Föda och matspjälkning
Alla levande organismer består av celler. Det kan vara en enda cell, eller flera miljarder celler som
samarbetar. För att de ska kunna leva måste cellerna få föda, vatten och syre. Cellerna i växter,
alger och en del bakterier kan också omvandla koldioxid till energirika sockerarter genom
fotosyntesen.
I födan finns allt det du behöver för att kunna bygga kroppens celler och vävnader. Du behöver
vätska, kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer och mineraler för att må bra, allt i lagom mängder.
Födan innehåller också den energi som cellerna behöver.
Din matspjälkningskanal är ett sju meter långt slingrande rör genom kroppen. Den börjar i
munhålan och slutar i anus. Däremellan finns matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen,
tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Dessutom bidrar spottkörtlarna, levern och
bukspottkörteln med olika enzymer, som bryter ner maten.
Syfte
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska
samband i människokroppen, naturen och samhället.
Centralt innehåll - arbetet kommer att handla om
-
-
Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra
ekosystemtjänster.
Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och
beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och
behandlas.
Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
Konkretisering av mål - du ska kunna
-
Redogöra för fotosyntesen och cellandningen.
Redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen.
Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen.
Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen.
Redogöra för hur din hälsa påverkas av kosten.
Redogöra för några vanliga sjukdomar som har med kosten att göra, hur de kan förebyggas och
behandlas.
Arbetssätt
-
-
Du förbereder dig hemma för varje lektion genom att titta, lyssna eller läsa inför nästa lektion
enligt informationen på Andreas undervisningssida.
Efter du tittat på genomgången svarar du på de frågor som hör till genomgången.
Lektionerna inleds med att Andreas kort sammanfattar genomgången och tar upp de frågor
som eleverna förberett.
Resten av lektionen ägnas åt att eleverna under Andreas handledning arbetar aktivt
tillsammans, genom exempelvis laborationer, diskussioner, samt repetitions- och
fördjupningsfrågor.
Området avslutas med ett skriftligt och praktiskt prov, samt en utvärdering.
Bedömning
Skriftlig
Skriftligt prov vecka 48.
Muntlig
I samband med diskussioner på lektionsgenomgångarna.
Praktisk
Laborativa undersökningar i grupp på lektionerna och enskilt genom
livsmedelsanalysen i samband med det skriftliga provet vecka 48.
Inlämning
Laborationsrapport.