Världens största vindkraftpark Solpaneler Solceller Världens största

advertisement
Världens största vindkraftpark
Solpaneler
Solceller
Världens största vattenkraftsdammar
Rubrik:
Temaarbete inom Energi och Miljö:
Fram till sportlovet ska vi arbeta med flera NO-ämnen, nämligen kemi, fysik och biologi.
Du kommer att utveckla förmågan att föra diskussioner och samtala om kemiska reaktioner,
luft, gaser, energi, energikällor, växthuseffekt och miljöpåverkan med hjälp av de begrepp
som vi gått igenom i undervisningen. Samt att fortsätta att göra enkla experiment och skriva
enkla rapporter. Under arbetsområdet kommer ditt betyg i ämnena kemi, fysik och biologi
påverkas.
Förväntat resultat
Efter avslutat område ska du kunna följande:
Kemi:






Kunna ge vardagliga exempel på hur ämnen omvandlas
Förstå skillnaden mellan en fysikalisk omvandling och en kemisk reaktion
Kunna ge exempel på reaktioner med syre
Veta att vid reaktioner med syre bildas oxider
Förstå varför förbränning av kol ibland ger koldioxid
Veta att när väte brinner bildas vatten
Biologi:
 Känna till växternas fotosyntes
 Veta vad växter använder druvsocker till
 Kunna jämföra fotosyntes och cellandning
 Känna till begreppet växthuseffekten
Fysik:
 Förstå solenergins betydelse for Jorden
 Kunna energiprincipen
 Kunna räkna upp energiformerna
 Kunna dela in primära energikällor i förnybara och icke förnybara samt känna till
risker med global uppvärmning
Examinationsuppgifter (på dessa uppgifter baseras ditt betyg)
Enskilt papper/penna prov
Enskilt läxförhör
Parvis skriven laborationsrapport
Muntlig förmåga att diskutera laborationen/er/lektionsuppgifter på lektionen
Enskild skriven inlämningsuppgift
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards