pengar tillbaka

advertisement
1. TAL
PENGAR TILLBAKA
Du handlar tre liter mjölk för 9,35 kr per liter, en påse
bananer för 14,95 kr och en tidning för 29 kr.
Vad får du tillbaka på en hundralapp?
Avrunda svaret till närmsta heltal.
Ep - Påbörjad lösning
EM – Lösning med godtagbar metod
EK – Redovisning med godtagbart svar
P
M
K
1. TAL
PROMENADEN
Du är ute och går.
På 100 steg kommer du 60 meter.
Hur långt har du kommit på 180 steg?
Avrunda till tiotals meter.
Ep - Påbörjad lösning
EM – Lösning med godtagbar metod
EK – Redovisning med godtagbart svar
P
M
K
1. TAL
TÄNK PÅ ETT TAL
Tänk på ett tal.
Multiplicera talet med 4.
Addera sedan med 12
Dividera med 2.
Subtrahera med 6.
Dividera med 2 igen.
Vilket tal tänkte du på, och vilket tal fick du i slutet?
EB - Påbörjad lösning några steg
EM – Redovisning med godtagbar metod
B
M
1. TAL
KIM BJUDER
Jenny, Lisa och Kim ska köpa samma sak på cafét:
Dricka 9 kr, smörgås 15 kr och kaka 10 kr.
Kim säger: ”Jag har 100 kr på mig, jag bjuder er!”
Har Kim råd med det?
Ep – Lösning som visar om pengarna räcker
EM – Beräkning som visar totalkostnaden
EK – Redovisning med korrekt svar
P
M
K
R
B
1. TAL
STORLEKSORDNA DECIMALTAL
Storleksordna decimaltalen, börja med det minsta.
5,2
5,04
5,097
Förklara hur du har tänkt.
ER – Korrekt motivering till ordningen
EB – Korrekt svar
1. TAL
VEM RÄKNAR RÄTT?
Linda och Fredrik bråkar om svaret vid uträkningen
8 + 10 / 2
”Det blir 15”, säger Linda.
”Nej, svaret är 9” menar Fredrik.
a) Visa med en uträkning vem som har rätt.
b) Vad har den andre personen gjort för fel?
EK – Redovisning med godtagbart svar
ER – Korrekt förklaring till felet
K
R
1. TAL
GRUNDPOTENSFORM
Talet 59 · 105 är inte skrivet i grundpotensform.
a) Förklara varför.
b) Skriv om talet i grundpotensform.
EB – Påbörjad lösning som visar förståelse för grundpotensform
ER – Godtagbar motivering
B
R
1. TAL
URDJUR
På en bild från ett mikroskop är ett urdjur 6 cm långt.
Mikroskopet förstorar 300 gånger.
Hur långt är urdjuret i verkligheten?
Använd prefix eller lämplig enhet.
EP – Påbörjad lösning
EM – Lösning med godtagbar metod
EK – Redovisning med korrekt svar
P
M
K
1. TAL
DIVIDERA TIOPOTENSER
Lisa påstår att 106 / 102 är lika med 103.
Bevisa att det är fel.
ER – Godtagbar motivering som visar förståelse för division av tiopotenser
R
1. TAL
ADDERA TIOPOTENSER
Två elever försöker lösa uppgiften 102 + 103
Maja: 102 + 102 = 2 · 102
Albin: 102 + 102 = 104
a) Vem har räknat rätt?
b) Hur har den anda eleven tänkt?
ER – Godtagbar motivering som visar förståelse för addition av tiopotenser
R
1. TAL
ATOMER OCH TIOPOTENSER
I en väteatom består kärnan av en proton.
En protons diameter är ca 2 · 10-15 m.
Väteatomen är 50 000 gånger större än protonen.
Beräkna väteatomens diameter.
EP – Påbörjad lösning
EM – Lösning med godtagbar metod
CK – Redovisning med lämpligt svar
P
M
K
1. TAL
KÖPA GODIS
200 g godis kostar 16 kr.
Hur mycket kostar 125 gram?
Ep – Påbörjad lösning
EM – Löser problemet med korrekt svar
EK – Redovisningen är möjlig att följa
P
M
K
1. TAL
VILKET TAL?
Vilket tal har följande egenskaper?




Tvåsiffrigt heltal
Båda siffrorna är udda
Delbart med 5
Delbart med 3
EP – Påbörjad lösning med någon motivering
EB – Löser problemet med korrekt svar
ER – Redovisning med motiveringar
P
B
R
1. TAL
KÖTTFÄRS
I ett recept behövs 500 g köttfärs till 4 portioner.
Hur många gram köttfärs behövs till 9 portioner?
EP – Påbörjad lösning
EM – Löser problemet med korrekt svar
EK – Redovisningen är möjlig att följa
P
M
K
1. TAL
TEMPERATUREN SJUNKER
Temperaturen kl 17:00 är 7 °C.
Den sjunker 2 °C per timma fram till klockan 02:00.
Vad är temperaturen kl 00:30?
EP – Valt en strategi som kan leda till rätt resultat
EB – Korrekt lösning
EK – Redovisningen är möjlig att följa
P
B
K
1. TAL
KÖPA VINDRUVOR
Kalle har 10 kr i plånboken.
Han vill köpa bananer.
Bananerna väger 700 gram och kostar 15 kr per kilo.
Räcker pengarna?
Motivera ditt svar.
EB – Lösning med förståelse för jämförpriser
ER – Korrekt svar och motivering
EK – Redovisningen är möjlig att följa
B
R
K
1. TAL
BILSEMESTERN
En familj på bilsemester behövde 30 liter bensin
Bilen drog 0,75 liter per mil.
Hur många mil åkte familjen?
EP – Valt en strategi som kan leda till rätt resultat
EM – Använt en lämplig metod som ger en korrekt lösning
EK – Redovisningen är möjlig att följa
P
M
K
1. TAL
STÖRST POTENS
Vad är störst?
43 eller 34
Redovisa och motivera varför.
EB – Lösning som visar förståelse för potenser
ER – Korrekt svar och motivering
EK – Redovisningen är möjlig att följa
B
R
K
1. TAL
MUSIK I MOBILEN
Ett minneskort i mobilen rymmer 32 GB.
Varje bild tar upp 6 MB.
Ungefär hur många bilder får du plats med?
Avrunda till närmsta tiotal.
EP – Valt en strategi som kan leda till rätt resultat
EB – Lösning som visar förståelse för prefix och avrundning
EM – Har använt en lämplig metod som gett korrekt lösning
ER – Redovisningen är möjlig att följa
P
B
M
R
1. TAL
LIKA BLIR PLUS
Anna menar att två lika tecken blir plus, och skriver
– 5 – 8 = 5 + 8 = 13
a) Varför tänker hon fel?
b) Räkna ut svaret på – 5 – 8
ER – Lösning med någon korrekt motivering
EM – Redovisning med korrekt svar
R
M
1. TAL
DUBBELT UPP?
Louise menar att 104 är dubbelt så mycket som 102
Har Louise rätt?
Motivera ditt svar.
EB – Lösning med korrekt svar
EM – Korrekt motivering till rätt svar
B
M
1. TAL
MULTIPLICERA TALLINJEN
Vilken bokstav motsvarar bäst C · E?
Motivera varför.
EP – Lösning med korrekt svar
ER – Godtagbar motivering till rätt svar
P
R
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards