Betygskriterier Praktisk filosofi I

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik
Ekonomins och samhällsvetenskapens filosofi 7.5 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för
centrala begrepp, problem och positioner
inom ekonomins och samhällsvetenskapens
filosofi samt de viktigaste argumenten för
och emot dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för centrala begrepp, problem och
positioner inom ekonomins och
samhällsvetenskapens filosofi samt de
viktigaste argumenten för och emot dessa
positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos centrala
begrepp, problem och positioner inom
ekonomins och samhällsvetenskapens
filosofi samt de viktigaste argumenten för
och emot dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
centrala begrepp, problem och positioner
inom ekonomins och samhällsvetenskapens
filosofi samt de viktigaste argumenten för
och emot dessa positioner.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos centrala begrepp, problem
och positioner inom ekonomins och
samhällsvetenskapens filosofi samt de
viktigaste argumenten för och emot dessa
positioner.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download