Betygskriterier Global etik

advertisement
Betygskriterier
Global etik
7.5 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala positionerna och argumenten inom
global etik med avseende på normativa
teorier och begrepp som moraliskt ansvar
liksom för positioner inom politisk filosofi
relevanta för global etik.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala positionerna och
argumenten inom global etik med avseende
på normativa teorier och begrepp som
moraliskt ansvar liksom för positioner inom
politisk filosofi relevanta för global etik.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
positionerna och argumenten inom global
etik med avseende på normativa teorier och
begrepp som moraliskt ansvar liksom för
positioner inom politisk filosofi relevanta för
global etik.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala positionerna och argumenten
inom global etik med avseende på normativa
teorier och begrepp som moraliskt ansvar
liksom för positioner inom politisk filosofi
relevanta för global etik.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala positionerna
och argumenten inom global etik med
avseende på normativa teorier och begrepp
som moraliskt ansvar liksom för positioner
inom politisk filosofi relevanta för global
etik.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download