Allergironden på Ringens VC 080520

advertisement
Allergironden på Ringens VC 080520
Den 20:e maj var det premiär för
allergirondsverksamheten i sydöstra
Stockholm med utgångspunkt från SöS.
Ronden som var välbesökt ägde rum på
Ringens VC där man arbetat aktivt med
astmamottagning i många år.
Åsa Ahlqvist från Ringens VC hälsade alla
välkomna. Inger Kull från Cfa och Gunnar
Lilja från Sachsska Barnsjukhuset inledde
med att berätta om tanken med
allergirondsverksamheten och efterfrågade
synpunkter från deltagarna. Marianne Eduards
från Allergicentrum Syd berättade kort om hur
man arbetat med rondverksamheten på
sydvästra sidan sedan -04 och presenterade den nya hemsidan.
Barbro Olsson från lung-allergikliniken på Sös och Per Thunqvist från Sachsska
Barnsjukhuset höll varsin kort presentation om spirometri. Barbro Olsson med tyngdpunkten
på nyttan med spirometri i primärvård och om vikten av att tidigt hitta KOL-utveckling hos
rökare.
Per Thunqvist påpekade värdet av att ha en god lungfunktion som barn för att kunna nå en
optimal topp i 20-årsåldern. Därefter avtar lungfunktionen succesivt. Prematura barn får ofta
en irreversibel lungfunktionsnedsättning.
Många olika saker kom upp till diskussion efteråt t.ex.:
– Vikten av korrekt utförda spirometrier av erfaren personal kontra vikten av att ha resurser
för akut spirometri på vårdcentralen.
– Vilka pef-mätare ska man skriva ut? Inger Kull informerade om att från årsskiftet kan
ssk/dsk få skriva ut pef-mätare och inhalationshjälpmedel efter intyg från verksamhetschef.
– Hur ska vi mäta det vi gör? Vad har vi för kvalitetsmått?
– Vad ska vi använda för normalvärdesmaterial och hur mycket ska man titta på detta? Här
pågår en diskussion i Stockholm där representanter från specialist och primärvård, samt
Fysiolog-lab har som målsättning att enas kring ett material. Många olika aspekter finns på
vilket man ska använda.
Slutligen enades deltagarna om att man vill fortsätta med allergironder, förslagsvis sista
tisdagen eller onsdagen i månaden. Nästa gång blir på Boo VC i slutet av augusti.
/Marianne Eduards
081111
Födoämnesallergi hos barn och ungdomar
Förekomsten av allergiska sjukdomar har ökat dramatiskt de senaste 20-30 åren. Idag har 1/3 –
1/4 av alla barn någon form av allergisk sjukdom.
Indikationer för utredning:
Det finns ingen lägsta ålder för allergiutredning! Alla med besvärande, ihållande eller
recidiverande möjliga ”allergiska symtom” bör utredas.
Vi äter ca 100 ton livsmedel under en livstid.
25 % i en population upplever att de eller deras barn har någon form av födoämnesöverkänslighet.
Fördelning födoämnesallergi bland barnen (baserat på provokationer):
_ 2-3 % av spädbarn
_ 6-8 % av barn i förskoleålder
_ 10-15 % av tonåringar (den höga siffran beror troligen på att tonåringar hunnit bli
pollenallergiska och i och med detta har besvär av OAS, dvs. olika råa frukter och grönsaker som
korsreagerar med pollen.)
Vanligast hos spädbarn och småbarn är mjölk och ägg. Hos äldre barn är nötter och jordnötter
vanligast. Dessa födoämnen täcker ca 90 % av de akuta allergiska reaktionerna.
Komjölksallergi:
•
Vanligaste födoämnesallergin hos spädbarn är komjölksallergi, (2-5 %). Symtomen debuterar
inom några minuter och upp till 2 timmar. Debuten sker vanligen vid 2 – 6 månaders ålder och
prognosen är god – de flesta växer ut sin mjölkallergi före 3 års ålder.
Symtomen kommer från huden och mag-tarmkanalen, men även generella symtom som dålig
viktuppgång, matvägran, andningsbesvär och anafylaxi (ca 5 %) kan förekomma.
Äggallergi:
•Näst vanligaste födoämnesallergin hos små barn är äggallergi (1,6 – 3,2 %). Symtom kan
debutera inom några minuter och upp till 2 timmar och är desamma som vid mjölkallergi.
Majoriteten läker ut före skolstart. Barnen börjar först tåla tillagat ägg och därefter även rått ägg.
Barn med äggallergi kan vaccineras mot Mässling/Påssjuka/Röda hund som vanligt.
Jordnötsallergi:
•Prevalensen på ca 1 procent har fördubblats sedan slutet av 80-talet. Ca 150 dödsfall i USA
varje år beror på födoämnesallergi framförallt mot jordnöt. Ca 20 procent växer ur sin
jordnötsallergi. Jordnöt finns ofta dold i andra matvaror, ibland som spårmängder.
Jordnötsallergin kan ge svåra allergiska reaktioner, men även sensibilisering utan symtom kan
förekomma.
Nötallergi:
Förutom hasselnöt har många nya nötter blivit vanligt förekommande på den svenska marknaden
så som cashew, valnöt, pecan, pistage, paranöt mm.
Nötter är inte släkt med jordnötter.
Primär nötallergi kan ge svåra allergiska reaktioner, men vanligt är OAS – oral allergy syndrom =
en korsallergi där björk är det primära allergenet. Dessa reaktioner brukar inte vara allvarliga.
Andra allergen:
Vete – ovanligt men kan för de drabbade ge svåra reaktioner.
Fisk – mycket ovanligt bland svenska barn. Vanligare hos vuxna.
Soja – extremt ovanligt med isolerad sojaallergi.
Vanligast hos tonåringar:
nötter, jordnötter, parabjörk allergi
Parabjörk allergi = Klåda i mun och svalg av födoämnen som korsreagerar med pollen.
/Caroline Nilsson, barnläkare Med Dr. Sachsska barnsjukhuset, Stockholm
Download