Avveckling steg för steg

advertisement
Avveckling steg för steg
Nu börjar det bli dags att avveckla UF-företaget. Använd checklistan nedan till
er hjälp.
1. Sälj slut på varor
Bestäm när sista säljtillfället för vara/tjänst ska genomföras.
2. Få betalt för de sista fakturorna/betala skulder
Se över om ni har kunder som ännu inte betalat fakturor eller om ni har
skulder att betala till leverantörer.
3. Planera och påbörja arbetet med årsredovisningen – deadline
fredag den 22 maj klockan 12.00
Samla in allt material som ska vara med i er årsredovisning. Använd elevboken
och exemplen som finns i Dokumentarkivet på hemsidan i inloggat läge som
stöd så att ni får med alla obligatoriska delar.
4. Gör bokslut
Upprätta balans- och resultaträkning.
5. Planera och genomför bolagsstämman
Här går ni igenom vinstfördelning, eventuell utdelning till riskkapitalister,
utvärderar året och bestämmer vad som händer med affärsidén och företaget i
framtiden. En gemensam genomgång av årsredovisningen sker. Ett utmärkt
tillfälle att bjuda in lärare, rådgivare och andra som stöttat er under året för att
tacka. Varför inte göra ett litet event av detta?
6. Avsluta bankkonto/bankgiro, webbsida m.m.
Se till att alla konton avslutas. Tänk på att det annars kan medföra en kostnad
för UF-företaget. Se bifogad fil om hur ni som driver UF-företag i
Växjö avslutar er konton hos Swedbank.
7. Spara bokföringen!
Enligt lag har ni anteckningsskyldighet, vilket betyder att ni måste spara er
bokföring i 6 år. Det gäller verifikationer, verifikationslistor, kontoutdrag,
kontoplan, huvudbok, viktiga avtal och årsredovisning.
8. Behöver du deklarera?
Om din del av vinsten i UF-företaget tillsammans med övrig inkomst (ex.
sommarjobb, extrajobb etc.) under kalenderåret överstiger 18 824 kr ska du
fylla i och skicka in en T2-blankett till Skatteverket. Denna blankett kan laddas
ner på Skattverkets hemsida.
Uppladdning av årsredovisning
Deadline för samtliga UF-företag att ladda upp årsredovisningen är fredagen
den 22 maj klockan 12.00 (gäller oavsett om du/ni har för avsikt
att tävla eller inte). Viktigt är att UF-handledare/lärare tar del av er
årsredovisning och skriver under den innan den laddas upp! För att få in
underskrifter i er årsredovisning kan ni scanna, fotografera eller använda
ritplatta. OBS! Ingen verksamhet i UF-företaget efter underskriven
årsredovisning får ske!
Årsredovisningen laddas upp på www.ungforetagsamhet.se i inloggat läge. En
person i företaget går in på sitt företagskort och klickar på ”Hantera”. Därefter
följer personen instruktionerna steg för steg och avslutar med att klicka
på Spara.
OBS! Vill ni tävla med er årsredovisning? I så fall loggar en person i
företaget in på sitt företagskort och klickar sedan på "Tävlingar" i
vänstermenyn i inloggat läge. Sedan klickar personen vidare till Årets
årsredovisning. Glöm dock inte att klicka på Spara innan ni lämnar sidan.
Betygsättning/Intyg
UF-företagets lärare skall redovisa betyg samt genomförda moment för varje
enskild UF-elev på hemsidan www.ungforetagsamhet.se. Så snart detta är gjort
och UF-företaget har laddat upp en underskriven årsredovisning på hemsidan
är det möjligt för UF-eleverna att skriva ut sitt intyg från hemsidan.
Tips
Vi rekommenderar Läxpodden nu i slutet av läsåret. Avsnitt 8, Det bästa från
ditt UF-år, handlar om att det är dags att summera UF-året och se tillbaka på
det som gjorts i UF-företaget. Ett snabbquiz kring viktiga begrepp i samband
med avvecklingen tas upp. Uppmana eleverna att lyssna igenom avsnittet
innan de skriver färdigt sin årsredovisning och planerar sin bolagsstämma.
Avsnitt 9, Driv ditt företag vidare, ger eleverna inspiration inför framtiden
som entreprenörer. Avsnitten avslutas med en kort checklista där de
medverkande ger UF-företagarna råd kring exempelvis hur UF-året avslutas
(avsnitt 8) och egenskaper och förmågor som behövs som entreprenörer
(avsnitt 9).
Vi vill också påminna om del 3 Avveckla smart i vår digitala
ekonomiutbildning Smart Företagande. Där får eleverna möjlighet att lära sig
mer om eller repetera vad som menas med att göra ett bokslut och göra en
resultat- och en balansräkning. Utbildningen avslutas med en reality check
med 20 frågor. Som lärare kan du se elevernas nivå i utbildningen.
Lycka till och tveka inte att höra av er vid frågor!
Kontakta Emma Ekaremål på UF-kontoret
[email protected]
073 83 87 882
Uppladdning av årsredovisning
Alla UF-företag måste skriva en godkänd årsredovisning i samband med avvecklingen
av sitt UF-företag.
En godkänd årsredovisning för ett UF-företag ska innehålla följande:
- Framsida
- Innehållsförteckning
- Vd-ord
- Förvaltningsberättelse
- Ekonomiska rapporter (Resultaträkning och Balansräkning)
- Revisionsberättelse
- Underskrifter av alla i företaget (tips, fota sista sidan med underskrifterna och
klistra in bilden i dokumentet)
- Ort och datum
Årsredovisningen laddas upp på hemsidan och ska vara en PDF på max 3MB. Läraren
och alla medlemmar i UF-företaget kan ladda upp årsredovisningen som därefter
kontrolleras och godkänns av det lokala UF-kontoret.
Ladda upp årsredovisningen
Årsredovisningen hör till företaget och laddas därför upp via företagskortet. Klicka på
länken ”Mitt företag” i menyn.
Under rubriken obligatoriska moment till höger på företagskortet finner du
årsredovisning, klicka på knappen ”HANTERA”.
Klicka på knappen ”Bläddra” och leta upp er årsredovisning, klicka därefter på
”LADDA UPP”.
Kom ihåg att klicka på knappen ”SPARA” när du har laddat upp din årsredovisning!
När årsredovisningen är uppladdad ändras statusen på företagskortet från ”Saknas”
till ”Obehandlad”. När ditt lokala UF-kontor granskat årsredovisningen kommer de
att uppdatera statusen till ”Godkänd” eller ”Underkänd”. Om din årsredovisning blivit
underkänd kan ni ladda upp en ny där ni åtgärdat bristerna.
Download