Betygskriterier Praktisk filosofi I Metafysik 6 hp

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I
Metafysik 6 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala problemen och positionerna inom
metafysik och de viktigaste argumenten för
och emot dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala problemen och
positionerna inom metafysik och de
viktigaste argumenten för och emot dessa
positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
problemen och positionerna inom metafysik
och de viktigaste argumenten för och emot
dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala problemen och positionerna inom
metafysik och de viktigaste argumenten för
och emot dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala problemen och
positionerna inom metafysik och de
viktigaste argumenten för och emot dessa
positioner.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download