Kortkurs i Psykisk första hjälp med

advertisement
Pargas stad ordnar i samarbete med Röda Korset en
Kortkurs i Psykisk första hjälp med
Anne-Charlotte Kjerulf 11.2 kl 15.00-18.00
Plats: Sarlinska skolan, Auditoriet
Kursen är avgiftsfri och riktar sig till dig som jobbar med ungdomar.
Anmäl dig senast måndagen den 28.1 till [email protected]
Vi bjuder på kaffe och semla under pausen!
Kursens syfte är:
att öka medvetenheten och kunskaper om psykisk hälsa / ohälsa
att ge redskap för hur vi som medmänniskor / professionella kan observera, känna igen och tolka
tecken och signaler på att någon i vår omgivning kan behöva medmänskligt stöd eller professionell hjälp
Kursen innehåller även redskap för vad vi konkret kan göra för att hjälpa någon som mår dåligt
pga mental ohälsa
Kursens delområden:
psykisk hälsa / ohälsa, livets många kriser
depression och ångestsyndrom, självdestruktivt beteende och självmord
missbruk och psykoser
Anne-Charlotte Kjerulf, FM
Har arbetat som sjukskötare inom akutpsykiatri
Numera pedagog och föreläsare
Utbildar och handleder för Föreningen för Mental Hälsa inom Psykisk
första hjälp
Arbetar även som arbetshandledare inom undervisnings- social- och
hälsovårdssektorn
Är aktiv inom Vasa stads krisgrupp
Download