CV - Matilda Andersson

advertisement
CV Matilda Andersson
Konktaktuppgifter:
Ällingavägen 20,
227 34 Lund
070-3141607
[email protected]
PROFIL




Jag är en driven nyexaminerad genusvetare med stort engagemang i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor, inkludering och organisationsutveckling.
Jag har en lång erfarenhet av ideella uppdrag på lokal, nationell och europeisk nivå och
stor kunskap kring ideella och politiskt styrda organisationer.
Som person är jag en samordnare med helhetstänk som trivs med en kombination av
individuellt ansvar och goda samarbeten. Jobbar gärna i projektform.
Min dröm är att en dag få jobba internationellt med jämställdhet och mångfald.
-------------------------------------------
UTBILDNING / KURSER
Aug 2009 – Juni 2012
Fil. Kand. Genusvetenskap 180 hp
Lunds Universitet
Inriktning Migration och Globalisering.
Kurser: Grundkurs, Fortsättningskurs, ett års utbytesstudier,
Juridik ur ett genusperspektiv, samt Kandidatkurs.
Kandidatuppsats: ’Ensam är inte stark – tankar, strategier och
motstånd hos unga feminister i Svenska Kyrkan’
Sep 2010 – Juli 2011
Utbytesstudier
Utrecht University, Nederländerna
Kurser: ‘Feminism in a Globalized Context’, ‘Gender, ethnicity
and culture critique’,‘Cultural Studies’, ‘Cultural diversity and
identity’, ‘Religion, fundamentalism and conflict’, ‘Globalization
and sociocultural complexity’, ‘International Conflict Mediation’
Sep 2012 – Nuvarande
Statsvetenskap 15 hp
Lunds Universitet
Fristående kurs: ’Politik och styrelse’
4 – 10 Dec 2011
Seminarium ’Gender Policies in the EU’
Strasbourg, Frankrike
1 (3)
Deltagare på veckolångt seminarium anordnat av Federation of Young
European Greens (FYEG) tillsammans med Youth Department of the
Council of Europe
Jan 2008, Maj 2006
Två ledarskapsutbildningar
Svenska Kyrkan, Undersviks Stiftsgård
Sammanlagt 65 studietimmar om ledarskap, ledarrollen,
kommunikation, gruppsykologi, barn med särskilda behov, första
hjälpen, grupprocesser och konflikthantering
-------------------------------------------
FÖRTROENDEUPPDRAG
Mars 2012 – Nuvarande
Jämställdhetsambassadör
Miljöpartiet de Gröna i Skåne
Uppdrag kopplat till Miljöpartiets jämställdhetskommitteé där jag
arbetat med jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom
regionsavdelningen. Bland annat utvecklade jag projekt i
samarbete med organisationsutvecklare, tog fram och färdigställde
jämställdhets- och mångfaldsplan, och höll föreläsningar om
mångfald, inkludering, mötesklimat och ledarskap.
Mars 2012 – Nuvarande
Ledamot i styrgrupp för mentorskapsprogram
Miljöpartiet de Gröna i Skåne
Har aktivt varit med och planerat och genomfört ett ettårigt
mentorskapsprogram för kvinnliga politiker som antingen är
nytillkomna i partiet eller har utomnordisk bakgrund.
April 2012 – Nuvarande
Ledamot och ansvarig för Europasamarbetet
Grön Ungdoms Internationella Utskott
Fokus på nätverkande, uppdatering av hemsida och övrig
kommunikation.
Okt 2011 – Nuvarande
Ledamot Gender Working Group
Federation of Young European Greens
Ansvarig för en konferens för unga kvinnliga politiker på tema
glastak inom organisationer.
-------------------------------------------
ARBETSLIVSERFARENHET
Mars 2010 – Juni 2012
Medarbetare AF Service
AF Borgen AB
2 (3)
Timanställd vid serviceföretag som jobbar mot kunder som hyr AF
Borgens fest- och konferenslokaler till olika evenemang. Fokus på
kundservice, problemlösning, garderobsarbete, säkerhet och
teknik.
2007 – 2010
Sommarjobb som ledare på olika ungdomsläger, sommaranställd
vid ett vandrarhem i Tyskland och som sommarvärd/guide i en
kyrka i Hudiksvall.
-------------------------------------------
SPRÅK
Svenska – Modersmål
Engelska – Flytande i tal och skrift
Nederländska – Mycket goda kunskaper
Tyska – Goda kunskaper
------------------------------------------IT-KUNSKAPER
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet. Erfarenhet av redigering av enklare
hemsidor och stor erfarenhet av informationssökning.
------------------------------------------REFERENSER
Goda referenser lämnas på begäran
3 (3)
Download