Läkemedel och ordinationer för patient i palliativ vård.

advertisement
STRÖMSTAD
Personnummer………………………………….
Namn…………………………………………….
Läkemedel och ordinationer för patient i palliativ vård.
 Morfin injektion 10 mg/ml 0,5-1,5 ml subcutant mot svår smärta. Kan upprepas.
 Ketogan Novum injektion 5 mg/ml (vid nedsatt njurfunktion) 2,5 – 10 mg (0,5-2,0
ml) subcutant vid svår smärta. Kan upprepas.
 Robinul injektion 0,2 mg/ml. 0,5 (0,1 mg) – 1 ml (0,2 mg) subcutant vid plågsam
rossling i terminalt skede. Kan ges 4 gånger per dygn.
 Haldol injektion 5 mg/ml 0,2 ml (1 mg) vid behov subcutant vid illamående, oro.
Kan ges 3 gånger per dygn.
 Stesolid rectallösning 5 mg, 5 X 2,5 ml 1-2 rectaltuber vid kramper. Kan
upprepas.
 Midazolam 5 mg/ml Ges mot oro/ångest/agitation. 1 mg (0,2 ml) subcutant med
utvärdering efter 20 minuter. Vid otillräcklig effekt upprepas dosen följt av ny utvärdering
och eventuellt nya doser. När eftersträvad effekt uppnås noteras den sammanlagda dos som
givits. Den dosen kan sedan användas som riktvärde för förnyad behandling. 2-5 mg räcker
oftast. Lanexat är bra antidot och ges vid behov i dosen 0,3 mg intravenöst.
 0-HLR (Patient/närstående har fått/medgivit informationen.)
 Delegation att konstatera dödsfall.
Datum……………………. Ordinerande läkare……………………………...
Ansvarig enhet…………………………………………………………………...
Ordination upphävd, datum/signatur………………………………………….
2014-05-20/CM
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards