Betygskriterier Praktisk filosofi I Inledning till argumentation

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I
Inledning till argumentation, semantik och logik 6 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande och
kritiskt konstruera, rekonstruera och värdera
argument samt redogöra för grundläggande
logiska och semantiska begrepp.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande och kritiskt konstruera,
rekonstruera och värdera argument samt
redogöra för grundläggande logiska och
semantiska begrepp.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
konstruera, rekonstruera och värdera
argument samt redogöra för grundläggande
logiska och semantiska begrepp.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt konstruera, rekonstruera och
värdera argument samt redogöra för
grundläggande logiska och semantiska
begrepp.
Studenten kan i stort sett korrekt konstruera,
rekonstruera och värdera argument samt
redogöra för grundläggande logiska och
semantiska begrepp.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download