan färger.
Kognitiv utAnvänd t.ex.
Kan ingen eller Råd om lek och
veckling.
klossar eller
enstaka färg.
stimulans. Om fler
kritor med
avvikelser;
grundfärgerna.
Konsultera/remiss
till barnpsykolog/
barnhälsoteam.
Räknar tre
Kognitiv utTre klossar,
Utför inte.
Se ovan.
föremål.
veckling.
kritor eller pärlor, tydligt avstånd mellan.
Åtgärd kan även innebära diskussion i stödteam.
5(6)
Utför inte,
darrig, mycket
ostadig, ej
pincettgrepp.
BARNHÄLSOVÅRDSPROGRAMMET
Uppföljning barnets utveckling
Utvecklingsavvikelser
Lind/Ekholm
2014-11-07/2013-01-22
Ålder
Moment
Bedömning
Utförande
Avvikelse
Åtgärd
6 år
Står på ett
ben.
Grovmotorik,
balans, koncentration.
Får ej stödja.
Enstaka nedsättningar godtas. 10 sek för
5-åring, 20 sek
för 6-åring.
Enstaka nedsättningar på sämsta
benet godtas. 10
hopp för 5-åring.
För 5½-åring
gäller hopp på
ett ben under en
period av 12 s.
Uppritad cirkel
10 cm i diameter. Lämplig
sax och halvstyvt papper.
Utför ej,
många nedsättningar,
dålig balans.
Om enda missade
moment, ingen åtgärd. Tillsammans
med övriga; barnoch elevhälsoteam.
Utför ej eller
med uttalade
medrörelser.
Se ovan.
Klipper med
stora klipp, följer ej cirkeln.
1/5 av cirkeln
över- eller
underskattad.
Om fyrkanten
eller trekanten
saknar hörn,
om linjerna inte
hänger ihop.
Kan inte koncentrera sig,
sitter inte stilla
mer än en kort
stund, får inget
sammanhang i
berättelsen.
Utför inte, ej
heller anamnestiskt.
Se ovan.
Leker bäst med
yngre barn
eller ensam.
Klarar ej
kraven.
Kroppsdelarna
hänger inte
ihop.
Barn- och
elevhälsoteam.
Hoppar på ett Grovmotorik,
ben.
balans och
koncentration.
Klipper cirkel. Finmotorik,
koordination,
öga-handsamordning
och handdominans.
Kopierar
Spatial förgeometrisk
måga, ögafigurer.
handkoordination, perception av form.
Lyssnar och
Språkutveckförstår beling, kognitiv
rättelser utan förmåga och
bilder.
koncentration.
Berättar
begripligt.
Språkutveckling och kognitiv utveckling.
Leker med
jämnåriga.
Kommunikation
och lek.
Ritar
människor
med fem
detaljer.
Finmotorik,
formuppfattning, ögahandkoordination, kroppsuppfattning och
självuppfattning.
Väntar på sin
tur.
Kognitiv
utveckling,
koncentration.
Kopiera cirkel,
fyrkant eller
trekant.
Anamnes. Kan
vara att lyssna
på högläsning
eller kassettband.
Anamnes.
Berätta till bild.
Vad händer på
bilden?
Anamnes.
Förutom kropp
och huvud skall
barnets teckning
bestå av armar
eller ben samt
ytterligare fyra
detaljer, t.ex.
hår, ögon, mun,
klädesplagg. Parvisa kroppsdelar
är samma detalj.
Anamnes, t.ex.
Klarar ej.
kan vänta på sin
tur vid samling i
förskolan, i matsituationer.
6(6)
Se ovan.
Barn- och
elevhälsoteam.
Barn- och
elevhälsoteam.
Tillsammans med
annat missat moment; barn- och
elevhälsoteam.
Diskutera barnets
beteende med föräldrarna. Är det
accepterat? Om fler
avvikelser; barnoch elevhälsoteam.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards