Ekonomi för chefer 18

advertisement
hjartum.se • hjartum.se • hjartum.se • hjartum.se • hjartum.se
Ekonomi för
chefer
Ekonomikurs
sett ur ett affärsmässigt
perspektiv!
Du lär Dig mer om:
Kursledare:
Gunnar Lindholm, högskolelärare och civilekonom. Gunnar arbetar bl a på Handelshögskolan i
Stockholm och Schartaus Handelsinstitut
◆ Ekonomiska grunder
◆ Att läsa och förstå ekonomiska rapporter,
bokslut och årsredovisning
◆ Kalkylering och kalkylmodeller
◆ Praktisk budgetering
◆ Styr och analysera med hjälp av nyckeltal
◆ Förbättra lönsamhet och likviditet
◆ Management och ekonomistyrning
”
Är Du chef? Har Du ett ekonomiskt ansvar?
Ekonomi för chefer är en praktisk kurs för Dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Kursen tar upp just de kunskaper som Du
behöver för att kunna fatta rätt beslut i varje situation.
Sagt av tidigare kursdeltagare:
”Praktiska tips och verktyg – en röd tråd genom
hela kursen”
”Utmärkt kursupplägg och arbetsmaterial”
”Bra balans mellan fakta och praktiska
övningar”
Kursen Ekonomi för chefer tar upp vad som driver ett företags
lönsamhet, hur man läser ekonomiska rapporter och styr företaget
med rätt nyckeltal, sambanden bakom lönsamheten, kassaflödesanalys och kapitalbindning, kostnadsanalys, investeringsbeslut
och budgetarbete.
Anmäl Dig på hjartum.se
18–19 oktober 2011
Klara Konferens, Stockholm
Ekonomi för chefer ger Dig en affärsmässig syn på ekonomi, konkreta råd om hur Du kan förbättra Ditt företags lönsamhet och
praktiska verktyg som kan användas direkt.
Arrangeras av:
Ekonomi för chefer
Tisdagen den 18 oktober
Onsdagen den 19 oktober
09.15 Registrering med kaffe och smörgås
09.00 Budgetering i praktiken
• Intäktsbudgetering
• Kostnadsbudgetering, konto för konto
• Gemensamma kostnader 09.30 Ekonomiska grundbegrepp
• Kostnad, utgift, utbetalning / intäkt / inkomst / inbetalning
• Kostnadsslag / intäktsslag
• Konto- / Kodplaner
• Kostnad för sålda varor
• Prissättning – lönsamhet Olika slags budgetar
• Resultat-, försäljnings- och kostnadsbudget
• Investeringbudget – investeringskalkylering
• Likviditetsbudget – undvik överraskningar!
Att läsa och förstå ekonomiska rapporter
• Ekonomisk information – rutiner och hur ofta!
• Att läsa och förstå resultat- och balansräkningar • Månads- och kvartalsrapporter
Efter budgeten
• Revidering
• Budgetuppföljning, månads- och kvartalsrapporter
Att läsa och förstå bokslut och årsredovisning
• Bokslut – standard och uppställning
• Tillgångar, skulder, eget kapital
• Vad visar en resultaträkning?
• Värdering av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
• Samband mellan resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
12.00Lunch
13.00 Analysera och styr företaget med rätt nyckeltal
• Affärsinriktad bokslutsanalys
• Så här gör Du!
• Nyckeltalskategorier
• Exempel på viktiga nyckeltal
• Nyckeltal – vilka är viktigast för Ditt företag?
• Likviditet / soliditet / räntabilitet
12.30Lunch
13.30Kalkylering
• Varför olika kalkylmodeller?
• Prissättning av produkter, varor och tjänster
• Resultatanalys
Förbättra lönsamhet och likviditet
• En genomgång av olika åtgärder
Management och ekonomistyrning
• Sammanfattande synpunkter
Kalkylmodeller
• Bidragskalkylering
• Självkostnadskalkylering
• Stegkalkyl
• Påläggskalkylering
16.00 Kursen är avslutad
Investeringskalkylering
• Syfte med investering och kalkylering
• Betalningsflöden
• Återbetalningsmetoden
• Nuvärdemetoden
• Kalkylränta
• Internränta
16.30 Dag 1 är avslutad
19.00Kvällsarrangemang:
Trevlig nätverksmiddag på r­ estaurang Trattoria
Romana, Gamla Stan
Tid och plats 18–19 oktober 2011.
Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm (nära Centralen).
Deltagaravgift – Gå 4 betala för 3! Deltagaravgiften
är 6.980 kronor per person inkl lunch, för- och efter­
middagskaffe samt d­ okumentation. Kvällsarrangemanget
ingår i avgiften. Moms tillkommer.
Hotellrum Du kan boka via www.bokahotell.se
Upplysningar – ej anmälan Upplysningar lämnas av Peter
Ström, telefon 08-660 21 60 eller [email protected]
Anmälan Anmälningarna bereds i den ordning de inkommer. Skulle Du inte få bekräftelse inom sju dagar, vänligen
­kontakta oss. Anmälan är bindande. Om anmäld deltagare
får förhinder kan ersättare utses.
Fem enkla sätt att anmäla sig:
hjartum.se
[email protected]
Hjärtum Seminarier AB
Karlaplan 9B
114 60 STOCKHOLM
08-660 21 75
08-660 21 60
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards